“Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos”

     2019. gada 9. aprīlī pl. 14.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā (3. stāvā) notiks lekcija “Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos”. Lektori – Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki.pētnieki.

 

1. Vēsturiskā perspektīva – emigrācija pēc Otrā pasaules kara

 

     Identitāte ir piesaistīta vietai, kuru tā apdzīvo, no kuras smeļas savu emocionālo satvaru, atrodoties sev nozīmīgu cilvēku grupu vidū. Bet kā ir svešumā? Nostaļģija nav ilgas pēc grāmatām, konkrētiem draugiem vai jaunības vispār – tās ir ilgas pēc vietas, kur jutāmies labi, pasargāti, gaidīti. Un šo Vietu rada nozīmīgās lietas un aktivitātes, ko saglabā atmiņa. Kā liecina dzīvesstāsti,  mutvārdu vēstures ekspedīciju gaitā savākti,  Trimdā cilvēki rada savu simbolisko vidi, latviešu kopienu, kuru caurauž atmiņas, stāsti, valoda. Tas padara mājīgu to svešo vietu, kur ieradušies bēgļi. Lekcijā par to, ko stāsta tie, kas reiz devušies bēgļu gaitās – kā pārvarējuši fizisko atšķeltību no Tēvzemes, ar kādām grūtībām saskārušies, esot imigranta statusā,  un kā tikuši galā ar savas kultūras saglabāšanu.

 

2. Mūsdienu emigrācija un identitātes saglabāšana latviešu diasporās

 

     Mūsdienu emigrācija atšķiras no emigrācijas pirms neatkarības atgūšanas. Lēmums emigrēt ir vairāk ekonomisku un sociālu faktoru noteikts, bet cilvēki no Latvijas aizbrauc ne tikai labklājības līmeņa un algu atšķirību dēļ, bet arī ar mērķi iegūt izglītību, veidot ģimeni, iepazīt pasauli un arī tādēļ, ka kādi tuvinieki vai draugi jau ir aizbraukuši un aicina pie sevis. Tomēr arī šobrīd latviskuma saglabāšana aizbraucējiem ir ļoti aktuāls jautājums. Emigrantu aptauja atklāj, ka latviešu valodā mājās runā tikai aptuveni divas trešdaļas emigrējušo latviešu. Viens no iemesliem tam ir jauktās laulības. Latviešu emigrantu bērnu latviešu valodas zināšanas ir krietni sliktākas nekā mītnes zemes valodas zināšanas. Ko par šo situāciju domā paši emigranti? Par to arī ir šīs lekcijas stāsts.