Foto no Feimaņu bibliotēkas arhīva

     2016. gada 24. maijā Feimaņu pamatskolas pirmklasnieki ar savu audzinātāju Ivetu Aliku ieradās ciemos pie Vinnija Pūka un Sivēntiņa, lai kopā iepazītu pagasta bibliotēku. Jāteic, ka daži no skolēniem ir bibliotēkas pastāvīgi apmeklētāji jau no pirmskolas vecuma un arī piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”.

 

     Aleksandra Milna pasaku varoņi iepazīstināja skolēnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, pārbaudīja pirmklasnieku zināšanas un iesvētīja bruņiniekos. Pirmklasnieki viens pēc otra deklamēja dzejoļus un minēja mīklas.

 

     Vinnijs Pūks pateicās skolotājiem un vecākiem par tik gudriem un zinātkāriem bērniem, kas ir tik pat prātīgi kā Gudrā Pūce un, protams, neizpalika arī bez saldumiem, jo, kā mēs visi zinām, kur Pūks, tur arī kārumi. Pirmklasnieki, dodoties atpakaļ uz skolu, solīja būt pastāvīgi grāmatu lasītāji un bibliotēkas apmeklētāji. Paldies 1. klases skolēniem un skolotājai Ivetai Alikai par atsaucību un ieinteresētību un, protams, Vinnijam Pūkam un Sivēntiņam, kurus atveidoja teātra kopas “Savējie” dalībniece Aina Vilcāne un Feimaņu pamatskolas skolniece Marika Vilcāne.

 

     Vairāk par pasākuma norisi skatieties šeit.

 

     Autore: Erna Ulase, 

     Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja