Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

    No 1944. gada līdz 2012., no Kuldīgas ielas līdz Atbrīvošanas alejai, no kartīšu kataloga līdz e-katalogam, no grāmatām un žurnāliem līdz internetam un elektroniskajām datu bāzēm, no pārdesmit lasītājiem līdz vairākiem tūkstošiem, no 2 darbiniekiem līdz 20…

 

     …tā skaitļos, vietā, laikā un pakalpojumu daudzveidībā ir mainījusies Rēzeknes Centrālā bibliotēka. Vairāk par bibliotēkas vēsturi fotogrāfijās, publikācijās un pētījumos šonedēļ var uzzināt lasītavā apskatāmajā izstādē „Tikšanās vieta – bibliotēka”.

 

     Abonementā savukārt aplūkojama izstāde „Bibliotēku pasaule laikmetu griežos”, tā informē gan par atsevišķām Latvijas bibliotēkām un to attīstības gaitu, gan sniedz ieskatu ārzemju bibliotēku vēsturē. Izstādē apkopota izsmeļoša informācija par grāmatnieku Jāni Misiņu un viņa bibliotēku, pieejama arī viņa rakstu izlase, tāpat arī informācija par Latvijas bibliotēku pasaulei nozīmīgo arhitektu Gunaru Birkertu, jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas projekta autoru.

 

     Izstādīti arīdzan atsevišķās brošūrās apkopotie kongresu un zinātnisko konferenču materiāli, bibliotēkzinātnes doktorantu raksti krājumā „Platforma”, LNB raksti u. c. Šī informācija ļauj ne vien izsekot vēstures zīmīgajiem notikumiem, bet arī ieskatīties svaigākajās šodienas bibliotēku darba aktualitātēs informācijas sabiedrības kontekstā.

 

     Abonementā izvietotajā izstādē pieejama arī grāmata par slaveno ASV mazpilsētas Spenseras bibliotēkas kaķi Djū un latviešu autores Ivetas Krūmiņas stāstu krājums „Kaut ko labu!”, kurā iekļauti arī t. s. bibliotēkas stāstiņi – smieklīgi un nenopietni atgadījumi bibliotēkas dzīvē.

 

     Izstādīto materiālu vidū tāpat izdevumi ar aforismiem un citātiem par grāmatām un lasīšanu, arī atsevišķa grāmatiņa par lasīšanas mākslu, kura savu pirmo izdevumu piedzīvojusi jau tālajā 1924. gadā, tās autors S. Povarnins, loģikas speciālists, runā par racionālas lasīšanas pamatprincipiem un teksta uztveres psiholoģiskajiem pamatiem.

 

     Laipni aicināti bibliotēku un grāmatu pasaulē!