Antoņinas Krūzas foto

     “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” – par šāda Latvijā pirmoreiz notiekošā pasākuma dalībniekiem kļuva Maltas vidusskolas 5.–6. klašu skolēni, kuri 29. novembrī skolas bibliotēkā, bet 1. decembrī – Maltas pagasta bibliotēkā žūrijas, savu skolotāju un atbalstītāju priekšā lasīja pašu izvēlētu grāmatu spilgtākos fragmentus.

 

     Abu atlases dienu ievadā un noslēguma šī pasākuma vadītāja un koordinatore Maltas pagasta bibliotēkā Antoņina Krūza informēja par aktivitātes norisi, posmiem un iedrošinoši stāstīja par skaļās lasīšanas čempiona titulu. Viņa arī uzsvēra, ka uzteicama ir katra bērna uzdrīkstēšanās piedalīties, jo tā viņiem un Latvijai ir jauna pieredze, kas ienākusi no Nīderlandes, kur kampaņa notiek jau 23 gadus, bet mūsu valstīt īstenota līdztekus lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

 

     Konkurss kopumā norisināsies trijos posmos – vietēja, reģionālā un valsts līmenī. Tad nu pirmajā atlases kārtā 6. klašu grupā (ar skolotāju Nellijas Krasnobajas, Irēnas Strodes, Vitalisas Petrušenkovas palīdzību un atbalstu) 29. novembrī savu lasītprasmi parādīja: Māris Dembovskis (labi pamatoja daiļdarba izvēli un piekrita uzstāties pirmais); Valērija Rumjanceva (ļoti izteiksmīgi, izjusti stāstīja gan par grāmatu, gan lasīja uzrunājošo fragmentu); Vika Zelča (bija izvēlēts interesants fragments par spociņa baltumu); Jelizaveta Barkanceva (bija detalizēti izpētījusi grāmatu un ieinteresēja to izlasīt); Elēna Kolīte (plaši un labi atklāja sižetu un vārda “Korolīna” izruna un biežums nespēja samežģīt viņas stāstījumu); Darja Kurmeļova (uzteicama par vēršanos pret auditoriju un drosmīgo uzstāšanos); Diāna Zaikovska (priecēja ar izteiksmi, drosmi balsī un savu godīgo grāmatas vērtējumu); Sintija Diāna Potapova (izteiksmīgi, ar pašas izvēlētu atribūtu (cepuri) atklāja grāmatas sižetu un patiešām labi intonatīvi nolasīja fragmentu); Solveiga Lozda (mazliet kautrīgi, bet arī ar balss toņu maiņu lasīja fragmentu un uzstāšanos arī papildināja ar tematisku atribūtu – cepuri). Bērni bija izvēlējušies tik nopietnus, dažkārt pat sarežģītus fragmentus par tik aktuālām tēmām, bet tas liecina vienīgi par uzņēmību un ieinteresētību.

 

     Savukārt 1. decembrī uz skaļās lasīšanas sacensību Maltas pagasta bibliotēkā pulcējās Maltas vidusskolas 5. klases skolēni (skolotāja Skaidrīte Babre). Šoreiz klasesbiedru un žūrijas priekšā uzstājās: Emīls Černiševs (drosmīgi atklājot sižetu un pārliecinoši lasot ar izteiksmi), Jānis Gudriks (piedāvājot ļoti aizraujošu un humorpilnu fragmentu un patiešām ieinteresējot publiku), Agate Gžibovska (ar sižetiski dziļu, izjustu lasījumu un pat aforistiskām rindām), Raivis Madelāns (ar pārliecinošu, raitu lasījumu), Ramona Oltiņa (emocionāli un ar labu dikciju nododot spoku stāsta vēstījumu), Vlads Patejks-Patejuks (ātri lasot spēja atklāt emocionālā sižeta galvenos akcentus), Andželika Percova (ar izteiksmi pasniedzot jau pat sižeta izklāstu un neapjūkot sarežģīto personvārdu izrunā), Solvita Stepiņa (dinamisko fragmentu pasniedzot klusinātā tonī), Una Upelniece (lasīja labā intonācijā, emocionāli un ar publiskais runai atbilstošu stāju), Lauris Vasiļevskis (ar stabilu balss tembru, ātri lasot, liecināja par spēju saglabāt intonāciju), Madara Ziediņa (raiti stāstīja jau par sevi un grāmatu, bet lasīja ar izteiksmi). Šī klase patiešām bija draudzīga un pēc apbalvošanas – saņemtajiem diplomiem, pašu bibliotekāru veidotām grāmatzīmēm un krāsainām pildspalvām – visi priecīgi devās atpakaļ uz skolu.

 

     Žūrijai uzdevums patiešām nebija viegls un tika vērtēti vismazākās nianses, kas ļautu izvēlēties tieši tos skolēnus, kuri godam spētu sacensties novada mērogā. Žūrijas locekļi – Ērika Grigorjeva (Maltas pagasta bibliotēkas vadītāja), Irēna Strode (Maltas vidusskolas bibliotēkas vadītāja), Elvīra Pinka (Maltas pagasta bibliotēkas bibliotekāre) un Skaidrīte Svikša (“Vietējās Latgales Avīzes” žurnāliste un Maltas BJC Žurnālistikas pulciņa skolotāja) – bija vienisprātis, ka šī sacensība ir interesanta ideja, kā veicināt lasītvēlmi, iespēja bērniem gan gūt pieredzi stāties publikas priekšā, turklāt tik sarežģītā veidā kā skaļa lasīšana. Tāpat šī aktivitāte atklāj bērnu lasāmvielas amplitūdu un arī ļāva bērniem vienkārši kārtējoreiz apmeklēt bibliotēku un pēc dzirdētā ieinteresēties par kādu grāmatu.

 

     Žūrijai bija jāizvēlas tikai viens dalībnieks no katras klases, kas savas prasmes tālāk rādīs novada mērogā, un tā 6. klašu grupā tā būs Sintija Diāna Potapova, bet 5. klašu grupā – Emīls Černiševs. Tiem, kas, iespējams, noskuma par netikšanu tālāk, žūrija uzsvēra faktu – Jūs jau esat Latvijā PIRMĀ šī konkursa dalībnieki un tas ir svarīgākais. Lai veicas abiem Maltas pārstāvjiem, skolotāju vadībā turpinot pilnveidoties, un izdodas atklāt visu savu potenciālu!

 

     P.S. Daudziem, domājams, dīvains šķiet vārds “sacensība”, bet, izrādās, ka vienskaitlī tas lietojams, kad runa ir par skolēnu prasmju salīdzināšanu, bet daudzskaitlī – kad tiek vērtēts komandas darbs un parasti sportā. Tā ka minētais pasākums ir izglītojošs ne tikai bērniem!

 

     Skaidrīte Svikša, žūrijas locekle