Nozaru literatūra

Dempsija, Eimija.  

    Sirreālisms / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Aiga Dzalbe. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 175, [1] lpp. : 100 krāsu ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - (Mākslas pamati). - Vārdnīca [terminu]: 164. - 168. lpp. . - Ieteicamā literatūra: 169. lpp. . - Personu rādītājs: 172. - 174. lpp.
        ISBN 9789984237602.

 

Dispenza, Džo.  

    Tu esi placebo : veselības atgūšana dabīgas ārstniecības ceļā / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2016. - 325, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789984869827.

 

Geka, Dzintra.  

    Šalom, Sibīrija! : 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas = Шалом, Сибирь... : воспоминания евреев, которые были вывезены из Латвии в Сибирь в 1941 и 1949 годах = Shalom, Siberia! : memoirs of Jews who were taken from Latvia to Siberia in 1941 and 1949 / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Žanna Ezīte, Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - [Rīga] : Sibīrijas bērni, [2020]. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2020. - 659 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.
        ISBN 9789934821974.

 

Harmss, Tomass.  

    Nebaidies no bērna raudāšanas : kā iejūtīgi, droši un klātesoši atbalstīt raudošu mazuli / Tomass Harmss; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule. - Rīga : Līna, [2020]. - 143 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934887321.

 

Leibus, Inguna.  

    Finanšu grāmatvedība / Inguna Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; konsultante Gaida Kalniņa ; literārā redaktore Sandra Priedīte. - Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. , ©2020. - 318 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: 318. lpp.
        ISBN 9789984896182.

 

Skī, Ralfs.  

    Impresionisms / Ralfs Skī ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Ķīna. , ©2019. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 171. lpp. un personu rādītājs: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984237381.

 

Skrīvele, Māra.  

    Es mācos augļkopību / Māra Skrīvele; māksliniece Nataļja Kugajevska; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; zinātniskā konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 415, [1] lpp. ; 24 cm. - Literatūras saraksts: 403.-415. lpp.
        ISBN 9789934158322.

 

Skutelis, Antons.  

    Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās / Antons Skutelis ; redaktore Olita Zariņa. - [Rīga] : Medikamentu informācijas centrs, [2020]. , ©2020. - 110, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [111.] lpp.
        ISBN 9789934885747.

 

Štorha, Maja.  

    Mans svars : kā zemapziņa palīdz sasniegt mērķi / Maja Štorha ; no vācu valodas tulkojusi, vāka dizaina autore Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 157.-162. lpp.
        ISBN 9789934870170.

 

Tolle, Ekharts.  

    Tagadnes spēks : ceļvedis uz garīgu apskaidrību / Ekharts Tolle ; vāka dizains: Jēkabs Samsons ; makets: Inta Fiļipova. - Ķekavas novads : A&A Vision, 2017. - 260 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 260. lpp.
        ISBN 9789934864711.

 

Басовская, Наталия.  

    Фееричная Франция / Наталия Басовская. - Москва : АСТ, 2020. - 141, [1] с. ; 21 с. - (Histiria Magna).
        ISBN 9785171327514.

 

Бенедикт, Кристиан.  

    Сон в XXI веке : сколько нужно спать, как это делать и почему сон так важен для нашего здоровья : новейшие исследования / Кристиан Бенедикт, Минна Тунбергер ; перевод со шведского А. Туревского. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 206, [1] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785386137090.

 

Бон, Аннемари.  

    Фейк! : все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора / Аннемари Бон ; иллюстрации Венди Пандерс ; перевод с голландского Е. Торицыной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 167 с. : илл. ; 24 см. - (МИФ детство).
        ISBN 9785001691310.

 

Жуков, Иван.  

    Компьютер и ноутбук : большой понятный самоучитель : все подробно и "по полочкам" : самая современная версия / Иван Жуков. - Москва : АСТ, 2020. - 350 с. : иллюстрации, таблицы ; 21 см. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785171213442.

 

Зюфке, Бьорн.  

    Мужская душа : психологический путеводитель по хрупкому миру сильного пола : перевод с немецкого / Бьор Зюфке. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041132859.

 

Непряхин, Никита.  

    Анатомия заблуждений : большая книга по критическому мышлению / Никита Непряхин. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. , ©2020. - 576, [1] с. : илл. ; 21 см.
        ISBN 9785961431445.

 

Понедельник, Анастасия.  

    Про овощи : большая книга про овощи и не только / Настя Понедельник. - Москва : Эксмо, 2020. - 223 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Инстакулинария). (Вкусный понедельник). - Указатель: с. 222-223.
        ISBN 9785041002329.Daiļliteratūra latviešu valodāCybuļu Jurs.  

    Byusi vasals! / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu Ļuce, Linužu Jurs. - Reiga : Raudava, 2020. - 176 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934890703.

 

Čerkovskis, Rihards.  

    Manas bijušās / Rihards Čerkovskis ; teksta redaktore: Dace Prīdāne-Skukina. - [Rīga] : Riharda Čerkovska aģentūra, 2020. - 175, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934897207.

 

Felka, Romija.  

    Nāves jūdze / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. , ©2020. - 448 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158452.

 

Gromova, Olga.  

