Naaizmerstulei 100
Brošūra „Naaizmērstulei 100”

     No 25. oktobra līdz 8. novembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma izstāde „Rakstniecei Naaizmērstulei – 120”.


Naaizmērstules biogrāfijas dati

 


     Rakstniece Naaizmērstule (īstajā vārdā Rozālija Tabine) ir dzimusi 1890. gada 29. oktobrī Bērzgales pagasta Veckubulovā.


     1904. gadā beigusi Krievu draudzes meiteņu skolu. Strādājot par slimās kopēju pie dzirnavu īpašniekiem Lesčinskiem, iemācījusies poļu valodu.


     1905. gadā nokļuvusi Pēterburgā, strādājusi par kalponi, mācījusies par šuvēju.


     Tā kā pratusi latviešu, krievu un poļu valodu, 1906. gadā ieguvusi skolotājas darba vietu Daugavpils apriņķa Juzefinovas muižā grāfa Vaclava Moļa izveidotajā kalpu bērnu skolā, kur mācījusi latviešu un krievu valodu, rakstīšanu un rēķināšanu.


     No 1907. līdz 1913. gadam mācījusies māsu Nācariešu klostera skolā Viļņā. 1911. gadā beigusi bērnudārzu audzinātāju kursus Ļvovā, 1912. gadā turpat beigusi arī grāmatvedības kursus.


     1913. gadā atgriezusies un turpinājusi darbu Moļu privātskolā, bet 1915. gadā kara dēļ kopā ar Moļiem pārcēlusies uz dzīvi Sebežas tuvumā, kur turpinājusi mācīt Moļu un vēl divus tur dzīvojošus latviešu bērnus.


     Atgriezusies Latvijā, strādājusi par skolotāju Balvos, Somersetā, Mežiniekos, Aulejā un Aglonā. Visas četrklasīgās skolas, kurās strādājusi, pārveidojusi par sešklasīgām. Mūža pēdējos dzīves gadu desmitos nav drīkstējusi strādāt par pedagoģi reliģiskās pārliecības dēļ.


     Vākusi teikas un pasakas.


     Sarakstījusi daudz literāro darbu, no kuriem vērtīgākā daļa ir literārās pasakas, kā arī teikas un nostāsti kristīgās morāles garā. Pirmā publikācija – dzeja prozā „Tu manis navaicoj” laikrakstā „Dryva” 1913. gada 24. jūnijā. Didaktiskos stāstus, tēlojumus un sacerējumus sākusi rakstīt, jo, strādājot par skolotāju, redzējusi, ka trūkst bērniem piemērotas lasāmvielas. Skolu vajadzībām arī tulkojusi un lokalizējusi literatūras klasiķus u. c.


     Nozīmīgākās grāmatas – darbu apkopojumi „Lauku zīdi” (1934. g.) un „Dīva dōrza pučeites” (1943. g.).


     Uz pašdarbības skatuvēm daudz izrādītas Naaizmērstules sarakstītās vai lokalizētās lugas.


     Mirusi 1965. gada 17. martā Aglonā, apglabāta Aglonas kapos.


     Citi pseidonīmi: N, N-le, Živilbia, Žogota, R. T., Tautas školōtōja.

 

 

Informācija sagatavota,

izmantojot grāmatu „Latviešu rakstniecība biogrāfijās” (Rīga, 2003)

 

 Noderīgas saites