pasakums feimanu biblioteka
Foto: no Feimaņu bibliotēkas arhīva 

     Tāpat kā pilsētā, arī lauku bibliotēkās tiek rīkoti dažādi tematiski pasākumi. Šoreiz par Rēzeknes novada Feimaņu bibliotēkas aktivitātēm pastāstīja tās vadītāja Erna Ulase. 


     „2010. gada 14. decembrī Feimaņu pagasta bibliotēkā notika pasaku pēcpusdiena „Riti, riti, kamoleiti…”. Pasākuma gaitā no grāmatas „Feimaņu draudzes pasakas” tika ritināti tautasdziesmu, pasaku, mīklu, apdziedāšanas, ticējumu un gudrību kamoli. Anekdotes jau bija jaunāku laiku repertuārs. Publikai patika jautrā atmosfēra. Mīklas bija jāatmin. Tā nebija tikai pasīva klausīšanās, cik atjautīgi ir pasaku personāži, bet bija arī jāpierāda sava gudrība. Par atminējumu dalībnieki saņēma burvju pupu. Un brīnumi vēl būs priekšā, kad rudenī pupa izaugs līdz debesīm.

 

 

     Vecvecāku lomā iejutās Ilga Smane un Arnolds Taranda, bet darbīgie un čalojošie mazbērni bija Emija Verčinska, Ervīns un Mārtiņš Vilcāni. Noslēgumā pasākuma dalībnieki mielojās un saņēma dāvanā arī grāmatu „Feimaņu draudzes pasakas”, ko uz pagasta bibliotēku atveda mūsu novadnieks Vitālijs Kokalis.


     Mēs varam lepoties, ka mūsu pagasta folkloras bagātības ir sakrātas un izdotas grāmatā un folkloras vācēja (1926. – 1927. g.) Antona Kokaļa vārds Feimaņu pagasta vēsturē ir ierakstīts ar lielo burtu. Pateicības vārdi jāsaka visiem, kas ieguldīja savas finanses un darbu, lai izdotu grāmatu. Starp citu, A. Kokaļa 1926. – 1927. gadā savākto materiālu izloksni ir pētījis mūsu novadnieks Ivars Magazeinis.”

 

 ziemelvalstu biblioteku nedela
E. Ulase ar skolēniem
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumā


     Feimaņu pagasta bibliotēka pagājušā gada novembrī bija iesaistījusies arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs, un tajā notika grāmatas „Leduslācēns Ille” lasījums: „13. novembrī bibliotēkā ciemojās Feimaņu pamatskolas 1. un 2. klases skolēni ar savām audzinātājām Dainu Rivču un Ināru Reiniku. Visi klātesošie uzmanīgi sekoja baltā lācēna neparastiem piedzīvojumiem, turklāt bērni arī paši iesaistījās grāmatas lasījumā.”