Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 15. aprīlī Rēzeknes reģiona bibliotekāri devās izbraukumā pie kolēģiem uz Igauniju, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas darbam savās bibliotēkās. Tika mērots garš ceļš līdz Narvas pilsētas bibliotēkai.

 

     Bibliotēkas direktores vietniece Tatjana Krivolapa rēzekniešus viesmīlīgi sagaidīja jau agrā rīta stundā un iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi, struktūru, darba organizāciju. Bija iespēja ielūkoties visās bibliotēkas nodaļās, bibliotēkas darbinieces labprāt atbildēja uz Latvijas kolēģus interesējošiem jautājumiem. Ekskursijas gaitā tika secināts, ka ļoti daudzas lietas un procesi bibliotēku darbā ir līdzīgi kā Latvijā, taču ir arī nelielas atšķirības.

 

     Narvas Europe Direct informācijas centra (EDIC) vadītāja Tatjana Zamorskaja bija sagatavojusi prezentāciju par pasākumiem un aktivitātēm, ko EDIC atbalsta un organizē sadarbībā ar bibliotēku. Interesanta un neparasta rēzekniešiem likās kanisterapijas (lasīšana ar suņiem) pielietošana bibliotēkas darbā bērniem ar lasīšanas grūtībām. Narvas bibliotēka ir viena no pirmajām Igaunijā, kura sāka izmantot šo metodi, un šobrīd tā ir ieguvusi lielu popularitāti mazo lasītāju vidū.

 

     Bibliotēkas direktore Maritsa Orta iepazīstināja ar bibliotēkas telpās darbojošos ASV centru – mājīgām un mūsdienīgām telpām,  kas aprīkotas  ar jaunākajām tehnoloģijām – interaktīvo tāfeli, 3D printeri un daudz ko citu.

 

     Pēcpusdienā notika ekskursija pa Narvu, kur varēja iepazīties ar šīs pilsētas vēstures un tūrisma objektiem. Atceļā uz mājām bija iespēja iegriezties Narva-Jēsū bibliotēkā, kur bibliotēkas vadītāja A. Zaharova pastāstīja par bibliotēkas iesaisti ES informācijas aprites nodrošināšanā.

 

     Paldies EDIC Austrumlatgalē par atbalstu brauciena organizēšanā!