{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Jubileja novadniecei Janīnai Babrei',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=232:jubileja-novadniecei-janinai-babrei&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

„Mīlestības derība” – nozīmīgākais
J. Babres darbs 
Var slīdēt bez spārniem,
var celties vai grimt…
Var sevī iegrimt – kā pasaku akā,
Un iznākt ziedpilnā pļavā,
ļaujot vējam sevi nest,
Ar matgaliem sauli dzert,
būt itin visā un nebūt nekur,
saplūst radošā ritmā un visuma pulsā –
Dzīvības devēja elpā.
                       (J. Babre.) 


     Janīna Babre (dz. Skraustiņa) dzimusi 1919. gada 5. jūlijā Daugavpilī, studējusi LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, tur studējusi Ludviga Maksimiliāna universitātē (Minhenē). No 1948. līdz 1952. gadam dzīvojusi Kanādā, no 1952. gada – ASV. Beigusi Ilinoisas universitāti, bijusi skolotāja un žurnāla „Treji Vārti” kultūras nodaļas vadītāja, vēlāk – katoļu žurnāla „Gaisma” redaktore.

 

     Janīnas Babres grāmatas: „Svētums nav greznība”, „Gaisma no austrumiem”, „Jēzus Nacarietis”, „Mīlestības derība” (nozīmīgākais darbs), „Svētā Gara baznīca”, „Meditācija naktī”, „Draudzība uz spārna”, „Ceļā uz Loreto”.

 

     Dzejniece un rakstniece Janīna Babre nomira ASV Floridā 1983. gada 19. jūlijā.

 

     Janīnas Babres izcilākais devums latviešu literatūras laukā neapšaubāmi ir viņas reliģiski ievirzītā dzeja.

Ir tikai viena mīlestība –
Saule, kurā katra gaisma dzimst,
Jūra, kurā satek visas straumes,
Varavīksne, kas arvien no jauna
Met tiltu
Starp Dievu un cilvēku. –
 
Ir tikai viena īstenība,
Visa sākums, visa mērķis –
Dieva mīlestība.
          (J. Babre.)

 

     Aicinām apskatīt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā sagatavoto J. Babres jubilejai veltīto izstādi!  

 

 

     Rēzeknes reģiona (Rēzekne, Viļāni, Rēzeknes novads un Viļānu novads) bibliotēkās pieejamās J. Babres grāmatas.