Nozaru literatūra

Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920 / atbildīgais redaktors Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Kārlis Dambītis, Dr.hist. Toms Ķikuts ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 375.-399. lpp. un personu rādītājs: 363.-[374.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Vāka attēls: zemnieki ar linu vezumiem Ludzā, 1920. gads. Fotogrāfija no Latvijas Kara muzeja kolekcijas."--Titullapas otrā pusē. . - "Kolektīvā monogrāfija sagatavota Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā un izdota ar LZP finansētā projekta Nr. Izp-2018/2-0147 "Karš un sabiedrība Latvijā 1914.-1921. gadā" atbalstu.".

Priekšvārds / Ēriks Jēkabsons. I. KARA IZRAISĪTIE PROCESI. Latvijas iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas militāro un politisko procesu iespaidā 1914.-1920. gadā - priekšstati un realitāte / Ēriks Jēkabsons. Kara izraisītā krīze: civilā noziedzība Latvijas Republikā Neatkarības kara laikā / Aiga Bērziņa. Kara izraisītā krīze: epidēmiskās infekcijas slimības / Inna Gīle. Dzīve okupācijā. Vācijas militārā pārvalde Latvijā 1915.-1918. gadā / Klāvs Zariņš. Pārtikas faktors Latvijā Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara laikā 1914.-1920. gadā / Ēriks Jēkabsons. II. KARŠ UN SABIEDRĪBAS GRUPAS. Karš un izmaiņas dzimšu attiecībās: sieviešu politiskā darbība / Ineta Lipša. Starp ierakumiem un auditoriju. Latviešu studenti ilgstoša militāra un politiska konflikta apstākļos 1914.-1918. gadā / Valters Ščerbinskis. Latvieši Rietumeiropā, Amerikā un Austrālijā: attieksme pret norisēm dzimtenē (1914-1920) / Kristīne Beķere. Pirmais pasaules karš un tradīcijas / Ilze Boldāne-Zeļenkova.

        ISBN 9789934186332.

 

Katrāne-Šilinga, Alīna. 

     Prāta Vētra : meklēt vienam otru / Alīna Katrāne-Šilinga ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Šlāpins ; ilustratore Anna Solujanova ; dizains: Darja Ļubavskaja ; vāka dizains: Rihards Delvers ; vāka fotogrāfija: Antons Korbeins. - [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.

        ISBN 9789934233258.

 

Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm. - Latvijas kultūras vēstures hronoloģijas tabula: 724.-751. lpp. - Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.

        ISBN 9789934204791.

 

Līdums, Gatis. 

     Pāru (ne)būšanas : psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām / Gatis Līdums ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 221, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934092299.

 

Sīmanis, Raimonds. 

     Pasaule mikrobu acīm : kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem / Raimonds Sīmanis ; ilustrāciju autors Arvils Linde ; vāka dizains: Anne Schütz. - Rīga : Mansards, [2021]. , ©2021. - 233, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

        ISBN 9789934122491.

 

Бобылёва, Мария. 

     Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать : книга о корректной лексике / Мария Бобылёва. - Москва : АСТ, 2021. - 220, [2] с. ; 22 см. - (Лучшие медиа-книги). (Проект портала Такие дела).

        ISBN 9785171348533.

 

Мясникова, Ольга. 

     Мою пол всегда руками! : эффективные упражнения и советы для тех, кто хочет прожить дольше 90 лет : как вернуть подвижность суставам и укрепить мышцы, упражнения для тех, кто не может много ходить, как правильно спать, чтобы чувствовать себя отдохнувшим / Ольга Мясникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 144 c. ; 21 cm. - Предметный указатель: с. 143-144. - На переплете: "Написала книгу в возрасте 93 лет".

        ISBN 9785041184575.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Blodone, Iveta. 

     Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Delakūrs, Greguārs. 

     Sieviete, kura nenovecoja : romāns / Greguārs Delakūrs ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 174, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934091735.

 

Doku Atis. 

     Stāsti / Doku Atis ; Daces Zvirgzdiņas priekšvārds un sakārtojums. - Rīga : Jumava, [2021]. - 197, [2] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934204708.

 

Dreika, Dagnija. 

     Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2021. - 182 [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984411347.

 

Eljota, Ketrina. 

     Aiz slēgtam durvīm : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 459 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250170.

