Nozaru literatūra

 

Aizvestie: 1941.gada 14.jūnijs / sagat. Ainārs Bambals, Aija Kalnciema, Daina Kļaviņa u.c.; priekšv. aut. Daina Kļaviņa ; zin. red. Elmārs Pelkaus ; red. Guna Pence, Līga Vītola ; tulk. Jānis Riekstiņš (latv. val.), Viktorija Koļļegova ( kr. val.), Andrejs Veisbergs (angl. val.) ; māksl. I.Blumbergs]. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs ; Nordik, 2001. - 804, [3] lpp., 2 lp. k. : il., diagr., sh., tab., faks. - Grāmata ļaus labāk izprast 1941.gada 14. jūnija notikumus kā Latvijas, tā arī starptautiskajai sabiedrībai. Autori ir apzinājuši un analizējuši deportācijas sagatavošanu, norisi, apjomus, ekonomiskās, demogrāfiskās un sociālās sekas. - Teksts latv., angļu, krievu val.
        ISBN 9984-675-55-6.

 

Aizvestie: 1949.gada 25.marts / sagat.: Andra Āboliņa, Aija Kalnciema, Zigmumds Kārkliņš u.c. ; projekta vad. Iveta Šķiņķe ; vēsturiskā pētījuma zin. red. Daina Bleiere ; red. Guna Pence ; tulk. Andrejs Veisbergs (angl. val.), Jeva Jansone, Jānis Riekstiņš (latv. val.) ; māksl. Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs ; Nordik, 2007. - 814 lpp., [2] lp. kartes : diagr., il., ģīm., faks., sh., tab. - Deportēto personu alf.rād.: [751.]-809.lpp. - Teksts latviešu un angļu val.
        1. daļa.
        ISBN 978-9984-95488-2.

 

Aizvestie: 1949. gada 25. marts / sagat.: Andra Āboliņa, Aija Kalnciema, Zigmumds Kārkliņš u.c. ; projekta vad. Iveta Šķiņķe ; vēsturiskā pētījuma zin. red. Daina Bleiere ; red. Guna Pence ; tulk. Andrejs Veisbergs (angl. val.), Jeva Jansone, Jānis Riekstiņš (latv. val.) ; māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs ; Nordik, 2007. - 870 lpp., [1] lp. karte : il. - Deportēto personu alf. rād.: [785.]-866.lpp.
        2. daļa.
        ISBN 978-9984-95489-9.


Mejo klīnika : alternatīvā medicīna / no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 192 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Mayo clinic book of alternative medicine. - Ietver rād.: 188.-192. lpp.
        ISBN 978-993-401-027-9.

 

Grīslis, Egils.
    Dieva meklētāji : no Zentas Mauriņas līdz Jurim Rubenim / Egils Grīslis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 336 lpp. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs).
        ISBN 978-993-401-091-0.

 

Jurjāne, Nora.
    Uzmanību, insults! / Nora Jurjāne. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 78, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr.: [77.]-78. lpp.
        ISBN 978-9984-8268-5-1.

 

Kā nozagt miljardu : rokasgrāmata : A. Lembergs / L. Lapsas un I. Saatčianes priekšvārds. - [Rīga] : Baltic Screen, [2010]. - 688 lpp. : faks. - "Daudzi simti līdz šim nezināmu dokumentu, kas izvilkti no ofšoru dzīlēm, slepenas piezīmes, līdz galam neiznīcināti datorfaili, ierakstītas sarunas un oficiālas liecības, ko snieguši arī solīdi ārvalstu advokāti un kas rāda, kur un kā aizvadītajos divdesmit gados plūduši un dalīti desmiti un simti miljonu, - to visu atradīsiet šajā grāmatā. Secinājumus katrs par tiem var izdarīt pats"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 978-993-480-431-1.

 

Korāns / no arābu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; zinātniskais redaktors Jānis Ešots. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 150, [1] lpp. - (Domas un atklāsmes). - Ar tulk. priekšv.
        ISBN 978-9984-404-16-5.

