Andris Grūtups
„Observators”
Mākslinieku Jurģi Skulmi 1977. gadā notiesāja par slepenas vēstules sūtīšanu uz ārvalstīm. Vara to novērtēja kā pretvalstisku. Grāmata stāsta par Skulmes lietas izmeklēšanu un tiesu, kā arī apraksta Valsts drošības komitejas operatīvo darbu. Visi grāmatā atspoguļotie notikumi attēloti, balstoties uz arhīva dokumentiem un laikabiedru atmiņām.
Pārbaudīt pieejamību

 

Juris Zviedrāns
„Krāsas un apdares materiāli”
Buklets no sērijas „Palīgs senu ēku īpašniekiem”, tas noderēs gan vecu, gan arī  jaunu ēku īpašniekiem, celtniekiem, amatniekiem, restauratoriem un visiem, kas interesējas par materiāliem ēku būvniecībā, atjaunošanā un remontā. Bukletā atradīsiet tradicionālo un moderno krāsu aprakstus, informāciju par krāsu sastāvdaļām, kā arī krāsu izgatavošanas receptes.
Pārbaudīt pieejamību

 

Imants Jerkins
„Automodeļu sporta vēsture Latvijā”
Saturā – automodeļu iedalījums un attīstība Latvijā, sporta meistari kordas automodelisma sportā, sporta meistara kandidāti, automodeļu sporta tiesneši, kordas automodeļu sporta centri, kordodomi.
Pārbaudīt pieejamību

 

Ilze Ķuze
„Balto stārķu ligzdu pamatnes”
Pagājušā gadsimta sākumā lielākā daļa balto stārķu ligzdoja uz cilvēka liktām pamatnēm, bet pašlaik vairums balto stārķu ligzdu atrodas uz tālruņa un elektropārvades līniju balstiem, tas apdraud gan pašus stārķus, gan arī cilvēkus. Šajā brošūrā atradīsiet padomus, kā uzbūvēt ligzdas pamatni baltajam stārķim, lai piesaistītu to savām mājām vai veicinātu šo putnu pārcelšanos no elektrības staba uz drošāku mājvietu.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Eiropas rokasgrāmata PP apmācībām”
Šī pirmās palīdzības (PP) rokasgrāmata ir noderīgs izglītojošs instruments pirmās palīdzības rokasgrāmatu autoriem, apmācību pasniedzējiem un pirmās palīdzības sniedzējiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Ričards Vebsters
„Tavas dzīves sargeņģelis”
Šī grāmata sakņojas tās autora pieredzē un satur neskaitāmu cilvēku liecības, kas piedzīvojuši vērā ņemamu garīgo pieredzi ar saviem sargeņģeļiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Jēkabs Daizis
„Mūsu pasaules pagātne un nākotne”
Grāmatas autors sniedz atbildes uz jautājumiem, kāda ir dvēsele, kas ar to notiek pēc nāves, kas to ietekmē cilvēka dzīves laikā, kā arī atklāj mūsu planētas nākotni.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Hellēņu mantojums”
Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Harijs Sūna un latviešu deja”
Grāmata par Hariju Sūnu, kurš ir talantīgs un ražīgs latviešu deju radītājs, izcils tautas deju ansambļa vadītājs, ilggadējs Dziesmu un deju svētku virsvadītājs, Skolu jaunatnes Deju svētku aizsācējs, pirmais horeogrāfiskās folkloras pētnieks un pirmais mākslas zinātņu kandidāts horeogrāfs.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Vilis Ozols – Zemgales deju ķēniņš”
„Vilis Ozols tiek daudzināts par bagātās Zemgales deju ķēniņu. Viņš ieaudzis dzimtajā novadā kā reti kādam ļauts. Ar savām dejām, kas ataino cilvēka mūža un viņa darba svarīgākās norises, ar savu Ozolu deju dinastiju, kas atvērusi durvis uz mākslas pasauli simtiem dejotāju. Ar savu klātesamību, možumu, smaidu un jokiem, ar savām zināšanām.” (E. Tivums.)
Pārbaudīt pieejamību

 

„Eiropas parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs”
Krājums sniegs ieskatu ES Kopējas ārējās un drošības politikas tapšanas specifikā.
Pārbaudīt pieejamību

 

Dainis Ozols
„Latvijas minerāli un ieži”
Izdevums ietver plakātu ar izplatītāko Latvijas minerālu un iežu attēliem un ilustrētu brošūru ar izvērstāku minētās tēmas skaidrojumu. Plakātā ietverti 13 minerāli un 19 ieži. Brošūrā apskatīti arī mazāk izplatīti to paveidi, aptuvenais raksturoto minerālu un iežu skaits kopā – 80.
Pārbaudīt pieejamību

 

