Foto: JACis

     UNESCO LNK projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros Rēzeknes jauniešu atvērtajā centrā „JACis” sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku (RCB) 2011. gada 31. oktobrī notika anekdošu pēcpusdiena, kurai tika izvēlēts mazliet netradicionāls nosaukums – „Anekdošu mīklas”.

 

     Pasākuma galvenā iecere atbilstoši projekta misijai bija jauniešu stāstīšanas un klausīšanās prasmju attīstīšana un iemaņu pilnveidošana, kā arī atmiņas trenēšana, stāstot anekdotes.

 

     Ievaddaļā projekta koordinatore, RCB vecākā bibliogrāfe Ruta Suseja, pastāstīja nelielu „teorētisko stāstu” par to, kas ir anekdote, kā tā radusies un laika gaitā attīstījusies, ko ar šo jēdzienu cilvēki apzīmējuši agrāk. Jaunieši savukārt dalījās savā pieredzē saistībā ar anekdošu stāstīšanu. Pēc viņu stāstiem varēja noprast, ka lielākā daļa no klātesošajiem labprātāk klausās anekdotes, bet ar stāstīšanu ir grūtāk, jo tās aizmirstas.

 

     Pasākuma otrajā daļā dalībniekiem tika dots kāds uzdevums – jau sagatavotām anekdotēm vajadzēja uzminēt nobeigumu (asprātīgas, negaidītas beigas). Anekdotes bija latviešu, latgaliešu, krievu un poļu valodā. Valodu daudzveidība deva iespēju saskatīt anekdošu nacionālo raksturu, kā arī parādīt/apgūt prasmi izstāstīt tās konkrētajā valodā. Kopumā jaunieši bija aktīvi un ieinteresēti.

 

      Gaumīgi un labi izstāstīti joki atdzīvina gaisotni ikvienā kompānijā, tāpēc trenējiet atmiņu anekdošu stāstīšanā un, kā saka projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” eksperts Guntis Pakalns, „iemetiet tās (anekdotes) vajadzīgajā brīdī un situācijā”!