Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca

     2013. gada 22. februārī Rēzeknes Centrālā bibliotēka dāvinājumā no Rēzeknes Augstskolas saņēma Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009–2012) ietvaros izstrādāto „Latgales lingvoteritoriālo vārdnīcu”, kurā populārzinātniskā valodā skaidrota Latgales kultūras telpas savdabība.

 

     Šīs vārdnīcas tapšanā ir piedalījies 23 autoru kolektīvs, kas pārstāv humanitārās un sociālās zinātnes. Vārdnīcai ir enciklopēdisks raksturs, šķirkļu apraksti tajā doti 4 valodās: latgaliešu, latviešu, angļu un krievu. Sava lielā apjoma dēļ vārdnīca ir izdota divos sējumos: 1. sējums latviešu un krievu valodā, 2. sējums – latgaliešu un angļu valodā.

 

     Kā pastāstīja grāmatas zinātniskā redaktore Ilga Šuplinska, „tā ir pirmā tāda tipa vārdnīca Latvijā, metodoloģijas ziņā arī plašākā areālā, kas sniedz Latgalei raksturīgu zīmju, simbolu skaidrojumu vēsturiskā, folkloras un mūsdienu perspektīvā. Noteikti jāatzīmē, ka viens no vārdnīcas izaicinājumiem bija arī tulkojums. Īpaši latgaliešu valodā, ko tulkotāji – Sandra Ūdre un Ivars Magazeinis – normēja un kārtoja gandrīz katrā lappusē.”

 

     Vārdnīca ir bagātināta ar daudzveidīgu ilustratīvo materiālu un ļauj latgaliešiem pašiem paskatīties uz sevi no malas. Kā saka cilvēki, kas jau ir pašķirstījuši šo izdevumu, – ļoti vērtīga grāmata, kas kā liels dārgums jāglabā arī nākamajām paaudzēm!

 

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka šajā reizē dāvinājumā no Rēzeknes Augstkolas saņēma arī humanitāro zinātņu žurnāla „Via Latgalica” 4. numuru, „Latgalistikas kongresu materiālu” 4. numuru un latgaliešu rakstnieka Antona Rupaiņa dzīvei un daiļradei veltīto dokumentālo filmu „Laiku i myuža roksti”.

 

     Sakām paldies augstskolai par vērtīgo dāvinājumu! Jau drīzumā – kad būs paveikts bibliogrāfiskās apstrādes process – dāvana būs apskatāma jaunumu plauktā un pieejama izmantošanai bibliotēkas lasītājiem.

 

     Vairāk par projektu „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” lasiet šeit.