Nozaru literatūra

 

Janga-Eizendrāta, Pollija.
    Mīlestības vienādojums : līdzvērtīgu partneru attiecības kā garīgs ceļš / Pollija Janga-Eizendrāta ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa. - Rīga : Lietusdārzs, 2021. - 191, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 190.-[192.] lpp.
        ISBN 9789934576294.

 

Montgomerija, Hedviga.
    Bērnudārza laiks : 2-6 gadi : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Māra Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 231, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Vecāku maģija ; Trešais izdevums).
        ISBN 9789934092626.

 

Rubenis, Juris.
    Starp divām bezgalībām : vairāk nekā simts iedarbīgas prakses apziņas paplašināšanai / Juris Rubenis ; Intas Sarkanes vāka un grāmatas dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 415 lpp. : diagramma, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 406.-412. lpp. un 413.-415. lpp.
        ISBN 9789934094248.

 

Фролов, Дмитрий.
    Психотерапия, и с чем ее едят? / Дмитрий Фролов. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. : ил. ; 22 см. - (Научпоп psychology).
        ISBN 9785171094751.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dimante, Inguna.
    Starp divām sievietēm : romāns / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934092688.

 

Heigs, Mets.
    Pusnakts bibliotēka : romāns / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 299, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094446.

 

Herons, Pols.
    Izlaušanās : romāns / Pols Herons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250194.

 

Kinnunens, Tommi.
    Stikla upe / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 268, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094071.

 

Kivirehks, Andruss.
    Kocenieki un tāsenieces / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; ilustrācijas: Andress Rehu. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 70, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm.
        ISBN 9789984335346.

 

Lejiņa, Virdžīnija.
    Straupes pilskungi / Virdžīnija Lejiņa, Jānis Lejiņš ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. - 262, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595271.

 

Meiere, Stefanija.
    Pusnakts saule / Stefanija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 780, [1] lpp. ; 21 cm. - (Krēslas sērija ; 5. grāmata).
        ISBN 9789934093371.

 

Troja, Eleonora.
    Amazones neraud : [romāns] / Eleonora Troja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 686, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093258.

 

Vagnere, Jana.
    Dzīvi cilvēki : romāna "Vongezers" turpinājums / Jana Vagnere ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes Trilleris). - Romāna "Vongezers" turpinājums.
        ISBN 9789934091094.

 

Veika, Džūlsa.
    No Itālijas ar mīlestību / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250187.

 

Zaķe, Ingrīda.
    Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/6 (264).
        ISBN 9789934159015.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Авенариус, Василий.
    Бироновщина : повести / Василий Авенариус. - Москва : Вече, 2021. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448426360.

 

Адольфссон, Мария.
    Неверные шаги : роман / Мария Адольфссон ; перевод со шведского Нины Федоровой. - Москва : АСТ, 2021. - 503, [1] с. ; 21 см. - (Corpus; 617). - Первая книга из серии о Догерланде.
        ISBN 9785171226039.

 

Барсукова, Лана.
    Счастливые неудачники / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041193072.

 

Буржская, Ксения.
    Мой белый : роман о торжестве жизни / Ксения Буржская. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [2] с. ; 21 см. - (Inspiria). - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041180904.

 

Гюго, Виктор.
    Собор Парижской Богоматери : роман / Виктор Гюго ; перевод с французского Н. Коган. - Москва : Иностранка, 2020. - 635, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Иностранная литература. Большие книги).
        ISBN 9785389187337.

 

Крамер, Марина.
    Ты все, что есть у меня : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 196, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785517043597.

 

Мартин, Ида.
    Твой последний шазам : [роман] / Ида Мартин. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Это личное).
        ISBN 9785171230548.

 

Нестерова, Наталья.
    Сделайте погромче : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).
        ISBN 9785171361075.

 

Радзинский, Эдвард.
    Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [3] с. ; 22 см.
        ISBN 9785171363703.

 

Сенчин, Роман.
    Нулевые : проза начала века / Роман Сенчин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 508, [2] с. ; 20 см. - (Новая русская классика). - Лауреат премий "Большая книга", "Ясная поляна". - Содержит нецензурную брань - На переплете.
        ISBN 9785171362225.

 

Терехов, Александр.
    Немцы : роман / Александр Терехов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 573 с. ; 21 см. - (Кинобестселлеры). - Премия "Национальный бестселлер". - Специальное издание к премьере сериала KION.
        ISBN 9785171266882.

 

Трауб, Маша.
    Не мамкай! : [советы родителям] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [2] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041182250.

 

Шарапов, Валерий.
    Тайник в старой стене : [военно-приключенческий роман] / Валерий Шарапов. - Москва : ЭКСМО, 2021. , ©2021. - 349, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041183752.

 

Шумара, Елена.
    Если я буду нужен : роман / Елена Шумара. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Это личное!). - На переплете: Лауреат национальной литературной премии.
        ISBN 9785171223441.

 

Эндрюс, Уильям.
    Дочери дракона / Уильям Эндрюс ; перевод с английского Марины Синельниковой. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 443, [4] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785907338197.

 

 

Līdzīgi raksti