Foto: A. Bondarenko

     Latgales Kultūrvēstures muzejā 8. oktobrī plkst. 14.00 notiks Trešajai atmodai un Latvijas Tautas frontes 25. dibināšanas gadadienai veltīts pasākums „Gaismas laipa”.

 

     20. gs. 80. gadu beigas un 90. gadu sākums Latvijā bija pārmaiņu laiks, ko saucam par Trešo atmodu. To raksturo izšķiroši notikumi un lēmumi, ideāli un mērķis dzīvot brīvā Latvijā. 1988. gada 8. oktobrī Rīgā notika Latvijas Tautas Frontes 1. kongress, kas kļuva par pagrieziena punktu ceļā uz Latvijas neatkarības atgūšanu.

 

     Kāds ir šīs „dzīvās vēstures” atspulgs mūsdienās? Ikviens aicināts atcerēties Trešās atmodas laiku Latvijā, Rēzeknē un novadā, noliekot simbolisku laipu no viena vēstures notikuma līdz nākamajam, no šodienas – rītdienai. Būsim kopā atmiņu stāstos, fotogrāfijās, video lentēs iemūžinātajos izšķirošajos un ikdienas mirkļos un veidosim savu stāstu par dižiem cilvēkiem, stiprām ģimenēm, vērtībām un mūsu valsti – Latviju! Ieklausīsimies un uzklausīsim, lai dotu un saņemtu arvien vairāk gaismas!

 

     Pasākumā tiks prezentēts jauns video mācību materiāls skolēniem „Atspīdums” par Trešās atmodas notikumiem Latvijā, Rēzeknē, kas veidots pēc Latgales Kultūrvēstures muzeja, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Rēzeknes zonālā valsts arhīva krājuma materiāliem un atmiņu stāstiem. Mācību materiāls „Atspīdums” tiks dāvināts Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada skolām – to varēs izmantot mācību, zinātniski pētnieciskajā darbā.

 

     Tāpat tiks atklāta tematiska izstāde „Laipu liekot”, kura liecinās gan par Latvijas Tautas frontes darbību, Trešās atmodas laiku dokumentos, fotogrāfijās, kā arī par mūsdienu Latviju Rēzeknes pilsētas skolēnu zīmējumos. Izstāde vēlāk ceļos pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada skolām.

 

     Pasākumā ritināsim atmiņu kamolus un sadziedāsimies kopā ar grupu „Dricānu Dominante”! Ieeja – brīva. Ja pasākumu „Gaismas laipa” plāno apmeklēt klase skolotāja pavadībā, lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 līdz 7. oktobrim.

 

     Latgales Kultūrvēstures muzejā no 9. oktobra līdz 20. novembrim skolēni izstādi „Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei – 25” varēs apskatīt bez maksas.

 

 

     Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstīto projektu „Laipu liekot. Latvijas Tautas frontei – 25” īsteno Latgales Kultūrvēstures muzejs un tā sadarbības partneri – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, Rēzeknes zonālais Valsts arhīvs, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka. Projekts aktualizē Latvijas Tautas frontes darbību un Trešās atmodas laiku Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā, nepieciešamību dokumentēt un saglabāt kultūrvēsturisko, dokumentāro un mutvārdu mantojumu, novērtēt tā pēctecības nozīmību mūsdienās.

 

Informāciju sagatavoja Inese Ločmele,
Latgales Kultūrvēstures muzeja muzejpedagoģe