 

Lapina, Svetlana.
    Dāvanu saiņošana / Svetlana Lapina, Marisa Lupato ; tulk. Astra Šmite. - Rīga : Jumava, 2008. - 126, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Pacchi regalo per tutte le occasioni. - Teksta aut. uzrād. izdevējziņās.
        ISBN 978-9984-384-69-6.

 

Lapsa, Lato.
    Šofera dēls Minhauzens / L. Lapsa, I. Saatčiane kopā ar K. Jančevsku. - Rīga : Atēna, 2010. - 238, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il.
        ISBN 978-9984-344-07-2.

 

Meterniha, Kirstena.
    Nūjošana : saudzējošs un efektīvs spēka treniņš / Kirstena Meterniha ; no vācu valodas tulkojusi Nellija Stirna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 80 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Nordic Walking - das schonende und effektive Powertraining. - Ietver rādītāju 80. lpp.
        ISBN 978-993-401-328-7.

 

Padberga, Martina.
    Parīze : māksla un arhitektūra / M. Padberga ; no vācu val tulk. Indra Andersone u. c. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 480 lpp. : il., kart. - (Māksla un arhitektūra). - Oriģ. nos.: Tandem Verlag GmbH.
        ISBN 978-9984-233-04-8.

 

Roge, Jans Ūve.
    Vecāki nosaka robežas / Jans Ūve Roge ; no vācu valodas tulkojusi Gunta Mikulāne. - Rīga : Jumava, [2010]. - 169, [1] lpp. - Ietver bibliogr. : 169.-[170]. lpp. - Oriģ. nos.: Eltern setzen Grenzen.
        ISBN 978-9984-387-04-8.

 

Svečenovska, Inna.
    Hanss Kristians Andersens : pasaku meistara slavas cena / Inna Svečenovska ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2010]. - 228, [3] lpp., [16] lpp. il. iel. - Oriģ. nos.: Ганс Христиан Андерсен. Плата за успех.
        ISBN 978-9984-387-91-8.

 

Tataja-Azlanaja, Simona.
    Stiepšanās : viegla stiepšanās visam ķermenim / Simona Tataja-Azlanaja ; no vācu valodas tulkojusi Linda Hauka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 80 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Sanftes Dehnen für den ganzen Körper. - Ietver rād. : 80. lpp.
        ISBN 978-993-401-339-3.

 

Torgāns, Kalvis.
    Saistību tiesības : mācību grāmata / Kalvis Torgāns. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2008. - 359 lpp. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        2. daļa.
        ISBN 978-9984-7902-4-4.

 

Андреев, Арнольд Максимович.
    Новый участок со всеми удобствами : [фундаменты для садовых построек, многофункциональный хозблок, печи для времянок] / А. М. Андреев. - Москва : Эксмо, 2009. - 269, [1] с. : ил., табл. ; 17 см. - (Новые советы Максимыча).
        ISBN 978-5-699-34347-8.

 

Арт, Ян Александрович.
    FOREX для дураков : настольная кника спекулянта / Ян Арт. - Москва : Олимп ; Астрель, 2010. - 284 с.
        ISBN 978-5-271-27015-4.

 

Бартлетт, Сара.
    Фэн-шуй для любви и счастья : как создать гармонию в личных отношениях / Сара Бартлетт ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2002. - 413,[1] с. : ил.
        ISBN 5-04-007172-8.

 

Батмангхелидж, Фирейдон.
    Вы не больны, у вас жажда / Ф. Батмангхелидж ; пер. с англ. О. Г. Белошеева. - 3-е изд. - Минск : Попурри, 2008. - 317 с. - (Здоровье и альтернативная медицина).
        ISBN 978-985-15-0384-7.

 

Гордон, Томас.
    Как привить ребенку дисциплину : советы педагога и психолога / Томас Гордон ; пер. с англ. В. Волкова. - Москва : ЛомоносовЪ, 2010. - 144 с. - (Школа завтра).

