Bibliotēku nedēļa

     Rēzeknes un Viļānu novadā Bibliotēku nedēļas laikā tiks popularizēti bibliotēku grāmatu krājumi un elektroniskie resursi, notiks konsultācijas datu bāzu izmantošanā, lasīšanas un grāmatu dāvināšanas akcijas, kā arī tematiski pasākumi, viktorīnas, bibliotekārās stundas, jauno grāmatu dienas u. c.

 

Audriņu pagasta bibliotēka

 • 18.– 21. aprīlis – Iedzīvotāju aptauja par bibliotekārajiem pakalpojumiem
 • 19. aprīlī plkst.15:00 – Informatīvi izklaidējošs pasākums jaunākā skolas vecuma bērniem„Ko mēs, bērni, darīsim…” (brīvā laika pavadīšanas iespējas bibliotēkā)

 

Bērzgales pagasta bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde „Pavasaris ar grāmatu”

 

Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka

 • No 19. aprīļa – Izstāde „Lieldienu noslēpums dzīvo mūžīgi”
 • 21. aprīlī plkst.15:00 – Diskusija 4.–6. kl. skolēniem „Profesija – bibliotekārs”

 

Dekšāres pagasta bibliotēka

 • 18.–23. aprīlis – Lasīšanas akcija „Ziedosim grāmatas bibliotēkai”
 • No 18. aprīļa – Literārā izstāde „Pavasaris dārzā”
 • 19. aprīlī plkst.13:00 – Tematiska pēcpusdiena bērniem „Lasīsim, skatīsimies un zīmēsim pasaku!"

 

Gaigalavas pagasta bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde „Lieldienas gaidot”
 • No 18. aprīļa – Iespieddarbu izstāde „Lubāna mitrājs un tā arheoloģiskie pieminekļi”
 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde bērniem un vecākiem „Lasīsim kopā!”
 • 19. aprīlī plkst.14:00 – Iepazīšanās ar A. Kalniņa grāmatu „Zili brīnumi” (jaunāko klašu skolēniem)

 

Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Dokumentu izstāde „Tev, lauksaimniek!”
 • No 18. aprīļa – Izstāde „Pavasara darbi dārzā”

 

Griškānu pagasta bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Izstāde „Latviešu autori bērniem”
 • 19. aprīlī plkst.15:00 – Datorskolas „Mācies pats” prezentācija
 • 20. aprīlī – Konsultācijas datu bāzu izmantošanā „Aktīvāk izmantosim datu bāzes”

 

Kaunatas 1. pagasta bibliotēka

 • 14.–21. aprīlis – Radošā darbnīca „Lieldienu zaķu tikšanās” bērnu stūrītī
 • 18.– 26. aprīlis – Izstāde „Nāc nākdama, Lieldieniņa, visi ļaudis tevi gaida”

 

Lendžu pagasta bibliotēka

 • 18. aprīlī – Jauno grāmatu diena
 • No 18. aprīļa – Tematiskā izstāde „Lieldienas”
 • 19. aprīlī plkst.10:00 – Lasījums „Ceļosim pasaku valstībā” (piecgadniekiem – sešgadniekiem)
 • 20. aprīlī plkst. 9:00 – Viktorīna „Meklējam lasītprieku!” (1. klases skolēniem)

 

Lūznavas pagasta bibliotēka

 • 18. un 19. aprīlī – Rokdarbu meistaru N. Barkanceva un J. Naumova-Avotiņa komercizstāde

 

Maltas pagasta bibliotēka

Pieaugušo nodaļā

 • No 18. aprīļa – Fotogrāfiju izstāde „Bibliotēka – logs uz pasauli” (Maltas bibliotēka 65 gados)
 • 20. aprīlī – Jauno grāmatu diena

