Nozaru literatūra 

 

Bergmane, Īra.
    Vācu valodas pašmācība / Īra Bergmane, Egons Ziediņš ; māksl. Viesturs Bergmanis. - 5., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 309, [1] lpp. : il., tab. - Latviešu, vācu.
        ISBN 9984-17-527-8.
 

Boēcijs.
    Par mierinājumu filosofijā / Boēcijs ; no latīņu val. tulk. un atdz. Leons Briedis. - Rīga : Minerva, 2009. - 158, [1] lpp. - Bibliogr.: 149.-156. lpp. - Oriģ. nos.: De consolatione philosophiae.
        ISBN 978-9984-637-43-3.
 

Dzīvās Ētikas mācība par uzturu un barību (ķermenim un garam) : pavēstījuma spirāles / no krievu val. tulk. Lilita Kainaize. - Rīga : Vieda ; Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, [2004]. - 356, [1] lpp.
        ISBN 998470176X.
 

Ešenvalde, Inese.
    Personāla vadības mūsdienu metodes : [mācību līdzeklis] / Inese Ešenvalde. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2008]. - 349 lpp. - (Ekonomikas un biznesa prakse). - Bibliogr.: 348.-349. lpp.
        ISBN 9984-640-74-4. - ISBN 978-9984-640-74-4.
 

Januška, Marina.
    Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā / Marina Januška. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2008]. - 99 lpp. : sh., tab. - (Aktuālie biznesa jautājumi).
        ISBN 9984-640-61-2.
 

Kamermeijers, Vilibalds.
    Esi sveicināta, Karaliene! : meditācijas par garīgo dziedājumu "Salve Regina" / Vilibalds Kamermeijers ; no vācu valodas tulk. Anda Purmalniece, no latīņu valodas tulk. Jānis Plaudis. - Rēzekne : Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrija, 2008. - 73 lpp. : notis. - Bibliogr. parindēs. - Oriģ. nos.: Sei gegrüßt, o Königin!.
        ISBN 978-9984-397-25-2.
 

Ņūtons, Maikls.
    Dvēseļu ceļojums : dzīve starp dzīvēm / Maikls Ņūtons ; no angļu val. tulk. Ilze Elizabete Rikmane. - Rīga : Atēna, 2006. - 336 lpp. - (Arka). - Rād.: 333.-336.lpp. - Oriģ. nos.: Journey of souls.
        ISBN 9984-342-18-2.
 

Ņūtons, Maikls.
    Dvēseļu liktenis : dzīve starp dzīvēm, jauni pētījumi / Maikls Ņūtons ; no angļu val. tulk. Baiba Apermane. - Rīga : Atēna, 2008. - 504 lpp. : zīm. - (Arka). - Rād.: 499.-504. lpp. - Oriģ. nos.: Destiny of souls: new case studies of life between lives.
        ISBN 978-9984-343-13-6.
 

Ošo.
    Tuvība : uzticēšanās sev un citiem / Osho ; no angļu val. tulk. Inga Rusecka. - Rīga : Sētava, 2008. - 175, [6] lpp. - Oriģ. nos.: Intimacy : Trusting oneself and the other.
        ISBN 978-9984-99084-2.
 

Pestalocijs, Johanss-Heinrihs.
    Darbu izlase : veltīta ped. 250. gadu atcerei / Johanns-Heinrihs Pestalocijs ; no vācu val. tulk. Anita Čaure ; Klausa Altermana priekšv. - Rīga : LU, 1996. - 140 lpp. : ģīm. - (Pedagoģijas studijas ; 2. grām.).
        Saturs: Vientuļnieka vakarstunda ; Mani pētījumi par dabas gaitu cilvēces attīstībā ; Vēstule draugam par uzturēšanos Štansā / iev. aut. Artūrs Brīlmeiers. Gars un sirds metodē ; Runa 1809. gada Jaungadā / iev. aut. Kristiāns Berči.
        ISBN 9984-516-39-3.
 

Saksonova, Svetlana.
    Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes / Svetlana Saksonova. - Rīga : Merkūrijs LAT, [2006]. - 225 lpp. : il. - (Ekonomikas un biznesa prakse). - Bibliogr.: 224.-225. lpp.
        ISBN 9984-640-38-8.
 

Šubina, Jeļena.
    Iņ un Jan : veselības avoti / Jeļena Šubina ; tulk. Dace Ezera. - Rīga : Vieda, 2005. - 124, [2] lpp. - Bibliogr.: 122.-123.lpp.
        ISBN 9984-7019-7-2.
 

Velss, Maikls.
    Nomaldījušies tuksnesī / Maikls Velss ; tulk. Inga Saivare ; priekšv. aut. Ilgvars Vērmelis. - Rīga : Atklāsme, 2004. - 197 lpp. : ģīm.
        ISBN 9984-96165-6.
 

