28. augusta pasākumā
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2013. gada 24. maijā un 28. augustā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika Latvijas Tautas frontes kustībai un Trešajai atmodai veltītas stāstu pēcpusdienas*, kurās, ielūkojoties 25 gadus tālā pagātnē, tika stāstīti stāsti par Latvijas vēsturē svarīgiem notikumiem.

 

     Pasākumos savās atmiņās dalījās Latvijas Tautas frontes dalībnieki, kuri šinī laikā darbojās Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Tos apmeklēja arī iedzīvotāji, kuriem Trešās atmodas laiks palicis spilgtā atmiņā un kuri tiešā vai netiešā veidā bijuši klāt šajos notikumos.

 

     Stāstu vakaru pirmajā daļā Latgales Kultūrvēstures muzeja speciāliste Inese Ločmele aicināja ielūkoties muzeja krājumā esošo fotogrāfiju prezentācijā par Trešās atmodas laiku un rosināja atcerēties spilgtākos notikumus Rēzeknē.

 

24. maija pasākumā

 

    Katrs stāsts, kas tika izstāstīts šajos vakaros, ir dzīva vēstures liecība: ar savu attieksmi, tā laika sajūtām un emocijām. Tika aplūkotas arī stāstu vakaru dalībnieku līdzpaņemtās fotogrāfijas, dokumenti, atribūti, kas raksturoja Trešās atmodas laiku.

 

     Pateicamies stāstu pēcpusdienu dalībniekiem Annai Saukai, Jānim Karro, Voldemāram Ivdrim, Ilmāram Dreļam, Lidijai Ižikai, Zinaīdai Deksnei, Annai Babrei, Aleksejam Avotam, Andrim Eriņam, Jurim Vidiņam, Inārai Šindarjovai, Osvaldam Salmanim, Ilmāram Ostrovskim, Pēterim Prikulim un Broņislavam Kravalim par stāstiem, kas bija interesanti, aizkustinoši, laikmetu spilgti raksturojoši un atmiņu institūciju krājumos tiks saglabāti nākamajām paaudzēm.

 

Pasākuma fotoreportāžas:

 

    * Latgales Kultūrvēstures muzejs un tā sadarbības partneri – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, Rēzeknes zonālais valsts arhīvs, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka – no 2013. gada aprīļa līdz 2013. gada novembrim realizē LR Kultūras ministrijas rīkotajā konkursā „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu” atbalstītu projektu „Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei – 25”.
 
     Projekts aktualizē Latvijas Tautas frontes darbību un Trešās atmodas laiku Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā, nepieciešamību dokumentēt un saglabāt kultūrvēsturisko, dokumentāro un mutvārdu mantojumu, novērtēt tā lietderības un pēctecības nozīmību mūsdienās. Projektā paredzēts īstenot vairākas aktivitātes: izveidot izstādi, video stāstu, vākt atmiņas un liecības u. c. Trešās atmodas dokumentētās liecības nonāks muzeja, bibliotēkas un arhīva krājumā, bet atsevišķi stāstu fragmenti tiks izmantoti skolēniem paredzēta video stāsta veidošanā.