Bērnu literatūras nodaļā

 • No 18. aprīļa – Literatūras izstāde „No rakstu zīmēm līdz grāmatai”
 • 19. aprīlī plkst. 10:30 – Tematiska pēcpusdiena „Lieldienu Zaķis ciemos nāk” (Maltas speciālās internātpamatskolas skolēniem)
 • No 18. aprīļa – Zīmējumu konkurss un izstāde „Es lasu un zīmēju”

 

Nagļu pagasta bibliotēka

 • 15. aprīlī – Izstāde „Gaismas svētki – Lieldienas”
 • 18. aprīlī – Informācijas diena „Jaunumi”

 

Nautrēnu pagasta bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Dokumentu izstāde „Bibliotēka – vārti uz pasauli”
 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde 5.–7. kl. skolēniem „Grāmata – tavs draugs un palīgs”
 • No 18. aprīļa – Dokumentu izstāde 1–.4. kl. skolēniem „Intriģējošākās un aizraujošākās bērnu grāmatas”

 

Ozolaines pagasta bibliotēka

 • 19. aprīlī – Jauno grāmatu diena
 • 21. aprīlī plkst.14:30 – Bibliotekārā stunda „Mans draugs – grāmata”

 

Ozolmuižas pagasta bibliotēka

 • 19. aprīlī plkst.16:00 – Tematisks pasākums „Ko var atrast bibliotēkā”

 

Rikavas pagasta bibliotēka

 • 19. aprīlī no plkst.14:00 līdz 15:00 – Bibliotekārā stunda 1.–4. kl. skolēniem „Ciemos pie karalienes Grāmatas”
 • 18.–25. aprīlis – Izstāde „Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņu”

 

Sakstagala pagasta 1. bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde „Jaunas grāmatas, jauni piedzīvojumi”
 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde „Joku un anekdošu pasaulē”

 

Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka

 • 11. aprīlī plkst. 13:30 – Tematisks pasākums „Lasām kopā ar ģimeni”
 • 18. aprīlī – Jauno grāmatu diena
 • 4.–29. aprīlis – akcija „Uzdāvini grāmatu savai bibliotēkai!”

 

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Iespieddarbu izstāde „Mans jautrākais grāmatu varonis”
 • No 20. aprīļa – Grāmatu izstāde „Grāmata vakar un šodien”

 

Sokolku pagasta bibliotēka

 • No 19. aprīļa – Tematiska izstāde „Lieldienu prieks”
 • 20. aprīlī – Informācijas diena „Pārbaudi savu prasmi meklēt informāciju!”

 

Stoļerovas pagasta bibliotēka

 • 18.–23. aprīlis – akcija „Uzdāvini bibliotēkai labu grāmatu!”
 • 20. aprīlī –  Informācijas diena „Pasakas internetā”

 

Strūžānu pagasta bibliotēka

 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde „Grāmata – tavs draugs un palīgs”
 • No 18. aprīļa – Grāmatu izstāde „Dārza dizains”
 • Visu aprīli – Lasīšanas maratons bibliotēkā 1.– 5. klašu skolēniem

 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka

 • 19. aprīlī plkst.15:00 – Bibliotekārā stunda „Iepazīsti profesiju bibliotekārs”
 • 20. aprīlī plkst.14:00 – Tematiskā pēcpusdiena „Biblioterapija – kas tas?”

 

Viļānu pilsētas bibliotēka

Abonementā

 • 18. aprīlī – Literatūras izstāde un pārrunas „Skatīties filmu vai izlasīt labu grāmatu?”
 • 19. aprīlī – Informācijas diena „Jaunumi”

Lasītavā

 • 18. aprīlī – Periodikas izstāde un apskats „Izzināt un saprast pasauli”
 • 18. aprīlī – Viļāniešu floristikas darbu izstāde „Pavasarim – zaļo gaismu!”

Bērnu literatūras nodaļā

 • 20.–21. aprīlis – Informācijas dienas „Jaunumi”
 • No 18. aprīļa – Akcija „Uzdāvini bibliotēkai grāmatiņu!”

 

 

Informāciju sagatavoja Anastasija Belogubova,
Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste