Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Ozola, Līva.

Eju meklēt! / Līvas Ozolas stāsts un ilustrācijas ; Ineses Zanderes skaitāmpanti ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Normunds Ozols, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.

ISBN 9789934574207.

 

Purviņa, Maija Viktorija.

Lācēna ziema = Little Bear's Winter / Maija Viktorija Purviņa ; Arvīda Purviņa tulkojums. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, [2018]. - 23 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

ISBN 9789934534744.

 

Rībela, Dorisa.

Ko mēs ēdam? : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Dorisas Rībelas teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2018]. - [14] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

ISBN 9789984319513.

 

Zēriete, Inita.

Pasakas par gadalaikiem : pasakas / Initas Zērietes teksts un ilustrācijas. - Rīga : Avots, 2020. - 74, [2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.

ISBN 9789934590139.

 

     ---Jauniešiem latviešu valodā

 

Bernere, Rotraute Zuzanne.

Pasaku komikss / Rotrautes Zuzannes Berneres teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Gita Hofmane ; literārā konsultante Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 53, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - XI.

ISBN 9789984236933.

 

Latviešu brīnumu pasakas / sastādītāja un atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice ; Gunta Pakalna priekšvārds un komentāri. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 92, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Latvija 100). - Komentāri: 84.- [93]. lpp. - XI.

ISBN 9789984236452.

 

Lindgrēne, Astrida.

Ak, šis Emīls! : [stāsts] / Astrida Lindgrēne ; Bjerna Berga ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore un atdzejotāja Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [32] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - IX.

ISBN 9789934074967.

 

Lindgrēne, Astrida.

Trokšņu ciema bērni : [stāsts] / Astrida Lindgrēne ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Guna Pitkeviča ; ilustrācijas: Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [80] lpp. : krāsainas ilustrācijas ; 25 cm. - X.

ISBN 9789934069550.

 

Sakse, Anna.

Pasakas par ziediem / Anna Sakse ; Kārļa Sūniņa ilustrācijas ; priekšvārda autore Saulcerīte Viese ; redaktore Inese Pelūde. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 285, [2] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. -5.-6.

ISBN 9789934045332

 

Stāraste, Margarita.

Zelta pasakas / māksliniece Margarita Stāraste ; Ilzes Isakas vāka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2017. - 502, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - XV.

ISBN 9789934033216.

 

Ziedonis, Imants.

Krāsainas pasakas / Imants Ziedonis ; māksliniece Ieva Maurīte ; redaktore Inese Auziņa ; mākslinieciskā redaktore Māra Alševska. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 75, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - 5.-6.
ISBN 9789934064869.


     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Azimovs, Aizeks.

Otrais Fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; 3. grāmata). - Ziņas par autoru: [318.] lpp.

ISBN 9789934076558.

 

Blaumanis, Rūdolfs.

Noveles / Rūdolfs Blaumanis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 148, [3] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934202872.

 

Judina, Dace.

Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 383, [1] lpp.

ISBN 9789934158346.

 

Paegle, Ligita.

Otra puse / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm.

ISBN 9789934157301.

 

Railija, Lūsinda.

Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 716, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 6. grāmata). - Bibliogrāfija: [717.]-[718.] lpp.

ISBN 9789934090790.

 

Sabaļauskaite, Kristina.

Pētera imperatore / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. grāmata.

ISBN 9789934089190.

 

Skalbe, Kārlis.

Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; priekšvārds: Dr. philol. Lita Silova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 449, [6] lpp. : portrets ; 22 cm.

ISBN 9789934546785.

 

Svīre, Māra.

Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 119 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934084317.


Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Андерсен, Ганс Христиан.

Дюймовочка : сказка / Ганс Христиан Андерсен ; перевод с датского Анны и Петра Ганзен ; иллюстрации Антона Ломаев а. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - [36] с. : ил. ; 32 см.

ISBN 9785389138780.

 

Красная шапочка и другие сказки / редактор-составитель Анна Козырь. - Москва : Симбат, 2020. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.

ISBN 9785506009290.

 

Русские народные сказки / художники И. Максимова и др. - Москва : Стрекоза, 2017. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 17 см.

ISBN 9785995131281.

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Гауф, Вильгельм.

Карлик Нос ; Маленький Мук : перевод с немецкого / Вильгельм Гауф ; иллюстрации Максима Митрофанова. - Москва : #эксмодетство, 2019. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - XI.

ISBN 9785699749096.

 

Гауф, Вильгельм.

