{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Alberts Budže – mūsu novada jubilārs',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=339:alberts-budze-musu-novada-jubilars&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Alberts Budže
Foto no: www.balvurcb.lv 

     26. janvārī 80 gadu jubileju svinēs katoļu priesteris, kultūrvēsturnieks un sabiedriskais darbinieks Alberts Budže. Ievērojamajam latgalietim veltītas izstādes skatāmas Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā (līdz 2. februārim) un Rēzeknes 2. bibliotēkā, aicinām apmeklēt! 


Alberta Budžes dzīve un darbība

  • Dzimis 1930. gada 26. janvārī Rīgā reliģiozā ģimenē. Vecāki nākuši no Līvānu puses un uz Rīgu pārcēlušies pēc Pirmā pasaules kara.
  • Mācījies G. Merķeļa 20. pamatskolā un Rīgas 1. vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas 1949. gadā sācis strādāt Rīgas grāmatu antikvariātā.
  • 1952. gadā, kad tikko atvēra Garīgo semināru, uzsācis tajā mācības.1957. gada 30. maijā bīskaps Pēteris Strods iesvētījis viņu par priesteri. Pirmā kalpošanas vieta (vikāra statusā) – Rīgas Sv. Antona baznīca.
  • No 1962. gada priesteris Majoru, Slokas un Ķemeru draudzē, bet no 1974. gada – Preiļu dekanāta dekāns, Preiļu un Riebiņu katoļu draudžu prāvests. 1999. gadā tiek pārcelts uz Tilžas draudzi, apkalpo arī Krišjāņu, Rugāju, Šķilbēnu draudzi.
  • Par kultūrpētniecisko un sabiedrisko darbību apbalvots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu (2000).
  • Uzrakstījis pētījumu „Rīgas dekanāta Romas katoļu baznīcas un kapsētas”, līdzautors grāmatai „ Latvijas Romas katoļu priesteri”.
  • Latgales Pētniecības institūta Reliģijas sekcijas vadītājs, uzstājas ar ziņojumiem kārtējās institūta organizētajās konferencēs.
  • Publikācijas lasāmas daudzos preses izdevumos – „Katoļu Dzīvē”, „Katoļu Baznīcas Vēstnesī”, „Zemturī”, „Katoļu kalendārā”, „Tāvu Zemes kalendārā”, „Māras Zemes kalendārā”, „Vadugunī”, „Rēzeknes Vēstīs” u. c.
  • Lasītājiem atklājis savdabīgo dzejnieci Dzērksteņu – pensionētu skolotāju Genovefu Upenieci no Viļānu draudzes, sniegdams vispusīgu viņas dzīves un literārā mantojuma apskatu.
  • Brīvi lasa sprediķus latviešu, krievu, poļu, lietuviešu, vācu, itāļu, spāņu, esperanto un latīņu valodā, kā arī saprot tekstus franču un angļu valodā.

 

 

     Prāvests Budže ir aktīvs sabiedriskais un kultūras darbinieks, izcils pagātnes pētnieks un novada vēstures apzinātājs. Albertu Budži aizrauj novada kultūrvēstures un pasaules notikumu sakarību meklēšana, viņš ir pētījis dominikāņu, jezuītu un citu garīgo ordeņu darbību Latgalē, Latgales vietvārdu saistību ar citu valstu vietvārdiem, savācis materiālus un uzrakstījis aprakstus par ievērojamiem un aizmirstiem priesteriem, par svētvietām Lurdā, Fatimā un Medžugorjē, kā arī par Krusta kalnu Lietuvā. Savulaik, sadarbojoties ar Balvu rajona kultūras iestādēm, gatavojis aktuālus pārskatus un piedalījies ar tiem Balvu rajona bibliotēkas organizētajās novadpētniecības konferencēs.