Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 15. februārī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (CB) notika seminārs, uz kuru pulcējās Rēzeknes pilsētas publisko bibliotēku (Centrālās bibliotēkas, 2. bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas) speciālisti, lai atskatītos uz padarīto 2018. gadā.

 

     Seminārā piedalījās un ar bibliotēku darba rezultātiem iepazinās Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva un aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” direktores p. i. Kristīne Kokoreviča.

 

     Bibliotēkas 2018. gada darba prioritātes bija kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana tās lietotājiem, kā arī sabiedrības informēšana (publicitātes nodrošināšana) par bibliotēkas pakalpojumiem. Pārskata gadā Rēzeknes CB un filiālēs lietotāju kopskaits skaits bija 7916 (CB – 3453, 2. bibliotēkā – 1491, Bērnu bibliotēkā – 2972). Apmeklējumu kopskaits – 103163 (CB – 54853, 2. bibliotēkā – 15141, Bērnu bibliotēkā – 33169). Izsniegumu kopskaits – 202936 (CB – 121721, 2. bibliotēkā – 34206, Bērnu bibliotēkā – 47009).

 

     Par  bibliotēkas darba kvalitātes rādītāju uzskatāms fakts, ka 2018. gadā Rēzeknes CB ieņēma 3. vietu Latvijā datubāzes Letonika izmantošanā (1. vietā – Ventspils Galvenā bibliotēka, 2. vietā – Rīgas Centrālā bibliotēka).

 

     2018. gads bibliotēkās aizritēja Latvijas simtgades zīmē. Tika rīkotas literatūras izstādes, ceļojošās izstādes, radošās darbnīcas, izzinošas lekcijas, skolēnu konkursi un viktorīnas par Latviju, kā arī daudzi citi pasākumi.

 

     Lai pateiktos ilggadējiem, uzticīgiem un aktīviem bibliotēkas lietotājiem, 2018. gadā Centrālajā bibliotēkā pirmoreiz tika rīkots pasākums “Gada balva “LASIs 2017””, savukārt 2. bibliotēka  pirmoreiz rīkoja pasākumu  “Pie tējas galda ar lasītājiem “, kurā “aci pret aci” tikās bibliotekāri ar saviem aktīvajiem lasītājiem, lai diskutētu par literatūru un  lasīšanu. Vēl viena novitāte Rēzeknes 2. bibliotēkas darbā – āra lasītava Ziemeļu rajona parkā.

 

     Bērnu bibliotēkā un 2. bibliotēkā nozīmīga bija dalība lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2018. gadā šajā programmā pavisam darbojās 188 dalībnieki no Bērnu un 2. bibliotēkas.

 

     Bērnu bibliotēka rudenī uzsāka darbu projektā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem “Mūsu mazā bibliotēka”. 2. bibliotēka piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, veicot projekta reģionālā kuratora pienākumus.

 

     2018. gadā Centrālā bibliotēka iesaistījās Rēzeknes novada pašvaldības īstenotajā ilgtermiņa projektā „Europe Direct IC Austrumlatgalē”, organizējot aktivitātes par Eiropas literatūru,  kultūru, vēsturi u. c.

 

     Mainoties sabiedrībai, attīstoties informācijas tehnoloģijām, bibliotēku speciālistiem nepārtraukti jāseko līdzi nozares jaunumiem un jāapgūst arvien jaunas prasmes.  2018. gadā bibliotekāri pilnveidoja savas zināšanas apmācību kursos, vietējos un reģionālajos  semināros ar vieslektoriem,  profesionālajās konferencēs. Kā atzina paši bibliotekāri, vērtīgi bijuši CB rīkotie pieredzes apmaiņas braucieni pa Latvijas bibliotēkām, kā arī Valgas bibliotēkas (Igaunijā) un Kauņas bibliotēku (Lietuvā) apmeklējums.

 

     Viena no problēmām, ar kuru gadu no gada saskaras bibliotēkas, ir “aizmāršīgie” lasītāji, kuri neievēro no bibliotēkām paņemto grāmatu lietošanas termiņu un “aizmirst” tās nodot atpakaļ bibliotēkā. Meklējot risinājumu šai problēmai, 2018. gadā papildus tradicionālajām “parādu atlaižu” nedēļām ieviesta ikmēneša “parādu atlaižu” diena (pēdējā darbdiena). Tikai no katra lasītāja atbildības un godaprāta ir atkarīgs, vai grāmatu varēs lasīt arī citi, tāpēc būsim atbildīgi par izdevumu saglabāšanu un savlaicīgu atgriešanu bibliotēkā! 

 

     Lasīt ir stilīgi!  Uz satikšanos bibliotēkās!