{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Darba vide un ergonomika. Strādā un jūties labi',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=349:darba-vide-un-ergonomika-strada-un-juties-labi&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

  
Foto no: www.safecomputingtips.com 

     Cilvēka darbaspējas, darba ražīgums un interese par veicamo darbu šodienas saspringtajā darba ritmā lielā mērā ir atkarīgi no viņa pašsajūtas. Nodrošinot tādus darba vides apstākļus, kas vislabāk atbilst strādājošā fiziskajām, fizioloģiskajām un psiholoģiskajām īpatnībām, tiek mazināti draudi strādājošā veselībai un darba drošībai. 


 

     Arvien populārāks mūsu ikdienā ir kļuvis vārds ergonomika. Tā ir daudznozaru zinātne, kas pēta cilvēka un darba vides mijiedarbību ar mērķi uzlabot darba apstākļus, ne tikai izvairoties no veselības traucējumiem, bet arī uzlabojot cilvēka veselību fiziskajā, sociālajā un garīgajā aspektā. Kā zinātne tā apvieno cilvēka uzvedības izpēti, inženiertehnoloģiju un medicīnu, lai sekmīgi analizētu cilvēka darbību un apkārtējo vidi, saskaršanos ar priekšmetiem, kas izmantojami darba procesā.


     Ergonomika nodarbojas ar cilvēka darbības kompleksu izpēti. Darba vietas iekārtojums, mikroklimats, psihoemocionālā slodze, apkārtējie trokšņi, darba laikā ieņemtās pozas, kustības un citi vides faktori ir ergonomikas zinātnes izpētes pamatjautājumi.


 

    Lai saglabātu labu veselību un patīkamu labsajūtu, darbā nepietiek vien ar piemērotiem darba apstākļiem, nepieciešams līdzsvars starp atpūtu, brīvo laiku, fiziskām nodarbēm, uzturu un darba aktivitātēm.


 

     Vairāk par jautājumiem, kas saistīti ar ergonomiku un darba vidi, uzzināsiet, apmeklējot Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavu, kur no 2. februāra apskatāma izstāde „Strādā un jūties labi. Tava darba vide”. Izstādē atradīsiet informāciju par to, kādai jābūt optimālai darba zonai, datora novietojam, krēslam, uz kura sēžam, veicot darba pienākumus, apgaismojumam un citiem ne mazāk svarīgiem faktoriem, kas ietekmē mūsu darba kvalitāti un pašsajūtu. Izstāde lasītavas telpās būs aplūkojama līdz 16. februārim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantotā literatūra

·          Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. - Rīga: Elpa, 2001. - 500 lpp.

·          Irbīte Andra. Interjers. - Rīga: Jumava, 2005. - 144 lpp.

·          Roja Ženija. Ergonomikas pamati. - Rīga: Drukātava, 2008. - 190 lpp.

·          7. studentu zinātniskā konference: referātu krājums / Rēzeknes Augstskola Inženieru fakultāte. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2003. - 135 lpp. 

·          Gribaļeva Lija. Ergonomika - ko ar to saprotam? / Lija Gribaļeva // Office

·          Manager. - Nr.31 (2007, jūlijs/augusts), 58.-60.lpp

·         Gedrovics Jānis, Gabrānovs Andris Ergonomika - ne tikai zinātnes nozare/Jānis Gedrovics//Skolotājs. - Nr.2 (2008, februāris), 44.-49.lpp.

·          Madalāne Valda. Acis un dators / Valda Madalāne // Praktiskais Latvietis. -  Nr.17 (2007, 5.maijs), 24.-25.lpp

·          Moderns birojs virtuves stūrī: [kā virtuves stūrī iekārtot darbavietu ar datoru] // Dari Pats. -  Nr.8 (2006, augusts), 40.-45.lpp