Dziedi, dziedi, Meža māte,
 
Tu zināji skaistas dziesmas!
 
Tev pateica sīki putni,
 
Pa zariem lēkādami.
 
                (Latv. t. dz.)
 

    
     21. martā sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” sagatavošanas grupas „Bitīte” audzēkņiem Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika rīta stunda „Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu”.

Pasākuma gaitā bērni tika iepazīstināti ar putnu izcelšanās vēsturi, to dzīvesveidu un paradumiem. Turpinājumā viņi minēja mīklas un skandēja tautasdziesmas par putniem. Lai nostiprinātu zināšanas par spārnotajiem draugiem, pasākuma nobeigumā bērni kopā ar bibliotekāri minēja krustvārdu mīklas.

 

     Savukārt 22. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaka", grupiņā "Rūķīši", bibliotēkas darbinieces Inetas Kuzņecovas vadībā noritēja informatīvs pasākums "Grāmatu rīts". Bibliotekāre stāstīja par vietu, kur mīt grāmatas, – par bibliotēku. Bērni aplūkoja visjaunāko grāmatu kolekciju un kopā ar skolotāju Skaidrīti Proveju minēja mīklas un atcerējās pazīstamus grāmatu varoņus.

     Jāpiebilst, ka bibliotēkā šobrīd var apskatīt grupas „Bitīte” audzēkņu radošo darbu izstādi „Putnu pilnas pazarītes” un grāmatu izstādi „Lieli putni, mazi putni”, kurā apkopota informācija par mūsu valstī sastopamajām putnu sugām. Izstādē redzēsiet arī gada titula „Latvijas putns” ieguvēju Jūraskraukli un mūsu valsts nacionālo putnu – Balto cielavu.