Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 20. aprīlī Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēka aicināja konkursa “Saulainā komanda” dalībniekus piedalīties izglītojošā orientēšanās pasākumā “Krēslas laiks bibliotēkā”. Pasākuma mērķis – veidot izpratni par bibliotēkas lomu sabiedrībā, rosinot lasītāju pašizglītību, kā arī attīstot radošās prasmes un iemaņas informācijas meklēšanā dažādos bibliotēkas informācijas avotos. 

 

     Orientēšanās laikā komandām bija jāatrod atbildes uz sagatavotajiem jautājumiem, izmantojot visu bibliotēkā pieejamo informāciju. Bibliotēkas telpās bija izveidoti 10 kontrolpunkti ar dažādiem uzdevumiem:

 

1. kontrolpunkts – “Saulainā iepazīšanās”.

     Tajā komandām bija jānoskaidro sava attieksme pret Sauli un kādu kopīgo lietu, kura vieno komandas dalībniekus.

 

2. kontrolpunkts – “Saulainais zīmējums”.

     Šajā kontrolpunktā dalībnieku komandas zīmēja “Saulaino bibliotēku” un sapņoja, kur mūsu pilsētā tā varētu atrasties.

 

3. kontrolpunkts – “Saulainais pētnieks”.

    Komandām nācās atrast Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājaslapā publikācijas par konkursu “Saulainā komanda”.

 

4. Kontrolpunkts – “Saulainais astronoms”.

     Kontrolpunkts dalībniekus gaidīja ar viktorīnu par Sauli un Visumu. Ja komandām radās  grūtības, bija iespējams atrast atbildes piedāvātajās grāmatās.

 

5. kontrolpunkts – “Saulainais Dainu skapis”.

     Dalībnieki iepazina datu bāzi “Letonika” un noskaidroja, cik tautasdziesmas par Sauli atrodamas Krišjāņa Barona Dainu skapī, kā arī uzzināja, cik no tām pierakstītas mūsu novadā.

 

6. kontrolpunkts – “Saulainais tulks”.

     Ar 10 svešvalodu vārdnīcu palīdzību komandas meklēja vārda “Saule” tulkojumus franču, norvēģu, dāņu, poļu, zviedru, esperanto, spāņu un citās svešvalodās.

 

7. Kontrolpunkts – “Saulainais minētājs”

     Bērni, starp piedāvātajām mīkstajām rotaļlietām, meklēja galveno bērnu bibliotēkas talismanu.  Divas komandas atrada pareizo – tas ir Lācītis Rūcītis!

 

8. Kontrolpunkts – “Saulainais lasītājs”

     Komandas demonstrēja vērīgumu un ātrlasīšanas spējas, lasot H. K. Andersena pasaku “Īkstīte”. Sešu minūšu laikā vajadzēja saskaitīt pasakā minētos vārdus ar sakni “saul”.

 

9. Kontrolpunkts – “Saulainais dzejnieks”. 

     Šajā kontrolpunktā dalībnieki atraisīja dzejnieka talantus, sacerot četru rindu dzejoli par Sauli un bibliotēku. Dalībnieki arī uzrakstīja priekšlikumus par pasākumiem, ko vajadzētu rīkot Bērnu bibliotēkā, lai visiem būtu interesanti.

 

10. kontrolpunkts – “Saulainā tautasdziesma”. 

     Visas komandas dalībnieki “Tautasdziesmu grāmatu” izstādē izvēlējās mīļāko tautasdziesmu par Sauli un to ilustrēja.

 

     Noslēgumā komandas dziedāja tautasdziesmu “Gulēja saulīte ābeļu dārzā”. Vēlāk tika godināti un apbalvoti dalībnieki un atbalstītāji. Konkursanti atzina, ka šādi pasākumi dod iespēju radoši izpausties un atpūsties draugu lokā, realizējot jaunās zināšanas.

 

     Plašu ieskatu par pasākumu un tā norisi skatiet šeit.