2010. gada 13. augustā Rēzeknes novada Nagļos notiks 9. Grāmatu svētki, kurus organizē Lauku bibliotēku atbalsta biedrība (LBAB), Rēzeknes novada pašvaldība un Nagļu pagasta pārvalde.

 

 

     LBAB ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbības mērķis ietver sevī grāmatu lasīšanas prestiža vairošanu un materiālo atbalstu lauku kultūras un informācijas centriem – bibliotēkām.

     Grāmatu svētki ir kļuvuši par tradīciju un katru gadu ir ļoti gaidīti, jo piesaista ar plašu informācijas klāstu, diskusijām ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, tikšanos ar izdevniecībām, ar dažādiem konkursiem un iespējām gūt balvas. Interesanti ir visiem – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Šajos svētkos iegūtā balva var būt tikai un vienīgi grāmata. Ikviens tiek laipni gaidīts!

     Grāmatu svētku programma