Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 9. decembrī Rēzeknes Festivāla parkā notika pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanas svētki, kuros piedalījās arī Rēzeknes Bērnu bibliotēkas un 2. bibliotēkas darbinieki un abu bibliotēku lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” 188 čaklie dalībnieki.

 

     Pateicībā par piedalīšanos šajā lasīšanas veicināšanas programmā un par godam veikto darbu katram žūrijas ekspertam pie lielās svētku egles tika pasniegta Ziemassvētku saldumu paciņa.

 

 

     Gan pašu bērnu, gan viņu vecāku acīs bija manāmas neviltotas un prieka pilnas emocijas. Abas Rēzeknes pilsētas bibliotēkas ir lepnas un gandarītas gan par paveikto darbu, gan par tik atsaucīgiem un atbildīgiem lasītājiem.

 

     Paldies Rēzeknes pilsētas pašvaldībai par sniegto atbalstu, dāvanu sagādāšanu un svētku sajūtas radīšanu!