 

Леонтьев, Виталий Петрович.
    Windows 7. Office 2010 : универсальный справочник / Виталий Леонтьев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 767 с. : ил., табл. ; 21 см.
        ISBN 978-5-373-03384-8.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Позвоночник : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2010. - 270 с. : ил.
        ISBN 978-5-88503-494-4.

 

Рамсей, Дан.
    Ремонт и уход за автомобилем / Д. Рамсей. - Москва : АСТ ; Астрель, 2005. - 209 с. : ил. - (Шаг за шагом).
        ISBN 5-17-021830-3. - ISBN 5-271-07880-9.

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Hokinsa, Elisa.
    Testaments / Elisa Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 475, [2] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Testament.
        ISBN 978-9984-8474-0-5.

 

Jansons, Ilmārs.
    Pie Ventas ziedu laikā : romāns / Ilmārs Jansons. - [Rīga] : Zaiga Jansone, [2010]. - 511, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7242-6-3.

 

Lasduns, Džeimss.
    Septiņi meli / Džeimss Lasduns ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 188, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Seven lies.
        ISBN 978-9984-406-38-1.

 

Lekarē, Džons.
    Uzticīgais dārznieks / Džons Lekarē ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 623, [1] lpp. - "Mīlestība par katru cenu"--Uz vāka.
        ISBN 978-993-400-157-4.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Skats no mūžības / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Brigita Strazda. - Rīga : Tapals, 2010. - 511, [1] lpp.
        3. grāmata. Elle.
        ISBN 978-9984-7967-6-5.

 

Rušdi, Salmans.
    Florences burve / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Atēna, 2010. - 390, [2] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 16). - Ietver bibliogrāfiju 387.-[391.] lpp. - Oriģ. nos.: Enchantress of Florence.
        ISBN 978-9984-344-04-1.

 

Žolude, Inga.
    Mierinājums Ādama kokam / Inga Žolude. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 211, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-8474-3-6.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Белозеров, Антон.
    Империя повелителей : роман / Антон Белозеров. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2001. - 440,[2] с. : ил. - (Фантастический боевик) (Путь Бога).
        ISBN 593556081X.

 

В человеческих джунглях : сборник : пер. с польск. и англ. / Казимеж Коркозович, Дэй Кин, Ник Кварри. - Москва : СКС, 1995. - 366, [1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Я буду убита / К. Коркозович. В человеческих джунглях / Д. Кин. Дон умер, да здравствует Дон / Н. Кварри.
        ISBN 5-86092-073-3.

 

Вингз, Роберт.
    Кобра. Честная игра : пер. с англ. / Роберт Вингз. Лига "Ночь и туман" / Дэвид Моррел. - Санкт-Петербург : МСТ, 1993. - 464 с. - (Супербоевик).
        ISBN 571090015X.

 

Грэнджер, Энн.
    Цветы на его похороны : роман / Энн Грэнджер ; пер. с англ. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Детективы Энн Грэнджер. В лучших традициях Агаты Кристи). - Ориг. назв.: Flowers for his funeral.
        ISBN 978-5-227-01955-4.

 

Жаринова, Елена.
    Брак по завещанию / Елена Жаринова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 251, [2] с. ; 21 см. - (Кино/книга).
        ISBN 978-5-9684157-9-0.

 

За миллион или больше : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1994. - 445,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Женщины никогда не говорят когда / П. Чейни. За миллион или больше / Б. Холлидей. Фрагмент / Л. Тома.
        ISBN 5-86092-050-4.

 

Загадка для дураков : [сборник] / Э .Квин, П. Квентин ; пер. с англ. В. Тирдатова. - Москва : Verba, 1995. - 446,[2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Зубы дракона ; Светильник божий / Э. Квин. Загадка для дураков / П. Квентин.
        ISBN 5-85441-016-8.

 

Игра в бары : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1994. - 414,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Игра в бары / Р. Стаут. Мальтийский сокол / Д. Хэммет. Паркер и дилетант / Р. Старк.
        ISBN 5-86092-063-6.

