{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Kas bija Juris Placinskis?',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=346:kas-bija-juris-placinskis&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Juris Placinskis
Foto:www.rezeknesbiblioteka.lv

      Šogad Latgales kultūras darbiniekam, skolotājam un korektoram Jurim Placinskim aprit 105 gadi, taču vairums cilvēku par viņu zina maz. Aicinām aplūkot Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā sagatavoto novadniekam veltīto izstādi, kura būs pieejama no 1. līdz 10. februārim! 


Jura Placinska dzīve un darbs

 


     Juris Placinskis dzimis 1905. gada 30. janvārī Daugavpils apriņķa Preiļu pagasta Ūtrūs Blāzmu ciemā un uzaudzis tipiskā un patriarhālā latgaliešu ģimenē. Tēvs jau agrā bērnībā dod viņam palasīt kalendāra „Daugava” laidienus un Skrindas gramatiku, kas zēnā izraisa sajūsmu. Tad seko vienkāršas gana gaitas un mācības vietēja skolā, kur dzimtajā valodā pasniedz tikai ticības mācību. Vēlāk seko Preiļu četrklasīgā pamatskola, kurā mācās dažādu tautību bērni, zīmēšanu un vēlāk arī dzimto valodu šeit māca Broņislavs Spūlis. Preiļu sešgadīgo skolu Juris beidz 1922. gadā. Spējīgais jauneklis divus gadus nostrādā pagasta valdē, tad iestājas Daugavpils skolotāju institūtā, kuru vada Valērija Seile, kas uz visu mūžu ieaudzina viņā mīlestību pret dzimto valodu. Vasarā jaunais censonis piepelnās, lai spētu augstskolā samaksāt par uzturu.

 

 


     Pēc institūta absolvēšanas viņš strādā par latgaliešu valodas pasniedzēju turpat pamatskolā un arī Daugavpils 1. ģimnāzijā, līdz 1934. gada 15. maija apvērsumskas daudz kam pārvelk pāri svītru. Līdz tam divas vasaras viņš bija mācījies ticības mācības kursos Jaunaglonā un pasniedzis šo priekšmetu dažādās Daugavpils skolās. Arī pēc 15. maija Juris Placinskis pedagoga darbu gluži nepamet – 1940. gadā pasniedz latviešu valodu poļu pamatskolā un citās Daugavpils skolās, bet vācu okupācijas laikā strādā Darba pārvaldē un Vladislava Loča izdevniecībā par korektoru.

 

 

     Juris Placinskis ir palīdzējis dekānam St. Vaikulim garīgo dziesmu tekstu apdarē, sagatavojot lūgšanu un dziesmu grāmatu „Uz augšu sirdis!”. Viņš ir arī „Sauleites” līdzstrādnieks. Bieži Juris Placinskis lasītājiem sarūpē A. Čehova īso stāstu tulkojumus, tos parakstīdams ar necilu pseidonīmu Plōciņs.

 

 

     1943.–1944. gadā Placinskis pilda sekretāra pienākumus „Latgolas Bolsa” redakcijā. Pēc tam viņa mūža dienas rit Rietumu pasaulē. Noetingas nometnē Bavārijā kādu laiku viņš strādā pamatskolā, vada latviešu katoļu draudzes vakara lūgšanas un arī darbojas presē. Tad desmit gadus J. Placinskis nostrādā latviešu darba rotā Kaizerslauternā un visu laiku ir korektors, īpaši aktīvi sadarbodamies ar Latgaļu izdevniecību. Viņa draudzība ar V. Loci, kas bija aizsākusies dzimtenē, turpinās arī trimdā un ilgst līdz pat nāvei1971. gada 12. jūnijā.

 

 

     Juris Placinskis deva lielu ieguldījumu latgaliešu valodas attīstībā. Viņš kopā ar Miķeli Bukšu sastādīja „Latgaļu volūdas gramatiku un pareizraksteibas vordneicu”, kura tika izdota septiņdesmito gadu sākumā Latgaļu izdevniecībā Minhenē.

 

 

     Kā atceras Leonards Latkovskis, Juris Placinskis bija kluss darba darītājs, kautrīgs un mierīgs pēc rakstura, bet neatlaidīgs savā iesāktajā darbā. Un nebūt nav pārspīlēts, sakot, ka latgaliešu prese emigrācijā bez Placinska diez vai būtu bijusi tāda, kāda tā ir.  

 

 

 

Izmantotā literatūra

· Acta Latgalica / Latgaļu pētnīceibas instituts. - [Minhene] : Latgaļu izdevnīceiba, 1972. - 4.sēj. - 414 lpp.

· Latgales kultūras darbinieki. - Rīga : Jumava, 2008. - 2.sēj., 143.-145.lpp.

· Placinskis Jurs. Muna dzeive : atminis / Jurs Placinskis // Katoļu Dzeive. - Nr.1 (2005), 45.-46.lpp.