{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Iepazīsim Eiropu – Austrija',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=334:iepazisim-eiropu-austrija&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Foto no: www.rtravel.lv 

     „Zeme Eiropas sirdī,” tā par savu valsti saka austrieši. Liktenim ir labpaticis seno austriešu zemes nolikt ceļu krustpunktā – tām pāri savulaik soļoja visi, kas gribēja nokļūt no Vidusjūras līdz Baltijai un no Urālu kalniem līdz Atlantijai.

  

 

 


     Austrieši ir ne tikai lepni par savu zemi, bet arī rūpējas par to ar dziļu mīlestību un gādību. Un nebūt nav pārspīlēti sacīt, ka Austrija ir vissakoptākā valsts Eiropā.    

 

 

     Jebkuru valsti var iepazīt atšķirīgi. Vienā var apmeklēt kultūras un vēstures pieminekļus, otrā – baudīt dabas burvību, citā – izbaudīt kulināros brīnumus un doties pārgājienos. Šķiet, Austrijā tas viss ir iespējams vienkopus. Austrija ar savām sniegotajām kalnu korēm, zilajām kalnu ezeriņu acīm un zaļajām Alpu pļavām, lielo skaitu piļu un klosteru, sāls raktuvēm un ūdenskritumiem, senajām kultūras tradīcijām un lieliskajām slēpošanas trasēm vienaldzīgu neatstāj nevienu ceļotāju un spēj apmierināt visdažādākās intereses.

 

 

 

     Būdama neliela valsts, Austrija ir spējusi caur gadu simtiem iznest un saglabāt savas senās tradīcijas un atmiņas par laikiem, kad tā bija Eiropas kultūras centrs. Slavenā Vīnes opera joprojām uzved operas, par kurām pirms simts gadiem jūsmoja augstākās aprindas, bet neskaitāmajās kafejnīcas pasniedz tradicionālo Vīnes kafiju un strūdeles. Tas viss veido īpašu dzīves stilu, kuru ciena paši austrieši un par kuru jūsmo tūristi.

 

 

 

     Aicinām aplūkot Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā sagatavoto Austrijai veltīto izstādi!   

 

 

 

 

 

Izmantotā literatūra

· Austrija: ceļvedis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 384 lpp.

· Eiropa: gatavosim ar prieku. – Rīga: Jāņa sēta,2004. –108.lpp.

· Panfils Tomašs. Eiropas Savienība: vēsture, darbības jomas, dalībvalstis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 48 lpp. 

· Opera: pasaules opermākslas šedevri. – Rīga: Juventa,1998. – 541 lpp.

· 100 pasaules brīnumi: cilvēces lielākie dārgumi piecos kontinentos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 208 lpp.