 

Иринина, Марина.
    Белка в колесе, или Список её желаний : [роман] / Марина Иринина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 317, [1] с. - (Сарафанное радио).
        ISBN 978-5-373-02849-3.

 

Коллинз, Сьюзен.
    Голодные игры / Сьюзен Коллинз ; пер. с англ. А. Шипулина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 382 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The hunger games.
        Книга 1.
        ISBN 978-5-17-066341-5. - ISBN 978-5-271-28111-2. - ISBN 978-5-226-02432-0.

 

Коннолли, Джон.
    Создания смерти, создания тьмы : пер. с англ. / Джон Коннолли. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 493, [2] с. ; 22 см. - (Завораживающий и хитроумный роман misterium). - Ориг. назв.: Every dead thing.
        ISBN 978-5-699-41301-0.

 

Ларссон, Стиг.
    Девушка, которая взрывала воздушные замки : [роман] / Стиг Ларссон ; пер. со шведск. А. Савицкой. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2010. - 783 с. - (Millennium).
        ISBN 978-5-699-41303-4.

 

Ластбадер, Эрик.
    Ниндзя : роман : пер. с англ. / Эрик Ластбадер. - Москва : АСТ, 1993. - 608 с.
        ISBN 5-88196-118-8.

 

Лосев, Ярослав.
    Экспедитор ; Эпидемия / Ярослав Лосев. - Москва : АСТ ; Олимп, 2002. - 331 с. - (Дальнобойщики).
        ISBN 5-17-012143-1. - ISBN 5-8195-0689-8.

 

Людоед, который объелся : [сборник : пер. с англ.]. - Москва : СКС, 1991. - 415,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Большой обманщик / Ч. Вильямс. Людоед, который объелся / Х. Пентикост. Кукла / Э. Макбейн.
        ISBN 586092013X.

 

Муравьева, Ирина Аркадьевна.
    Портрет Алтовити / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2010. - 378, [1] с. ; 17 см. - (Большая литература).
        ISBN 978-5-699-40083-6.

 

Новиков, Николай Михайлович.
    Месть киллера : роман / Николай Новиков. - Москва : АСТ, 1998. - 443,[1] с. ; 21 см. - (Русская бойня).
        ISBN 5-15-000378-3.

 

Пожиратель женщин : cборник : пер. с англ., фр., итал. / Ш. Эксбрейа, Ф. Д. Джеймс, Д. Уэстлейк, Питигрилли. - Москва : Verba, 1995. - 415,[1] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Мы еще увидимся, крошка / Ш. Эксбрейа. Взгляд на убийство / Ф. Д. Джеймс. Убийца лучшего друга / Д. Уэстлейк. Пожиратель женщин / Питигрилли.
        ISBN 585441015X.

 

Рэмбо : [сборник : пер. с англ.] / сост. Е. Атанов, С. Сальников. - Тула : б. и., 1991. - 477,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Зарубежный детектив. Приключения).
        Содерж.: Рэмбо / Д. Моррелл. Дорогой, это смерть! / Р. С. Пратер. Тайна падчерицы / Э. С. Гарднер. Испанская кровь / Р. Чандлер. Посредник / Х. Дженсон. Перст Святого Петра / А. Кристи.
        ISBN 5-265-02674-6.

 

Темпл, Питер.
    Расколотый берег : [роман] / Питер Темпл ; пер. с англ. Т. Камышниковой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 428, [1] с. ; 21 см. - (Azbooka - the best). - Ориг. назв.: The broken shore.
        ISBN 978-5-395-00042-2.

 

Тупое орудие : [сборник] : пер. с англ. / Э. Квин, Дж. Хейер ; пер. с англ. В. Тирдатова. - Москва : VERBA, 1995. - 477, [2] с. - (Bestseller).
        Содерж.: Тайна египетского креста / Э. Квин. Тупое орудие / Дж. Хейер.
        ISBN 5-85441-014-1.

 

 

 

 

 

Līdzīgi raksti