Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ir aizvadīts vēl viens skaists gads. 21. gadsimta 18. gads. Piedāvājam nelielu ieskatu tajā, kāds šis gads ir bijis Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) dzīvē.

 

     RCB krājums 2018. gadā ir papildināts ar 1442 jaunām grāmatām, lasītavā bija pieejami 180 nosaukumu periodiskie izdevumi, kā arī bibliotēka piedāvāja saviem lasītājiem 4 datu bāzes. Rēzeknes Centrālo bibliotēku iedzīvotāji ir apmeklējuši kopumā 54112 reizes (abonementu 35009 reizes, lasītavu – 19103 reizes).

 

     RCB lasītāji gada laikā kopumā grāmatas ir ņēmuši 66595 reizes (tostarp abonementā 65720 reizes, lasītavā 426 reizes, bet no novadpētniecības krājuma – 449 reizes). Visvairāk lasītā grāmata 2018. gadā ir bijusi M. Zālītes “Paradīzes putni”. Interneta pakalpojumi bibliotēkā izmantoti 11333 reizes. Iedzīvotājiem kopumā sniegtas 7069 uzziņas.

 

     Bibliotēkā ir notikuši 39 pasākumi, ir bijušas apskatāmas 136 izstādes. RCB kā reģiona galvenā bibliotēka ir sniegusi 140 konsultācijas reģiona/skolu bibliotekāriem, tajā organizēti 4 profesionālās pilnveides semināri bibliotēku speciālistiem.

 

Spilgtākie notikumi bibliotēkas dzīvē

 

Janvāris

RCB sadarbības partnera statusā uzsāk dalību Rēzeknes novada pašvaldības projektā “Austrumlatgales EDIC izveide 2018-2020”.

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Dzimtu stāsti” – tikšanās ar dzimtu pētnieci V. Grišāni.

 

RCB sadarbībā ar Austrumlatgales EDIC rīko tematisku pasākumu “Iepazīsim ES prezidējošās valstis! Bulgārija”.

 

RCB rīko A. Mikeles grāmatas “Kritušais eņģelis” atvēršanas svētkus.

 

RCB sadarbībā ar Swedbank organizē datorapmācības senioriem “Swedbank internetbanka”.

 

Februāris

RCB atklāta Pensionāru dienas centra rokdarbu pulciņa dalībnieku darbu izstāde “Februāris – mīlestības mēnesis”.

 

RCB atklāta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošā fotoizstāde “Teiču un Krustkalnu rezervātu daba”.

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Pilsētnieku stāsti” – tikšanās ar žurnālisti, dzejnieci, aktrisi O. Meirāni.

 

RCB sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu rīko lekciju “Droša pārtika”.

 

RCB rīko tematisku pasākumu “100 valodas kļūdas. Korektoru stāsti”.

 

Marts

 

RCB sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju rīko tematisku pasākumu “Zaļā pēcpusdiena”.

 

Tiek atklāta Latgales Kultūrvēstures muzeja ceļojošā izstāde “Pāri slieksnim”.

 

RCB direktores vietniece R. Suseja Rēzeknes uzņēmīgo sieviešu kluba “Sentio” konkursā “Gada sieviete Rēzeknē 2017” saņem atzinību par mūsdienīga bibliotekāra misijas popularizēšanu un ieguldījumu lasītveicināšanā Rēzeknē.

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Kurzemīte, Dievzemīte”.

 

RCB rīko tematisku pasākumu “Eiropas brīvprātīgais darbs. Pieredzes stāsti”.

 

RCB rīko bibliotēkas čaklāko lasītāju apbalvošanas pasākumu “LASIs 2017”.

 

RCB rīko I. Dimzules grāmatas “Bites deja” atvēršanas svētkus.

 

Aprīlis

 

RCB tiek atklāta S. Ločmeles darināto leļļu izstāde “Lelles – pašu rokām darinātas”.

 

Ar izrādi “Ontons i Anne” RCB viesojas Čornajas pagasta teātra draugu kopa.

 

RCB tiek atklāta Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolnieču rokdarbu izstāde “Latvju rakstu zīmes un krāsu ritmi rokdarbos”.

 

RCB rīko zibakciju pilsētvidē “PA -runuosim, -raksteisim, -dūmuosim LATGALISKI!”

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Novadnieku stāsti” – tikšanās ar latgaliskās kultūras kopējiem Mārīti un Teni Bikovskiem.

 

Maijs

RCB rīko radošo darbnīcu “Svinam ES dzimšanas dienu kopā”.

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Latgale” – tikšanās ar ilggadējo muzeja darbinieci S. Ribakovu.

 

Jūnijs

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Interesantu cilvēku stāsti” – tikšanās ar I. Graudiņu.

 

RCB rīko literātu apvienības “Latgales ūdensroze” krājuma “Ejam pa dzīvi” atvēršanas svētkus.

 

Jūlijs

RCB rīko tematisku pasākumu “Iepazīsim ES prezidējošās valstis! Austrija”.

 

RCB lasītāju klubiņā “LASIS” notiek pasākums “Lasīsim “Kūkli”!”

 

RCB tiek atklāta Salaspils novada bibliotēkas ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”.

 

Augusts

RCB rīko novadpētniecības stundu “Konfesionālā daudzveidība Rēzeknē” biedrības “Jaunatnes Čemodāns” vasaras nometnes dalībniekiem.

 

RCB rīko Latgales Kultūras centra izdevniecības jauno grāmatu prezentāciju.

 

RCB rīko zibakciju “100 domugraudi uz asfalta”.

 

RCB rīko I. Puzirevskas grāmatas “Dzejā plaukstot” atvēršanas svētkus.

 

Septembris

 

RCB rīko krājuma “Колокольным звоном полн…” atvēršanas svētkus.

 

RCB tiek atklāta E. Skrebinskas gleznu izstāde “Latgales ainava”.

 

RCB tiek atklāta Enerģētikas muzeja ceļojošā izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”, sadarbībā ar Enerģētikas muzeju tiek rīkots tematisks pasākums par Ķeguma HES.

 

Oktobris

 

RCB tiek atklāta Eiropas Parlamenta ceļojošā fotoizstāde “Brīvības sardzē. Saharova balva trijos gadu desmitos”.

 

RCB rīko izglītojošu un muzikāli literāru pasākumu “Dzīve bez sāpēm”.

 

Novembris

 

RCB tiek atklāta fotoizstāde “Jurijs Tiņanovs – ģimnāzists un students”.

 

RCB tiek atklāta Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu izstāde “Mana Satversme”.

 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros tiek rīkots Krēslas stundas lasījums.

 

RCB tiek prezentēts bibliotekāru atmiņu disks “Simts no mums”.

 

RCB rīko Zemgalei veltītu tikšanos lasītāju klubiņā “LASIS”.

 

RCB sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē organizē semināru “Eiropa, kas aizsargā un aizstāv”.

 

Decembris

 

RCB sadarbībā ar biedrību “Jaunatnes Čemodāns” rīko multilingvālos literāros lasījumus “Sadzirdi valodu!”

 

RCB rīko radošo kopu “Latgales ūdensroze” (Rēzekne) un “Mūka ķēķis” (Riebiņi) literāros lasījumus Adventes noskaņās.

 

RCB rīko A. Mikeles grāmatas “Zelta būrītis” atvēršanas svētkus.