Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Eiropa ir mājas daudzām valodām, starp tām savu cieņpilno vietu ieņem arī latviešu valoda – oficiālā valoda Latvijā un Eiropas savienībā, viena no senākajām dzīvajām valodām Eiropā un pasaulē.

 

     Uzsverot latviešu valodas nozīmību, Rēzeknes 2. bibliotēkā no 23. septembra līdz 7. oktobrim skatāma izstāde “26. septembris – Eiropas valodu diena”. Tāpat kā Eiropas, arī latviešu un Latvijas vēsture ir bijusi sarežģīta, īpaši, ja runājam par latviešu valodas izcelsmes un attīstības vēsturi.

 

     Līdzās tūkstošiem valodu latviešu valoda ir viena no 200 lielākajām pasaules valodām ar labi attīstītām valodas sistēmām un terminoloģiju. Ja ielūkojamies savas sabiedrības un zemes vēsturē, nedrīkstam aizmirst, ka vairākkārt latviešu valoda ir atradusies uz izzušanas sliekšņa. Jāpiezīmē, ka 21. gs. vien ir zudušas vairāk nekā pussimts zināmo valodu pasaulē. Acīmredzami apdraudēta ir lībiešu valoda, neskatoties uz to, ka atbilstoši Valsts valodas likumam tiek nodrošināta tās saglabāšana, aizsardzība un attīstība. Pašlaik lībiešu valodu kā otro valodu lieto vien pāris desmiti cilvēku...

 

     Eiropas savienības moto “Vienotība dažādībā” un kopējā likumdošana uzsver dzimto valodu nozīmi, ļaujot ikvienam brīvi lietot savu valodu, bet, protams, cienot arī citas. Līdz šai kopējai sapratnei Eiropas tautām ir nācies iet ilgi. Šajā ceļā, īpaši iekarojumu, veselu cilšu un sabiedrību iznīcināšanas un asimilācijas gaitā, ir zudušas daudzas valodas un neskaitāmas nemateriālās kultūras bagātības un zināšanas. Šajā ziņā baltu, albāņu, armēņu, grieķu un ķeltu grupu, kā arī basku un somugru grupas valodas kā vienas no senākajām parāda, cik daudz ir zudis no kopējā Eiropas mantojuma un kādas vērtības tās glabā.

 

     Pašlaik Eiropā plaši izmantotās valodas (krievu, vācu, franču, angļu, turku, itāļu, spāņu, ukraiņu, poļu), kas lielākajā daļā bāzējās uz latīņu vai Eiropas u. c. senāko valodu saknēm, ir veidojušās vēlāk un norāda uz jaunākiem politiski sabiedriskajiem veidojumiem.

 

     Svarīga ir katra cilvēka attieksme pret savu izcelsmi, cieņa pret sevi, saviem senčiem un cilvēces kopējo mantojumu. Tikai tad, kad cilvēks izturas pret sevi un citiem kā līdzīgs pret līdzīgu, pazūd bailes par valodas un identitātes pazaudēšanu un vēlme savu valodu, identitāti un pasaules redzējumu ar varu uzgrūst citiem.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēka aicina iepazīt Eiropu caur valodām, šoreiz īpaši caur latviešu valodu. Nāc ciemos uz 2. bibliotēku Atbrīvošanas alejā 166!