Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Vislatvijas Dzejas dienu ietvaros Rēzeknes Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Rēzeknes jauniešu centru „JACis” organizēja dzejai veltītu tematisku pēcpusdienu ar mērķi aktualizēt dzejas nozīmi jauniešu vidū, atklāt jaunus talantus, popularizēt Dzejas dienu tradīciju, kā arī ieaudzināt cieņu un interesi par dzimto pilsētu un novadu.

           

     Dzejas pēcpusdienā, līdzi ņemot nelielu grāmatu izstādi, „JACī” viesojās bibliotekāres no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas. Izstāde izraisīja lielu interesi, jo grāmatas bija neparastas satura un formas ziņā. Piemēram, L. Seikstas-Deksnes grāmata „Herbārijs”, kas ir autores roku darbs – no teksta uzrakstīšanas līdz iesējumam (pavisam 5 eksemplāri), I. Ziedoņa „Mirkļi. Foreles”, kas nedaudz atgādina piezīmjblociņu un „bārbijiski” noformētā A. Krivades dzejas grāmata „Bērnība”. Interese bija arī par K. Skujenieka viendzejoļa grāmatu „Poga”. „Grāmata ar vienu dzejoli? Kas tad tā par grāmatu?”  iesaucās kāds pasākuma apmeklētājs. Šinī grāmatā patiešām ir tikai viens dzejolis, bet tulkots vairākās pasaules valodās.

 

     Dzejas pēcpusdienas viesis bija arī Rēzeknes dzejnieks Igors Bogdanovičs, kurš lasīja savu dzeju: gan publicēto, gan vēl nepublicētos dzejas pantus, kā arī stāstīja par savu daiļradi. Tāpat ar savu klātbūtni pagodināja dzejniece Ilze Slavena, kura arī labprāt pastāstīja par dzeju un nolasīja dzejas rindas.

 

     Dzejoļi galvenokārt bija veltīti mīlestībai. Mīlestībai vienam pret otru, mīlestībai pret dzimto pilsētu un novadu. Izskanēja A. Rancānes, I. Ziedoņa, L. Seikstas-Deksnes, K. Skujenieka, A. Ahmatovas, A. Puškina un citu autoru dzejas rindas. „JAČa” aktīvists Dima, spēlējot ģitāru, nodziedāja paša sacerētu un komponētu dziesmu. Tā gan bija skumja, bet patiesa un sirdi aizkustinoša. Pasākums ļāva apjaust, cik apkārt ir daudz radošu un talantīgu jauniešu, kuriem nav vienaldzīga dzejas pasaule un rakstītais vārds.

 

     Pasākums fotogrāfijās – šeit.

 

     Pasākums ir iekļauts UNESCO LNK iniciatīvā „Stāstu bibliotēkas”. 

 

 

     Pasākums ir iekļauts UNESCO LNK iniciatīvā „Stāstu bibliotēkas”.