Nozaru literatūra

 

Eriksons, Tomass.
    Apkārt vieni vienīgi idioti priekšnieki : kāpēc labi līderi ir tik reti sastopami / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934093623.

 

Hīters, Geralds.
    Ko darīt ar bailēm? : par mākslu pieņemt dzīves neparedzamību / Geralds Hīters ; no vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; zinātniskā konsultante Sandra Vestermane. - Rīga : Ziedu enerģija, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 95 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934870194.

 

Lodinska, Hetere.
    150 adīti un tamborēti motīvi : daudzveidīga un neparasta kolekcija / Hetere Lodinska ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Vītola ; redaktore Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 142.-143. lpp.
        ISBN 9789934029554.

 

Orbaha, Sūzija.
    Ķermeņi / Sūzija Orbaha ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Garda ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 170.-[187.] lpp. un alfabētiskais personu rādītājs: 189.-[190]. lpp.
        ISBN 9789984238630.

 

Rīgas Centrālā bibliotēka.
    Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2019-2020 / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. - [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020]. - [Rīga] : Vecpilsētas drukātava. - 198 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 196.-198. lpp., atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori: Dzidra Šmita, Zane Ramiņa, Jeļena Matvejeva, Maija Mauriņa, Gida Zepkāne, Evita Hofmane, Santa Mūrniece, Vineta Baško, Inta Sallinene, Margita Zemīte, Tatjana Medne, Gunta Ozola, Sandra Kokina, Ērika Druņģīte, Zinta Haļzova, Inta Eglīte, Jana Dreimane. . - Intervējamās personas: Ligita Kovtuna, Evija Vjatere, Daiga Lapāne, Evita Hofmane, Daiga Kļava, Laila Rumba. . - Intervētāji: Dzidra Šmita, Inta Sallinene. . - "ISSN 1691-1377"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934871474.

 

Soltera, Anna.
    Varmākas : kā sevi un bērnus pasargāt no seksuālas vardarbības / Anna Soltera ; no angļu valodas tulkojusi Inese Tamsone. - Rīga : Lietusdārzs, 2021. - 287, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 275.-[288.] lpp.
        Problēma; Meli un naivums; Izlikšanās paņēmieni; Pedofīli ; Izvarotāji; Sadisti; Psihopāti; Cietuma personāla "samaitāšana"; Rozā brilles un trauma; Noziedzīgo nodomu atklāšana; Sevis un bērnu aizsargāšana. Kā izvairīties no seksuāliem varmākām.
        ISBN 9789934576287.

 

Trakie deviņdesmitie : atskati intervijās "...tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam" / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 190, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Personu rādītājs: 188.-[191.] lpp.
        ISBN 9789934203534.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093036.

 

Grebe, Camilla.
    Nemaņa / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093814.

 

Lagzdiņa, Gunita.
     Lāde vaļā : romāns / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789934093500.

 

Pohodņeva, Maija.
    Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 200, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - "Nedzeniet pēdas snaiperim" ir Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata par pasūtījuma slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās "Tumsas inversija", "Naida simetrija" un "Prāgas pastkartes".
        1. grāmata.
        ISBN 9789934090837.

 

Pohodņeva, Maija.
    Tumsas inversija / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 202, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata sērijā par pasūtījuma slepkavībām ir "Nedzeniet pēdas snaiperim", kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās "Tumsas inversija", "Naida simetrija" un "Prāgas pastkartes".
        2. grāmata.
        ISBN 9789934090813.

 

Валентина Врач.
    Tuvu oriģinālam = Близко к тексту / Валентина Врач, inESe, Unha, Митуни, Slēģu Jānis ; sastādītāja un tulkotāja no latviešu valodas Валентина Врач ; tulkotājas no krievu valodas inESe un Unha ; noformētāji: Deniss Kasimovs un Inese Rozenštrauha ; redaktore Inese Kušķe. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 133, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
        ISBN 9789934587832.

 

Vigāna, Delfīne de.
    No un es : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Prix des librares, 2008.
        ISBN 9789984238531.

 

Želve, Kristīne.
    Grosvaldi : romāns / Kristīne Želve ; literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 444, [3] lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Apvāka noformējumam izmantots Ievas Stūres zīmējums.
        ISBN 9789934601132.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Вальс до востребования : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041212490.

 

Воронова, Мария.
    Кадры решают всё : роман / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Суд сердца).
        ISBN 9785041209803.

 

Кейн, Рейчел.
    Мрачный залив / Рейчел Кейн ; перевод с английского М.Смирновой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Серия - бестселлер USA Today Wall Street Journal И Amazon Charts).
        ISBN 9785041202668.

 

Макквесчин, Карен.
    Лунное дитя : [роман : перевод с английского] / Карен Макквесчин. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Романы о больших сердцах).
        ISBN 9785041205539.

 

Мартова, Людмила.
    Кружевное убийство : роман / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [3] с. ; 20 см. - (Детективный роман). (Желание женщины).
        ISBN 9785041205522.

 

Миньер, Бернар.
    Долина / Бернар Миньер ; перевод с французского О. Егоровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 441, [4] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041182342.

Олди, Генри Лайон.
    Черный ход : роман / Генри Лайон Олди ; иллюстрации Александра Семякина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 444, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука-фэнтези). - На переплете: Держите порох сухим!.
        ISBN 9785389185487.

 

Осояну, Наталия.
    Невеста ветра : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 1). - Первая книга трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 1.
        ISBN 9785171126551.

 

Осояну, Наталия.
    Белый фрегат : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 604, [2] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 3). - Продолжение трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 3.
        ISBN 9785171145446.

 

Осояну, Наталия.
    Звёздный огонь : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 2). - Продолжение трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 2.
        ISBN 9785171168711.

 

Прах, Вячеслав.
    Грубый секс и нежный бунт : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171270148.

 

Расселл, Кейт Элизабет.
    Моя темная Ванесса / Кейт Элизабет Расселл ; перевод с английского Любови Карцивадзе. - Москва : Синдбад, 2021. - 494 с. ; 21 см. - 18+.
        ISBN 9785001312987.

 

Робертс, Нора.
    Остров спокойствия : роман : перевод с английского / Нора Робертс. - Москва : Эксмо, 2021. - 544 с. ; 20 см. - (Блистательная Нора Робертс).
        ISBN 9785041184179.

 

Скотт, Эмма.
    Свет между нами : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Н. Павливой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041123994.

 

Штильмарк, Роберт.
    Наследник из Калькутты : роман / Роберт Штильмарк. - Москва : РуДа, 2019. - 814, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9785604075920.

  

 

Līdzīgi raksti