Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Eiropas Savienība 2022. gadu ir noteikusi par Eiropas Jaunatnes gadu.

 

     Mēs zinām, ka jaunieši ir gan darbīgi, gan aktīvi un atraktīvi, ar jaunām  idejām, zināšanām un interesēm apveltīti cilvēki. Tāpēc, jo īpaši 2022. gadā, viņi tiek aicināti aktīvi piedalīties Eiropas Jaunatnes gada pasākumos, kā arī veidot savus pasākumus, meklēt un atrast kontaktus ar citiem jauniešiem Latvijā un citviet Eiropas Savienībā.

 

     Eiropas Padome, apstiprinot priekšlikumu par Eiropas Jaunatnes gadu, uzsvēra, ka šī Eiropas gada uzdevums ir nodrošināt, ka visās ES politikas jomās – vides, izglītības, kultūras vai jebkurā citā – tiek ņemti vērā jaunatnes jautājumi.

 

     12. maijā projekta “Europe Direct Austrumlatgale” ietvaros Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika Eiropas dienai veltīts pasākums, kurā piedalījās Rēzeknes novada Kaunatas pagasta jauniešu centra “Buras” dalībnieki. Centru jau ceturto gadu vada Tamāra Kablanova, kura ir titula “Jaunatnes gada darbinieks 2021” ieguvēja.

 

     Tamāra klātesošajiem piedāvāja interesantu prezentāciju, kura iepazīstināja ar visdažādākajām aktivitātēm, pasākumiem un labajiem darbiem, ko Kaunatas bērni un jaunieši veic savā pagastā un novadā. “Skrien zaļi Rēzeknes novadā”, “Ķepa ķepai”,  “Lecam uz augšu, lecam uz leju”, “Zaļam zaļa pasaule”, “Kafija ar politiķiem” – tie ir tikai daži no pasākumiem, kuros ir iespēja iesaistīties ikvienam pagasta jaunietim Kaunatā.

 

     Visdažādākās meistarklases, konkursi, sacensības, ekskursijas, sportošana – tas viss augu gadu. Kaunatas jauniešu dzīve ir piesātināta un aizraujoša! Pasākuma laikā tika izspēlēta galda spēle, kurā klātesošie varēja pārbaudīt savas zināšanas par visdažādākajām Eiropas Savienības dzīves jomām. Kā jau svētkiem pienākas, beigās tika baudīts dzimšanas dienas kliņģeris un rakstīti dzimšanas dienas vēlējumi Eiropas Savienībai. Visvairāk tika vēlēts miers, saticība, sapratne un draudzība.