{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Eiropas Valodu diena. Vārdnīcas bibliotēkā',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=446:eiropas-valodu-diena-vardnicas-biblioteka&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Eiropas valodu dienas plakāts 

     Kopš 2001. gada 26. septembra visā Eiropā tiek svinēta Eiropas Valodu diena. Eiropas Savienība patiesi ir bagāta ar valodām, un šīs dienas uzdevums ir padziļināt sabiedrības izpratni par daudzvalodību Eiropā, veicināt kultūras un valodu daudzveidību, kā arī rosināt valodu vispārēju apguvi skolā un ārpus tās. Eiropas Valodu diena gan palīdz īstenot šos mērķus, gan ir arī iespēja rīkot svinības.

     Katru gadu visā Eiropā organizē simtiem pasākumu, lai godātu valodas: izrādes, bērniem domātus pasākumus, muzikālas spēles, valodu kursus, radio un televīzijas pārraides, konferences… Savukārt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava no 23. septembra līdz 4. oktobrim piedāvā iepazīties ar bibliotēkā pieejamo vārdnīcu klāstu. 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti

 

Noderīgas saites

 

 

 

Interesanti – „īpašās” leksikas vārdnīcas 
 
„Angļu – latviešu necenzētās leksikas skaidrojošā vārdnīca 
 
 
„Latviešu valodas slenga vārdnīca 
 
 
Tā runā zonā. Latvijas argo – kriminālvides žargona vārdnīca