    Cukura bērns : stāsts par pagājušā gadsimta meiteni, ko izstāstījusi Stella Nudoļska / Olga Gromova ; Ludmilas Uļickas priekšvārds ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 191, [1] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789983238227. . - ISBN 9789984238227.

 

Hohgaterers, Pauluss.  

    Dzīves saldme : romāns / Pauluss Hohgaterers ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Dace Lāže ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 253, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238272.

 

Laganovska, Vija.  

    Pirms un pēc : stāsti / Vija Laganovska ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 157, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934087417.

 

Lecinska, Ilze.  

    Vienā likteņdejā savijušies mūži : Džuzepe Tomazi di Lampedūza un Aleksandra fon Volfa / Ilze Lecinska, Džoakīno Lanca Tomazi ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Irīda Miska ; Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas fragmentu tulkojumi: Ieva Lešinska. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 175, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 170.-173. lpp. - Grāmatas fragmenti tulkoti no itāļu valodas. - "Grāmatā izmantoti Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas "Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. A Biography through Images" fragmenti"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934204371.

 

Muižniece, Lalita. 

    Pēdas ; Melita Rīga / Lalita Muižniece; redaktors Jānis Oga; pēcvārds Baiba Krogzeme-Mosgorda. - Rīga : Mansards, [2020]. - 140, [3] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934122415.

 

Murakami, Haruki.  

    Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 447, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. daļa. Idejas parādīšanās.
        ISBN 9789934089633.

 

Murakami, Haruki.  

    Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 464 lpp. ; 21 cm.
        2. daļa. Gaistošā metafora.
        ISBN 9789934089633.

 

Sila, Inita.  

    Tango ar diviem misteriem V* : (Vēzi un vīrieti) / Inita Sila. - [Priekuļu novads] : 100 vēstules, 2020. - 415 lpp. ; 21 cm. - (Laimes meklētājas dienasgrāmata).
        ISBN 9789934231872.

 

Vaita, Kārena.  

    Zudušais medaljons : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 479 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 9789984359953.

 

Vējiņš, Edžus.  

    Nepārbraukušie : Viļa un Valentīnas Vītolu dzīvesstāsts / Edžus Vējiņš ; māksliniece Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - [Rīga] : UG1, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 334 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, kartes ; 25 cm. - Nosaukums no iespiedziņām. . - Nosaukums uz vāka un titullapā attēlots, izmantojot kvadrāta simbolu "Nepār□raukušie".
        ISBN 9789934231261.Daiļliteratūra krievu valodāАлександрова, Наталья.  

    Четки Изабеллы Кастильской : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041154301.

 

Бакман, Фредрик.  

    Вторая жизнь Уве / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Руслана Косынкина. - Москва : Синдбад, 2019. - 378, [3] с. : иллюстрации, портрет ; 21 см.
        ISBN 9785905891977.

 

Басинский, Павел.  

    Любовное чтиво : [роман-фейк] / Павел Басинский. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 416 c. ; 21 см. - Лауреат премии "Большая книга". - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171268831.

 

Бейкер Клайн, Кристина.  

    Поезд сирот : роман / Кристина Бейкер Клайн ; перевод с английского Александры Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389181526.

 

Богстам, Анна.  

    Очевидец : роман / Анна Богстам ; перевод со шведского А. Нордштрема. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Новый скандинавский триллер).
        ISBN 9785041104054.

 

Горская, Евгения.  

    Пока ложь не разлучит нас : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041165437. . - ISBN 978041165437.

 

Катишонок, Елена.  

    Счастливый Феликс : рассказы и повесть / Елена Катишонок. - Москва : Время, 2020. - 191 с. - (Самое время!).
        ISBN 9785969119901.

 

Кван, Кевин.  

    Проблемы безумно богатых азиатов : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 570, [4] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389167322.

 

Кристи, Агата.  

    Смерть на Ниле / Агата Кристи ; перевод с английского В. Харитонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Agatha Christie, Poirot). (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041136871.

 

Ли, Мелинда.  

    Приготовься умирать : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Wall Street Journal).
        ISBN 9785171195434.

 

Малышева, Анна.  

    Тамбур : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171220938.

 

Михайлова, Евгения.  

    Перевернутый мир : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041153762.

 

Несбе, Ю.  

    Королевство : роман / Ю Несбё ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой, Дарьи Гоголевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 571, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке: Два брата. Одна кровь. Слишком много тайн.
        ISBN 9785389179325.

 

Олкотт, Луиза Мэй.  

    Маленькие женщины : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; перевод и примечания Ирины Бессмертной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389174535.

 

Олкотт, Луиза Мэй.  

    Юные жены : [роман] / Луиза Мэй Олкотт ; перевод и примечания Ирины Бессмертной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 442, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Продолжение романа "Маленькие женщины".
        ISBN 9785389181564.

 

Оруэлл, Джордж.  

    1984 ; Скотный Двор ; Эссе : [сборник] : перевод с английского / Джордж Оруэлл. - Москва : АСТ, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126452.

 

Солнцева, Наталья.  

    Смертельный псевдоним / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171191382.

 

Устинова, Татьяна.  

    По ЗОЖу сердца : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041154745.

 

Līdzīgi raksti