Ziediņš, Egons.
    Vācu valodas gramatikas rokasgrāmata : sākumposms / Egons Ziediņš ; māksl. Gunārs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1999]. - 198, [2] lpp. : il., tab.
        ISBN 5-405-01387-0.
 

Žirārda, Stefānija.
    Svīteru ķirurģija : kā pagatavot jaunas lietas no veciem svīteriem / Stefānija Žirārda ; tulk. Anda Zūle-Lapimaa. - [Rīga] : Alt MV OU, 2008. - 160 lpp. : il.
        ISBN 978-9985-99288-3.
 

Key Data on Teaching Languages in School in Europe. - Brussels : Eurydice network, 2008. - 131 p. - (Eurydice).
        ISBN 978-92-920100-3-4.
    ISSN 1830-2076.
 

Артюс-Бертран, Янн.
    Земля, увиденная с неба / Янн Артюс-Бертран ; пер. с фр. С.С. Лосева. - Москва : Арт-Родник, 2002. - 462 с. : фотогр.
        ISBN 5-88896-108-6.
 

Васильева, Александра Владимировна.
    Болезни сосудов : современная программа комплексного лечения / Александра Васильева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 183 с. : ил. - (Вам поможет доктор Васильева).
        ISBN 978-5-9684111-3-6.
 

Васильева, Александра Владимировна.
    Инфаркт : современная методика защиты и лечения сердца / Александра Васильева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 152 с. : ил. - (Вам поможет доктор Васильева).
        ISBN 978-5-9684078-5-6.
 

Васильев, Алескандр.
    Этюды о моде и стиле / Александр Васильев. - Москва : Альпина нон-фикшн ; Глагол, 2008. - 559 с. : ил. - Указатель имен: с. 553-559.
        ISBN 978-5-916710-17-5.
 

Вешкина, Ольга Борисовна.
    Декупаж : одежда, обувь, аксессуары : декорируем гардероб / Ольга Вешкина. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 63 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-27802-2.
 

Винтер, Дмитрий.
    Почему Сталин проиграл Вторую мировую войну? / Дмитрий Винтер. - Москва : Яуза, 2009. - 287 с. - (Вторая мировая война. Вырванные страницы).
        ISBN 978-5-9955004-7-6.
 

Зайцева, Анна Анатольевна.
    Поделки с тиснением по бумаге / Анна Зайцева. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 63 с. : ил. - (Азбука рукоделия).
        ISBN 978-5-699-32120-9.
 

Канлас, Лузано Панчо.
    Гипертония : безмолвный убийца : руководство по улучшению здоровья в новом тысячелетии : пер. с англ. / Лузано Панчо Канлас. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2009. - 153 с.
        ISBN 978-5-88503-814-0.
 

Мангай, Мария-Луиза.
    Картины из искусственных цветов / Мария-Луиза Мангай ; пер. с нем. Л. И. Кайсаровой. - Москва : АРТ-родник, 2007. - 31 с. : ил. - (Легко и просто).
        ISBN 978-5-9561025-7-2.
 

Мишинькин, П. Н.
    Камни в печени и почках : лучшие методы лечения / П. Н. Мишинькин. - Санкт-Петербург : Вектор, 2009. - 126 с. : ил. - (Семейный доктор).
        ISBN 978-5-9684069-6-5.
   

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Berga, Betija.
    Ikara sindroms : [dzeja] / Betija Berga ; aut. il. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd-ba, 2009. - 192 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-291-66-6.
 

Doils, Arturs Konans.
    Bāskervilu suns : [romāns vecākā skolas vecuma bērniem] / Arturs Konans Doils ; no angļu val. tulk. Anna Bauga ; il. Viesturs Grants. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 183, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The hound of the Baskervilles.
        ISBN 978-9984-404-23-3.
 

Kolinsa, Džekija.
    Es pati! : romāns / Džekija Kolinsa ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 410, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Married lovers.
        ISBN 978-9984-354-60-6.
 

Mackoņīte, Birute.
    Septiņu pulksteņu spēle : romāns / Birute Mackoņīte ; no liet. val. tulk. Jānis Elsbergs ; il. A. Otto. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 222 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(118).
        ISBN 978-9984-8272-5-4.
 

Martella, Morīna.
    Zvaigznēs ierakstīts : romāns / Morīna Martella ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2009]. - 444, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Annie's new life.
        ISBN 978-9984-354-36-1.
 

Radigē, Reimons.
    Grāfa d'Oržela balle : romāns / Reimons Radigē ; no franču val. tulk. Inta Geile. - Rīga : Omnia mea, 2009. - 134, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bal du comte d'Orgel.
        ISBN 978-9984-99263-1.
 

Robinsone, Merilina.
    Gileāda : [romāns] / Merilina Robinsone ; no angļu val. tulk. Maija Andersone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 207, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Gilead.
        ISBN 978-9984-8470-2-3.
 