 

Jansone, Ilze. 

     Laika rēķins : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 188, [3] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Ilze Šķipsna). Ilze Šķipsna.

        ISBN 9789934595295.

 

Kaplickis, Vāclavs. 

     Raganu veseris / Kaplickis Vāclavs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - 390, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934204753.

 

Ketnere, Keita. 

     Drupaču ballīte : [romāna] "Samta nakts bērns" 4. daļa / Keita Ketnere. - [Rīga] : Virja LK, 2021. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" IV daļa.

        4. daļa.

        ISBN 9789934888021.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains ; Ilonas Žukovskas foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 227 lpp. ; 20 cm.

        19 (26).

        ISBN 9789984293431.

 

Pārsonss, Tonijs. 

     Trīstūkstoš un viena nakts : romāns / Tonijs Pārsonss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250156.

 

Rasela, Keita Elizabete. 

     Mana tumšā Vanesa : romāns / Keita Elizabete Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; literārā redaktore Ina Eglīte. - [Tallinn] : Helios, 2021. - [Viljandi, Estonia] : Print Best. , ©2021. - 395, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789949691890.

 

Seleckis, Vilis. 

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis. - Rīga : Klio ABC, [2021]. - 264 lpp. ; 21 cm.

        Otrā grāmata. Nāves cilpā.

        ISBN 9789934858949.

 

Šepa, Emēlija. 

     Dēla vārdā : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Tulkots no zviedru valodas.

        ISBN 9789934158995.

 

Šulce, Dzintra. 

     Caurvējš : stāsts / Dzintra Šulce ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. , ©2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158933.

 

Zeibots, Andris. 

     Plīva / Andris Zeibots ; projekta vadītājs un redaktors Kristaps Vecgrāvis. - Rīga : Literatūras kombains, 2021. - 128 lpp. - (Ārpus laika ; 1. grāmata).

        ISBN 9789934886577.

 

Žuravska, Dzintra. 

     Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984894980.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

Анхем, Стефан. 

     Мотив Х : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского М. Солуяновой. - Москва : АСТ, 2021. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски). - 18+.

        ISBN 9785171274504.

 

Быков, Дмитрий. 

     Истребитель : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 570, [1] с. ; 21 см. - (Проза Дмитрия Быкова).

        ISBN 9785171364946.

 

Вестовер, Тара. 

     Ученица : предать, чтобы обрести себя / Тара Вестовер ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : ЭКСМО ; Бомбора, 2019. - 475 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Educated.

        ISBN 9785040969319.

 

Вильденштейн, Оливия. 

     Мелодия звёзд : [роман] / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского И. Скокло. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 413, [2] c. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - Uz vāka : Автор бестселлеров USA Today.

        ISBN 9785041116361.

 

Георге, Нина. 

     Книга снов / Нина Георге ; перевод с немецкого Анны Баренковой. - Москва : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).

        ISBN 9785389168855.

 

Дашкова, Полина. 

     Марионетка : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2021. - 285, [2] с. ; 21 cm. - Ранее издавалась под названием "Чеченская марионетка".

        ISBN 9785171361099.

 

Крамер, Марина. 

     Терапия памяти / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). (Клиника раненых душ). - Роман из сериала "Клиника раненых душ".

        ISBN 9785041214920.

 

Линдсей, Джоанна. 

     Лишь ты одна : [роман] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского М. Полозовой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).

        ISBN 9785171209865.

 

Матвеева, Анна. 

     Перевал Дятлова, или Тайна девяти : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 312, [1] с. : илл. ; 21 см.

        ISBN 9785171353421.

 

Полякова, Татьяна. 

     Особняк с выходом в астрал : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).

        ISBN 9785041202811.

 

Свешникова, Мария. 

     Квартира № 41 : роман / Мария Свешникова. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Городская проза).

        ISBN 9785171342388.

 

Солнцева, Наталья. 

     Обольстить Минотавра / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).

        ISBN 9785171191412.

 

Сорокин, Геннадий. 

     Пуля без комментариев / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.

        ISBN 9785041180980.

 

Чжоу Хаохуэй. 

     Письма смерти : [роман] / Чжоу Хаохуэй ; перевод с китайского К. Гемуевой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 412, [2] c. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Китай).

        ISBN 9785041159726.

 

Līdzīgi raksti