Foto no grām. „Latgales kultūras darbinieki”, 2. sēj., 2008

      Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā līdz 23. janvārim skatāma koktēlniekam, pedagogam un Latgales Nacionālo partizānu kustības pētniekam Antonam Rancānam veltīta izstāde.

 

     Antons Rancāns dzimis Rēzeknes rajona Nautrēnu pagastā 1938. gada 15. janvārī. Pamata un vidējo izglītību ieguvis Nautrēnu vidusskolā. Mācības turpinājis Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolā, apgūstot iemaņas tēlotājmākslā un lietišķajā mākslā, bet vēlāk studējis Latvijas Mākslas akadēmijas Interjera iekārtas nodaļā.

 

     Sešdesmito gadu beigās pievērsies kokgriešanai un koktēlniecībai, veidojis sabiedrisko ēku interjeru dekorus un koka skulptūras. 1990. gadā aktīvi uzsācis Latgales ārtelpas koka krucifiksu pētniecību un atjaunošanu, apmācot šajā amatā arī savus audzēkņus.

 

     Izgatavojis un atjaunojis vairākus desmitus Latgales koka krucifiksu, kā arī sarakstījis ilustratīvu pētījumu „Krustā cirstās ciešanas”, kura turpinājums ir 2008. gadā izveidotā virtuālā Latgales koka krucifiksu enciklopēdija www.krucifiksi.lv.

 

     Kopš 1991. gada Makašānu Amatu vidusskolā pasniedz kokapstrādi un koktēlniecības pamatus. Par ieguldījumu mākslas un izglītības attīstībā saņēmis daudzus apbalvojumus, arī Trīszvaigžņu ordeni. Rīko izstādes un piedalās tajās kopš 1963. gada.

 

     Vairāku publikāciju autors, pievērsies kultūras, izglītības un politikas jautājumiem. 2012. gadā izdevis grāmatu „Šaipus, viņpus” par nacionālo partizānu gaitām savā dzimtajā pusē.

 

Informācija sagatavota,
izmantojot bibliotēkas novadpētniecības materiālus