Viks.
    Bīstamvieta : stāsti un (p)asakas / Viks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 319 lpp.
        ISBN 978-993-400-480-3.
 

Vislabākie vārdi īpašā dienā : [atziņu krājums] / sast. Dina Preisa ; māksl. noform.: Iluta Koidu. - Rīga : Jumava, 2009. - 94, [1] lpp. : il. - Krājumā apkopotas ārzemju autoru atziņas par cilvēku, vērtībām un dzīvi.
        ISBN 978-9984-386-55-3.
   

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

Бальдаччи, Дэвид.
    Коллекционеры : [роман] / Дэвид Бальдаччи ; пер. с англ. И. Данилова. - Москва : АСТ, 2008. - 412 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: The collectors.
        ISBN 978-5-17-048410-2.
 

Борохова, Наталья.
    Адвокат Казановы : [роман] / Наталья Борохова. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Адвокатский детектив).
        ISBN 978-5-699-29130-4.
 

Дышев, Андрей.
    Колумбийский десант : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 379 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-30353-3.
 

Дышев, Андрей.
    Крымская ракета средней дальности : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 412 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-21125-8.
 

Дышев, Андрей.
    Умереть красиво не запретишь : [роман] / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 412 с. - (Спецназ в отставку не уходит).
        ISBN 978-5-699-32067-7.
 

Зверев, Сергей.
    Диктат акулы : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Морской спецназ).
        ISBN 978-5-699-27400-0.
 

Звягинцев, Василий Дмитриевич.
    Время игры : [роман] / Василий Звягинцев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 508 с. - (Русская фантастика).
        ISBN 978-5-699-06046-7.
 

Кинг, Стивен.
    Дьюма-Ки : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В.А. Вебера. - Москва : АСТ, 2008. - 671 с. : ил. - Ориг. назв.: Duma Key.
        ISBN 978-5-17-056563-4.
 

Кобен, Харлан.
    Вне игры : [роман] / Харлан Кобен ; пер. с англ. В.Н. Соколова. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - Ориг. назв.: Fade away.
        ISBN 978-5-17-048412-6. - ISBN 978-5-9713948-1-5.
 

Константинов, Евгений.
    Смерть на рыбалке : [роман] / Евгений Константинов. - Москва : Гелеос, 2009. - 375 с.
        ISBN 978-5-8189-1594-4.
 

Лавряшина, Юлия.
    Жаркий лед. Падение перед взлетом : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Гелеос, 2008. - 314 с. : ил.
        ISBN 978-5-8189-1572-2.
 

Макгрегор, Кинли.
    Укрощение горца : роман / Кинли Макгрегор ; пер. с англ. Т. Николаевой. - Москва : АСТ, 2008. - 254 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Taming the scotsman.
        ISBN 978-5-17-049446-0.
 

Миядзава, Кэндзи.
    Звезда Козодоя / Кэндзи Миядзава ; пер. с яп. Екатерины Рябовой. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2009. - 373, [2] с. - (Terra Nipponica. XXII).
        ISBN 978-5-89332-152-4.
 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Иногда Карлсоны возвращаются : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 319 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 978-5-17-050871-6.
 

Роулэнд, Лора Джо.
    Надушенный рукав : [роман] / Лора Джо Роулэнд ; пер. с англ. М. Пановой. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 348 с. - Ориг. назв.: The perfumed sleeve.
        ISBN 978-5-17-045330-6.
 

Рэтбоун, Джулиан.
    Короли Альбиона / Джулиан Рэтбоун ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2005. - 491 с. - (Исторический роман). - Ориг. назв.: King of Albion.
        ISBN 5-699-13536-7.
 

Семенова, Мария.
    Там, где лес не растет : [фантастический роман] / Мария Семенова. - Москва : Азбука-классика ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 463 с. - (Грандмастер).
        ISBN 978-5-699-26289-2.
 

Смит, Уилбур.
    Время умирать : [роман] / Уилбур Смит ; пер. с англ. П. Киракозова. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2008. - 542 с. - (The International Bestselller). - Ориг. назв.: A time to die.
        ISBN 978-5-17-044191-4.
 

Томас, Шерри.
    Идеальная пара : роман / Шерри Томас ; пер. с англ. Е.В. Сячиновой. - Москва : АСТ, 2008. - 319 с. - (Шарм). - Ориг. назв.: Private arrangements.
        ISBN 978-5-17-054825-5.
 

Фрэнсис, Дик.
    Нерв : [роман] / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. Д. Прошуниной. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315 с. - (Лучшие бестселлеры грандмастера детектива) (Фаворит). - Ориг. назв.: Nerve.
        ISBN 978-5-699-24615-1.
 

Ямада, Эйми.
    Час кошки / Эйми Ямада ; пер. с яп. Галины Дуткиной, Александра Кабанова. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2008. - 221, [2] с. - (Terra Nipponica. XXI).
        ISBN 978-5-89332-150-0.