Nozaru literatūra


Beks, Klauss.  

     Mediju un komunikācijas zinātne : latviešu izdevums profesora, Dr. phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātniskajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem / Klauss Beks ; no vācu valodas tulkojis Ainārs Dimants ; recenzenti: Ilva Skulte, Dite Liepa. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2021. - 384 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 10).
        ISBN 9789934543296.Dalailama.  

     Aicinājums uz pārmaiņām : aicinājums pasaules jaunatnei, ko privātas sarunas laikā ar Viņa Svētību pierakstījusi Sofija Strila-Revere / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2021. - 72 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934894510.Dempsija, Eimija.  

     Galamērķa māksla / Eimija Dempsija ; literārā konsultane Aiga Dzalbe ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Ķīna. , ©2021. - 176 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Personu rādītājs: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984238296.Grāmatnieks, Ēvalds.  

     Ziemeļu kapteiņa stāsti vai no Arktikas līdz Jamaikai : autobiogrāfisks stāsts / Ēvalds Grāmatnieks ; redaktore Ilze Pauliņa. - Rīga : Rīdzene-1, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 383 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili ; 25 cm.
        ISBN 9789984553504. . - ISBN 9789984553507.Graudiņš, Ivars.  

     Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš / Ivars Graudiņš ; Arņa Šablovska sakārtojumā ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2021. - 196, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984871905.Holiss, Džeimss.  

     Viduspāreja : no posta līdz piepildījumam pusmūžā / Džeimss Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 160 lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934089466.Lamonika, Dženifera.  

     Sejas morfoloģija : māksla un māka cilvēka sejā izlasīt visu / Dženifera Lamonika ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576263.Martela, Franks.  

     Brīnišķīga dzīve : jēgpilnas eksistences meklējumos / Franks Martela ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [179.]-198. lpp.
        ISBN 9789934092312.Meņs, Aleksandrs.  

     Cilvēka dēls / Virspriesteris Aleksandrs Meņs ; no krievu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; literārā redaktore Astra Feldmane ; redaktors Arnis Kudiņš ; ievadvārdu autore Natālija Boļšakova-Minčenko ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants V. E. bīskaps Andris Kravalis. - Rīga : KALA Raksti, 2021. , ©2021. - 307, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Mieram tuvu grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vāka noformējumam izmantota krievu gleznotāja Vasīlija Poļenova (1844-1927) glezna "Lūgšana uz kalna" no cikla "Kristus dzīve".
        ISBN 9789984871899.Nīče, Frīdrihs.  

     Par vēstures derīgumu un kaitīgumu dzīvei / Frīdrihs Nīče ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors un korektors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2021. - 141 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934601088.Rada, Natalī.  

     Pašportreti / Natalī Rada ; literārā konsultane Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Ķīna : Toppan Leefung Printing. , ©2021. - 175 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Ietver bibliogrāfiju. - Personu rādītājs: 173.-174. lpp.
        ISBN 9789984238302.Ražuks, Romualds.  

     Latvijas Tautas fronte barikādēs / Romualds Ražuks ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; recenzenti: Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. habil. sc. Kārlis Krēsliņš ; konsultanti: Renārs Zaļais, Inguna Ebela, Jeremejs Reinis Druvietis. - Rīga : 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2021. - [Rīga] : ADverts. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 362.-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 369.-383. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoru: 7.-8. lpp.
        ISBN 9789984956862.Граматниекс, Эвалд.  

     Рассказы северного капитана, или Oт Арктики до Ямайки : автобиографическая повесть / Эвалд Граматниекс ; ответственный редактор Владимир Новиков ; редактор Ольга Новикова. - Рига : Rīdzene-1, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 383 с. : иллюстрации, фотографии ; 25 см.
        ISBN 9789984553481. . - ISBN 9789984553485(atcelts).Жаринов, Николай.  

     Тайная жизнь шедевров : реальные истории картин и их создателей / Николай Жаринов. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. , ©2021. - 301, [1] с. : иллюстрации ; 20 см.
        ISBN 9785041188825.Нагоски, Эмили.  

     Выгорание : новый подход к избавлению от стресса / Эмили Нагоски, Амелия Нагоски ; перевод с английского Антонины Лаировой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 293, [2] с. ; 24 см.
        ISBN 9785001464259.Перепеченко, Анна.  

     Воспоминания. : страницы истории семьи / Анна Перепеченко, Галина Перепеченко, Владимир Перепеченко. - Вологда : Киселев А. В., 2020. - 123 с. : иллюстрации, портреты, фотографии ; 25 см.Daiļliteratūra latviešu valodā


Edvardsons, Matiass.  

     Labie kaimiņi : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 412, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156465.Ezera, Regīna.  

     Pūķa ola ; Cilvēkam vajag suni ; Kaut kas līdzīgs mēnesgaismai / Regīna Ezera ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Ligita Ādamsone. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 174, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934202469.Janovskis, Gunars.  

