Terra Mariana
Foto: A. Bondarenko

     Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un Latgales Kultūrvēstures muzejā ir saņemti divi no 1000 izdevumiem „Terra Mariana, 1186–1888: albums un komentāri”, ko dāvina Latvijas Nacionālā bibliotēka.

​​

 

     Albums ieņem īpašu vietu Latvijas un Baltijas kultūras vēstures izpētē. 1888. gadā tas tika dāvināts Romas pāvestam Leonam XIII viņa priesterības 50 gadu jubilejā. Izdevuma saturā atspoguļota kristīgās ticības izplatīšanās kādreizējā Livonijā, ko dēvē arī par Marijas Zemi jeb Terra Mariana tulkojumā no latīņu valodas.

 

     Albuma „Terra Mariana” oriģināls glabājas Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā. Šādas grāmatas izveides ideja pieder poļu grāfienei Marijai Pšezdeckai (Maria Przezdiecka) (1823–1890) no Tīzenhauzenu dzimtas. Izdevuma teksta autors ir mūsu novadnieks, Dricānu muižā dzimušais folkloras, etnogrāfijas un vēstures pētnieks barons Gustavs Manteifelis (1832–1916).

 

     Albuma oriģināls ir lielformāta 70 pergamentu foliants. Vāks ir darināts no plānas kazādas un dekorēts ar pāvesta ģerboni un zelta un sudraba burtiem. Albums bija ievietots ar sudraba kalumiem apgreznotā koka futlārī ar oderi.

 

     Izdevuma „Terra Mariana” vizuālo tēlu veidojuši ievērojami tā laika Rīgas mākslinieki. Katra folija satur bagātīgu ilustratīvo materiālu, zīmējumos atspoguļotas daudzas pilis, pilsdrupas, baznīcas. Bagātīgais heraldiskais materiāls ļauj ielūkoties arhibīskapu, bīskapu, ordeņmestru ģerboņos, kā arī dižciltīgu ģimeņu ģerboņos un 25 pilsētu un piļu ģerboņos.

 

     Bagātīgs ir zīmogu nospiedumu klāsts – bīskapu zīmogi, galvaspilsētu zīmogi, klosteru zīmogi, ordeņmestru zīmogi, kā arī seno zelta un sudraba monētu nospiedumi. Albumā aplūkojami karogi un baznīcas inventāra zīmējumi, kas ļauj ielūkoties mūsdienās zudušās senatnes reālijās. Ilustrācijas var saprast tikai kopā ar tekstu.

 

     Albumā atrodamas vērtīgas ziņas arī  par mūsu pilsētu. Krāšņajās ilustrācijās redzams Rēzeknes pilskalns un baznīca, kā arī doti apraksti par šīm vietām. Vienā no zīmējumiem attēlots Rēzeknes baznīcas altāris. Dažās folijās atrodamas ilustrācijas ar ziņām par kristīgās ticības simboliem un reālijām tagadējā Rēzeknes novada teritorijā.

 

     2014. gada 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika albuma „Terra Mariana” prezentācija plašākai publikai. Šobrīd ir izgatavoti albuma oriģinālam atbilstoši 10 faksimileksemplāri un 1000 mazāka izmēra kopijas. Savukārt Daugavpils Universitātes profesora Henriha Soma vadībā tika sagatavots zinātnisko komentāru sējums.

 

     Kopumā ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi, līdz albums „Terra Mariana” nonācis pie mūsu lasītājiem. Par albuma esamību tika uzzināts 1992. gadā, kad atklāja „Latgales Māras” pieminekli un Rēzeknē sabrauca latgalieši no visas pasaules. Viņu vidū bija garīdznieks Staņislavs Kučinskis, kurš tolaik strādāja Vatikāna radio un zināja stāstīt par albuma „Terra Mariana” esamību.

 

     Latgales pētniecības institūtam radās ideja pārizdot šo albumu, un sākās sarakste ar Vatikāna bibliotēku, vien lūdzot un saņemot atbalstu no Romas pāvesta Jāņa Pāvila II, sākās izdevuma „Terra Mariana. 1186–1888” atgriešanās ceļš uz Latviju.

 

     No februāra izdevums būs pieejams Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā. Albumu dāvinājumā ir saņēmusi arī Maltas, Mākoņkalna un Viļānu bibliotēka. Albums „Terra Mariana” dāvināts arī Latgales Kultūrvēstures muzejam. Unikālais izdevums iekļauts Nacionālajā muzeju krājumā un ir pieejams pētniekiem. Albums ir peejams arī Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā.