Nozaru literatūra

 

Daudziņa, Zane.
    Aktiera runa 21.gadsimta latviešu teātrī / Zane Daudziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 383, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 232.-[251.] lpp.
        ISBN 9789934311017.

 

Latgolys daņčus i na tik spieļoj Svātra / nošu pieraksts: Anita Zarāne, Vita Viļevko, Raitis Sondors ; teksts, dejas apraksti Sandis Zučiks ; konsultācijas Sarmīte Teivāne ; deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; dizains, makets Sandis Zučiks ; dejas zīmējumi Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzimtā ; teksta tulkošana latgaliski Edīte Husare ; CD skaņu režisors Einārs Lipskis. - [Rīga] : Danču krātuve, 2022. - 95 lpp. : ilustrācijas, notis ; 19 cm + 1 CD. - (Danču krātuves kolekcija). - Danču krātuves kolekcija. Latviešu un latgaliešu valodā.
        ISBN 9789934907609.

 

Ranks, Oto.
    Dzimšanas trauma un tās nozīme psihoanalīzē / Oto Ranks ; no vācu valodas tulkojis, komentāru un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; vāka dizainu un Oto Ranka portretu veidojis Modris Brasliņš ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zinātne, [2022]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 175 lpp. : portrets ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [146.]-157. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [167.]-175. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934599323.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Kā kulaks uz acs : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2022. - 197, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205842.

 

Bernāra, Karolīne.
    Frīda Kālo. Dzīves krāsas : romāns / Karolīne Bernāra ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 395, [2] lpp. ; 21 cm. - (Uz vāka: Meksikas mākslas ikona).
        ISBN 9789934290718.

 

Dikērs, Žoels.
    622. istabas noslēpums : romāns / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 635, [5] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099755.

 

Heigs, Mets.
    Mierinājuma grāmata : apskāviens grāmatas formā / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Linda Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Rīga] : PNB Print. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 Sunday Times Bestsellers).
        ISBN 9789934098703.

 

Ollikaineni, A. M.
    Konteiners : kriminālromāns / A. M. Ollikaineni ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Paula Pihlaja ; ♯1).
        ISBN 9789934310768.

 

Pāsilinna, Arto.
    Apburošās masu pašnāvības : ironisks romāns / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 221, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934098260.

 

Zvirgzds, Ilmārs.
    Reģistratūra : romāns / Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Anda Ogriņa ; vāka dizains: Līva Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 190, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934097157.

 

Līdzīgi raksti