Jānis Klīdzējs – rakstnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Latvijas Rakstnieku savienības biedrs, Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklis. Dzimis Viļānu pagasta Kurpniekos (tagad Rikavas pagasts). Vairāk nekā 20 grāmatu (romānu, stāstu, noveļu krājumu) autors, no tām populārākās – „Jaunieši”, „Gōjputnu dzīsme”, „Sniegi”, „Dāvātās dvēseles” u. c. Pēc romāna „Cilvēka bērns” uzņemta pirmā filma latgaliešu valodā „Cylvāka bārns” (režisors Jānis Streičs), mākslas filma tapusi arī pēc romāna “Sniegi” motīviem. Miris Kalifornijā, ASV, apbedīts Kantinieku kapsētā.

Plašāka J. Klīdzēja biogrāfija [PDF]

 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

J. KLĪDZĒJA DARBI

     Stāsti un noveles [PDF]

     Romāni [PDF]

     Dzeja [PDF]

     Esejas un publicistika [PDF]

    

PAR J. KLĪDZĒJU

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas e-katalogā [PDF]

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē [PDF]

 

     Veltījumi J. Klīdzējam [PDF]

     Par filmu “Cilvēka bērns” [PDF]

 

ELEKTRONISKIE RESURSI

     Interneta vietnēs par J. Klīdzēju [PDF]

 

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola izveidota 1895. gadā (Jāņa Klīdzēja vārds tai piešķirts 2009. gadā). Pirmajā mācību gadā skola darbojās Franča Trasuna mājā “Kolnasāta”, bet, sākot ar 1896. gadu, iekārtojās 1801. gadā celtajā Civkoru kroga ēkā.

Plašāka informācija par Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu [PDF]

  

Esot Sakstagalā, Jāņa Klīdzēja dzimtenē, ir vērts apmeklēt vietas, kur dzīvojis, mācījies, darbojies un atdusas rakstnieks.

Plašāka informācija par J. Klīdzēja piemiņas vietām Sakstagalā [PDF]

  

Jānis Klīdzējs ar māti Virgīniju. Foto no E. Klīdzēja arhīva

 

Jānis Klīdzējs, foto autors J. Danovskis. Foto no E. Klīdzēja arhīva

 

Jānis Klīdzējs, foto autors J. Danovskis. Foto no E. Klīdzēja arhīva

 

Jānis Klīdzējs ar sievu Emīliju Kolnasātā, 1993. gads. Foto no E. Klīdzēja arhīva

 

Jānis Klīdzējs Kolnasātā, 1993. gads. Foto no E. Klīdzēja arhīva