Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēka informē, ka līdztekus lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāk jaunu skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus jauni skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās.

 

     Ideja par šāda konkursa rīkošanu nāk no Nīderlandes, kur kampaņa notiek jau 23 gadus, iesaistot vairāk kā miljons bērnu aizraujošā lasīšanas sacensībā. Skolēni daudz mācās viens no otra un draudzīga  konkurence atvieglo savstarpējo pieredzes apmaiņu.

 

     LNB Bērnu literatūras centrs uzsāk jauno lasīšanas kampaņu, lai piedāvātu bagātāku, daudzveidīgāku bērnu literatūras izvēli, neaprobežojoties tikai ar 28 jaunām grāmatām, kas katru gadu pieejamas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”. Tas palīdzēs piesaistīt ievērojamu skaitu jaunu lasītāju, palīdzēs arī entuziasms no atbalstītājiem un mediju uzmanība. Skolēni varēs  konkurēt vietējā un reģionālā līmenī, daudzi kļūs par lasīšanas vietējiem čempioniem. Valsts čempions tiks izvēlēts nākošā gada maijā iespaidīga valsts fināla laikā, kur tiks uzaicināta visa klase.

 

     1. solis: vietējais konkurss. Notiek skolā vai bibliotēkā no septembra vidus līdz 1. decembrim. Tas notiek sadarbībā ar skolotājiem, kur 11 – 12 gadīgi bērni tiek informēti par:

 

* vietējo konkursu skolā vai bibliotēkā un pusfināla konkursu reģionā;


* kā atrast grāmatas, kas vislabāk ir piemērotas skaļai lasīšanai;


* kā panākt, lai lasītājā ir interesanti klausīties, kam vajadzētu pievērst uzmanību;


* dalībniekus iepazīstināt ar izvērtējuma anketu, lai viņi zinātu, kā tiks vērtēts viņu lasījums. 
 

     Savas bibliotēkas vai skolas čempionu būs jāreģistrē īpašā šim nolūkam izveidotā interneta vietnē līdz 1. decembrim.

 

     2.solis: pusfināls. Notiek reģionālā līmenī no janvāra līdz aprīļa vidum. Tajā būs nepieciešama palīdzība vietējam lasīšanas čempionam sagatavoties pusfināla konkursam:

 

* 5 minūšu fragmenta izvēlē, ievadvārdu sagatavošanā par grāmatu;


* Jāizmēģina pāris reizes klausītāju priekšā, kas var dot konstruktīvu kritiku;


* Lietderīgu padomu apspriešanā, ko nodrošinās LNB Bērnu literatūras centrs.

 

     Aprīļa vidū notiks tālāka komunikācija ar jums par turpmāko konkursa gaitu. Kandidātiem, kas turpinās sacensties finālā, nepieciešams izvēlēties jaunu fragmentu no tās pašas vai citas grāmatas. Par izvēlēto grāmatu jāpaziņo fināla konkursa organizatoriem.

 

     3.solis:  nacionālais fināls. Notiek maija beigās.

 

     Noslēgumā viens kandidāts no katra reģiona turpinās sacensības valsts finālā maijā. Šajā konkursā katrs reģionālais uzvarētājs lasīs gan fragmentu no izvēlētās grāmatas, gan no citas, nezināmas grāmatas, kas tiks iedota viņam fināla norises rītā, nesagatavots teksts. Valsts fināls būs neticami krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase. Fināls paredzēts kā videotranslācija. Valsts lasīšanas čempions saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai/bibliotēkai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk. Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas.

 

     Kas ir tiesneši?

 

     Bērniem ir tiesības saņemt profesionālu vērtējumu. Vēlams, lai vismaz viens no tiesnešiem ir ar pieredzi konkursu vērtēšanā un kļūs par vecāko vai galveno tiesnesi. Galvenais tiesnesis informē par vērtēšanas kritērijiem un nodrošina, ka par visiem dalībniekiem tiek uzrakstīts īss, pozitīvs komentārs. Rakstītais tālāk tiks izmantots apbalvošanas ceremonijā. Netiek izteiktas nekādas negatīvas piezīmes, pat ne padomu veidā!

 

     Vai mūsu vidū ir lasīšanas čempions?

 

     Pēc papildus informācijas vērsieties Rēzeknes 2. bibliotēkā!