Сказки / Вильгельм Гауф ; перевод с немецкого Т. Габбе и А. Любарской ; худож. В. Нечитайло. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 141, [2] с. : ил. ; 27 см. - XI.

ISBN 9785353067177.

 

Даррелл, Джеральд.

Говорящий сверток : сказочная повесть / Джеральд Даррелл ; перевод с английского Наталии Рахмановой ; иллюстрации Михаила Беломлинского. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 286, [1] с. : иллюстрации ; 20 см. - 5-6.

ISBN 9785353088707.

 

Искандер, Фазиль.

Тринадцатый подвиг Геракла ; Рассказы о Чике / Фазиль Искандер. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. ; 21 см. - 5-6.

ISBN 9785171067267. . - ISBN 9785171067274.

 

Кэмп, Джереми.

Верю в любовь : роман : перевод с английского / Джереми Кэмп, Дэвид Томас. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 21 см.

ISBN 9785171227289.

 

Линдгрен, Астрид.

Эмиль из Леннеберги : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Брауде и Е. Паклиной ; рисунки Натальи Кучеренко. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2019. - 92, [2] с. : иллюстрации ; 22 см. - IX.

ISBN 9785389158313.

 

Лондон, Джек.

Белый клык : [повесть] / Джек Лондон ; перевод с английского Н. Волжиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 221, [2] с. ; 18 см. - 5-6.

ISBN 9785389026858.

 

Носов, Николай.

Витя Малеев в школе и дома / Николай Носов ; в рисунках Виктора Чижикова. - Москва : Самовар ; И. П. Носова издание, 2019. - 173, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - X.

ISBN 9785978111330.

 

Остер, Григорий.

Котёнок по имени Гав : сказки / Г. Остер ; художники Б. Акулиничев, Л. Шварцман, В. Сутеев, Т. Черкасова. - Москва : АСТ, 2020. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. - XI.

ISBN 9785171172244.

 

По, Эдгар Аллан.

Золотой жук и другие рассказы / Эдгар По ; перевод с английского К. Бальионта ; иллюстрации Жака Вели. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2019. - 205 с. : ил. ; 18 см. - 7-9.

ISBN 9785960304993.

 

Русские народные сказки / составитель Кристина Хомякова ; художники Виктория Чалова, Евгения Рубцова. - Москва : Симбат, 2019. - 94, [1] с. : цветные иллюстрации. - XI.

ISBN 9785506037811.

 

Свифт, Джонатан.

Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт ; художник Ольга Подивилова ; пересказ с английского Тамары Габбе. - Москва : Самовар-книга, 2020. - 140, [3] c. : иллюстрации ; 21 cm. - X.

ISBN 9785978109269.

 

Твен, Марк.

Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; перевод с английского Н. Дарузес. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 5-6.

ISBN 9785041166199.

 

Толкин, Джон Р. Р.

Хоббит : [роман] / Джон Р. Р. Толкин ; перевод с английского К. Королева ; перевод стихов В. Тихомирова. - Москва : АСТ, 2020. - 284, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - 7-9.

ISBN 9785171145316.

 

Успенский, Эдуард Николаевич (Эдуард Николаевич).

Про девочку Веру и обезьянку Анфису : [сказочные истории] / Э. Успенский ; [худож. Г. Соколов]. - Москва : АСТ, 2019. - 77, [2] c. : ил. - XI.

ISBN 9785171046712.

 

Чехов, Антон.

Каштанка : рассказы / А. П. Чехов. - Москва : Эксмо, 2019. - 188, [2] с. : ил. ; 21 cm. - 5-6.

ISBN 9785041068479.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.

В ожидании апокалипсиса : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041097875.

 

Булгаков, Михаил.

Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков. - Москва : АСТ, 2020. - 508, [3] с. ; 18 см.

ISBN 9785170878840.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

Моя любовь-в ваш почтовый ящик… : к 120-летнему юбилею великой актрисы / Фаина Раневская. - Москва : АСТ, 2016. - 234, [2] с. ; 22 см.

ISBN 9785170990764.

 

Рубина, Дина Ильинична.

При чем тут девочка? : сборник / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см.

ISBN 9785041064419.

 

Рубина, Дина.

Синдикат / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2018. - 653, [2] с. ; 18 cm.

ISBN 9785040977147.

 

Тамоников, Александр.

Комендантский год : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785041138776.

 

Шекспир, Уильям.

Трагедии / Уильям Шекспир ; перевод с английского Б. Л. Пастернака. - Москва : АСТ, 2018. - 473 [4] с. : ил. ; 21 см.

ISBN 9785171127596.


Līdzīgi raksti