Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Klusi pietuvojas Ziemassvētki. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs apskatāmas vairākas tematiskās izstādes. Izstāžu materiālos un bibliotēkā pieejamajos avotos var rast daudz interesantu faktu par Ziemassvētkiem un Jauno gadu, kā arī daudz praktisku padomu kā svinēt šo svētkus.

 

Interesanti fakti par Ziemassvētkiem.

 

     Kalendārie Ziemassvētki, atbilstoši senajām paražām un kristīgajām tradīcijām, tiek atzīmēti dažādos datumos. Līdz ar pārmaiņām sadzīvē 13. gs. Latvijas teritorijā pakāpeniski tika ieviests reformētais romiešu jeb Jūlija kalendārs, vēlāk arī Gregora kalendārs. Taču tikai 16. gs. plaši izplatījās latviešu valodā drukātie “Rīgas kalendāri”, kas gandrīz pilnīgi izspieda no tautas atmiņas senās kalendārās zināšanas. Latvija bija viena no nedaudzajām valstīm, kuras teritorijā pāreja no Jūlija kalendāra uz Gregora kalendāru un atpakaļ politisko iemeslu dēļ notika vairākas reizes.

 

     Šajās pārmaiņās svarīgu vietu ieņēma kristīgā ticība, iedalot kalendāru Svēto piemiņas dienās. Šīs svēto dienas un lielie kristīgie svētki palika par kalendāra svarīgāko daļu. Lai arī oficiāli valstī pastāv Gregora kalendārs, Saules kalendāra svētki, savā tradicionālajā būtībā, tautā joprojām tiek plaši atzīmēti, neskatoties uz to, ka to atzīmēšanas laiks bieži tiek pielāgots Gregora kalendāram. Ar to arī skaidrojams iemesls pastāvošajām divām Ziemassvētku svinēšanas un Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām.

 

     Liecības par Saules kalendāru plaši atrodamas tautas nemateriālajā kultūras mantojumā, īpaši dainās un citviet. Daudzās dainas par Ziemassvētkiem un Jāņiem liecina, ka senie latvieši ir plaši svētījuši ziemas un vasaras saulgriežus (lasi – saulstāvjus), zinājuši, kad tie ir svinami. Pēc Latvijas laika Ziemassvētki tradicionāli tika sagaidīti un svētīti ap 21. decembri, svinot vairākas dienas pēc kārtas, pēc kā sekoja Jaunā gada sagaidīšana, savukārt pēc kristīgās ticības paražām šie svētki iesākās ar svinībām 24. un 25. decembrī.

 

     Aicinām aplūkot bibliotēku izstādes un smelties padomus, idejas svētku sajūtas radīšanai un svētku svinēšanai.

 

* Līdz 27. decembrim Rēzeknes 2. bibliotēkā aplūkojama tematiskā izstāde “Ziemassvētku brīnumlaiks”.

 

* Līdz 29. decembrim Rēzeknes CB lasītavā aplūkojama tematiskā izstāde “Nāk Ziemsvētki un gaisma dvēselē staro!”

 

* Līdz 30. decembrim Rēzeknes Bērnu bibliotēkā aplūkojama tematiskā izstāde “Balta, balta dvēselīte Ziemassvētku sniedziņam”.

 

* Līdz 30. decembrim Rēzeknes Bērnu bibliotēkā aplūkojama tematiskā izstāde “Ziemas pasaka”.

 

* Līdz 4. janvārim Rēzeknes 2. bibliotēkā aplūkojama tematiskā izstāde “Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas pasaulē”.

 

* Līdz 8. janvārim Rēzeknes CB abonementā aplūkojama grāmatu izstāde “Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”.

 

     Līdz 9. janvārim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā var aplūkot Rēzeknes pensionāru dienas centra rokdarbu pulciņa “Savu roku māksla” darbu izstādi “Sajūti Ziemassvētkus”. Pulciņa vadītāja – Svetlana Arefjeva.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lasītavā var arī aplūkot Rēzeknes novada Griškānu pagasta kultūras nama bērnu rokdarbu pulciņa Bībeles motīvos veidotu svētku noformējumu, ko bērni veidojuši pulciņa vadītājas Innas Seļģickas vadībā. Savukārt Rēzeknes Bērnu bibliotēkā līdz Jaunā gada janvāra beigām joprojām ir aplūkojama izstāde “Sniegavīru saiets”.

 

Izmantotie avoti

Šterna M. Senā gadskārta. - R.: Zinātne, 1998. - 280 lpp.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Gregora_kalend%C4%81rs

https://www.lu.lv/zvd/2016/rudens/astronomiskais-kalendars-2017/astronomisko-gadalaiku-sakums-2017-gada/

http://katolis.lv/liturgija/liturgiskais-kalendars/jezus-kristus-dzimsana.html