     Ines : romāns / Gunars Janovskis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 367, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204630.Kristi, Agata.  

     Nāve uz Nīlas : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 316, [1] lpp. ; 23 cm. - "Izmeklē Erkils Puaro"--Uz vāka.
        ISBN 9789934091469.Kunanbajevs, Abajs.  

     Ērgļa acis : dzeja / Abajs Kunanbajevs ; sakārtojusi Ārija Elksne ; māksliniece Lija Būmane ; redaktors Aleksandrs Vidjakins ; literārā redaktore D. Kameņeva. - Rīga : Media Pro 1, 2020. - [Rīga] : Skaistāk Print House. - 79 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 17 cm.
        ISBN 9789934897405.Kurzemnieks, Kārlis.  

     Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 254, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204678.Lībiete, Māra.  

     Lirika uz dzīves malas / Māra Lībiete ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums. - Rīgā : Jumava, 2021. - 118, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934204562.Lukaševičs, Valentins.  

     Pādi navā svāti / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Cymuss, 2020. , ©2020. - 113 lpp. ; 17 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934847028.Matvejeva, Anna.  

     Djatlova pāreja : deviņu tūristu nāves noslēpums : romāns / Anna Matvejeva ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 271, [16] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934156397.Nuts, Zane.  

     Kaut kāds finglieris : patiess stāsts par augšanu mīlestībā / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Inta Lepere. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], 2021. - 224 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934893575.Pavlovska, Valentīna.  

     Tēva meita : stāsts / Valentīna Pavlovska ; sastādītāja Agnese Piļāne ; korektore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 246 lpp. ; 21 cm. - Stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem.
        ISBN 9789934600289.Petersons, Pērs.  

     Vīrieši manā situācijā : romāns / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 285 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934093449.Saulietis, Augusts.  

     Baltos ceļos : dzejas izlase / Augusts Saulietis ; sakārtotāja un redaktore Sanita Dāboliņa ; zinātniskā redaktore Dace Zvirgzdiņa ; māksliniece Ērika Dogana ; Ausmas Cimdiņas ievads. - Cesvaines novads : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2020. - [Rīga] : Andimar-J. , ©2020. - 206, [1] lpp., 25 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Augusts Saulietis - sava ceļa gājējs latviešu lirikā / Sanita Dāboliņa. Literārā jūgendstila iezīmes Augusta Saulieša daiļradē / Sandra Ratniece.
        ISBN 9789934872235.Sēks, Makss.  

     Vajātājs / Makss Sēks ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789934158582.Slišāne, Annele.  

     tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, grafika ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. - 77, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934233005.Svonsons, Pīters.  

     Katrs lauztais zvērests : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 380 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times Bestsellers). - Uz vāka: Viena pēdējā lidošana, viens nāvējošs noslēpums.
        ISBN 9789934250125.Šēnhofs, Guntis.  

     Dzīve kā kārtis : laikmetu griežos / Guntis Šēnhofs, Elīna Čujanova ; Elīnas Čujanovas ievads. - Rīga : Antava, 2020. - 363, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934898709.Daiļliteratūra krievu valodā


Арбузова, Елена.  

     Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания / Елена Арбузова ; редактор издания, автор вступительной статьи Александр Якимов. - Лудза : [izdevējs nav zināms], 2021. - 147 с. : фотографии ; 22 см.
        ISBN 9789934898402.Барбери, Мюриэль.  

     Только роза : роман / Мюриэль Барбери ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 250, [3] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука бестселлер).
        ISBN 9785389186057.

 

Бочарова, Татьяна.  

     Черное облако души : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041187088.Гармаш-Роффе, Татьяна.  

     Разрыв небесного шаблона : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).
        ISBN 9785041193522.Грин, Ирина.  

     Зыбучие пески судьбы : детективный роман / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041183974.Малышева, Анна.  

     Любовь холоднее смерти : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Арт-детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171349264.Радзинский, Эдвард.  

     Иван Грозный : Кровь и призраки Cмуты / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2021. - 312, [2] с. ; 22 см. - (Эдвард Радзинский. Лучшее).
        ISBN 9785171195564.Репина, Наталия.  

     Пролог : роман / Наталия Репина. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 20 см. - (Funky books). - Лауреат читательской премии журнала "Урал".
        ISBN 9785041137434.Робертс, Грегори Дэвид.  

     Духовный путь / Грегори Дэвид Робертс ; перевод с английского А. Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 269, [1] с. ; 19 см. - (The Big book).
        ISBN 9785389190672.Солнцева, Наталья.  

     Иллюзион для скептика / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171340551.Фрейтаг, Аннэ.  

     Счастье рядом / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого М. Бабиковой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 448 с. ; 20 см. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг).
        ISBN 9785041191610.

 

Līdzīgi raksti