Jānis Birznieks
„Juridisko terminu vārdnīca”
Vārdnīcā iekļauti ap 3200 lietojamie juridiskie termini, tā domāta uzņēmējiem, juristiem, kā arī juridisko specialitāšu studentiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Ludzas mūzikas pamatskola”
Skolas 50 gadu (1958-2008) vēsture atmiņās un fotogrāfijās.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Veselības aprūpes sistēmas pārejas periodā”
Latvijas veselības sistēmas apskats.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Globālā sasilšana un Latvija”
Bukletā apskatītās tēmas – klimats un tā mainība; siltumnīcas efekts un siltumnīcefekta gāzes; kas ir globālā sasilšana; klimata pārmaiņas uz Zemes 20. gadsimta laikā; Zemes klimats nākotnē; klimats Latvijā 21. gadsimtā.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Klimata pārmaiņas: izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē”
Grāmatā ietverti trīs tematiskie loki – globālās sasilšanas ietekme uz Latviju, nacionālas un starptautiskas atbildes klimata pārmaiņām un iedzīvotāju zināšanas, attieksme un aktivitāte klimata pārmaiņu kontekstā.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij”
Grāmatas mērķis ir rosināt domu apmaiņu gan akadēmiskajā vidē, gan plašākā sabiedrībā par Latvijas ilgtermiņa attīstības iespējām un riskiem. Krājuma rakstos dažādu politikas jomu eksperti ir izvērtējuši Latvijas pašreizējo situāciju un analizējuši aktuālās tendences pasaulē, lai noteiktu Latvijas nākotnei svarīgos jautājumus un veiksmīgas attīstības priekšnoteikumus.
Pārbaudīt pieejamību

 

Pēteris Blūms
„Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku īpašniekiem, lietotājiem, aprūpētājiem”
Grāmatā atradīsiet pieredzi un zināšanas par vecām mājām, daudz krāsainu attēlu.
Pārbaudīt pieejamību
„Latvijas Universitātes raksti” 742. sēj.
Pētījumi psiholoģijā. Saturs –
 • Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem respondentiem
 • Laika perspektīvas analīze un interpretācija. Indivīda laika perspektīva: jaunas iespējas analīzē un interpretācijā
 • Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu braukšanu
 • Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā ar bērnu un vecāku attiecībām
 • Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija
 • Respondentu ar dažādiem politiskiem uzskatiem un reliģiozitāti priekšstati par laba un ļauna cilvēka morāles pamatiem
Pārbaudīt pieejamību

 

„Latvijas iespējas starptautiskajās organizācijās”
Konferences materiāli. Saturs –
 • Latvija Apvienoto nāciju (ANO) institūcijās
 • Latvijas pieredze cilvēktiesību un minoritāšu jautājumos starptautiskajās organizācijās
 • Nozaru misijas (field missons) pieredzes apgūšanai: Latvijas piedalīšanās misijās, politiksā motivācija un iespējas. Iespējamais valsts atbalsts
 • Latvija Eiropas Savienības institūcijās
 • Latvijas vieta Eiropas politiskajā centrā: indivīda loma un tīkla veidošana Eiropas Komisijā – izmantojamās iespējas
 • Attīstības sadarbības politika un Latvijas eksperti
 • Konsultantu darbs starptautiskajā tirgū un valsts eventuālā loma
 • Providus pieredze un atziņas attīstības sadarbības tirgū
 • Ekspertu pieredze Rumānijā un citur
Pārbaudīt pieejamību

 

 

„Pilsēta. Stāsti par Rīgu”
Katalogs. Pilsētas tēls mākslinieku acīm – fotogrāfijas u. c.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Mūsdienu utopija”
Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde 05.04.-20.05.2001.
Pārbaudīt pieejamību

 

Katrīna Neiburga
„Pārsteidzošā latviete”
Fotogrāfijas.
Pārbaudīt pieejamību
„Mākslinieki kā ražotāji. Publiskās telpas pārveidošana”
Konferences rakstu krājums. Saturs –
 • Mākslinieka loma vietējā kontekstā: Latvijas gadījums
 • Slēptās kultūras
 • Autors kā nodevējs
 • RSVP vai: Ko ritms, mērogs un formāts var izdarīt ar mākslu
 • Pārlasot Valtera Benjamina darbu „Autors kā ražotājs” postkomunistiskajos austrumos
 • Nekādu atrunu! Par estētisko tehniku un to politisko rezultātu attiecībām Valtera Benjamina darbā „Rakstnieks kā ražotājs”
 • Institucionālo ietvaru ieskicējums. Austrumu n rietumu salīdzinājums
 • Strīdus telpa – jautājums par pilsētu pilsoniskajā sabiedrībā
 • Mākslas institūcijas radīšana. Wyspa mākslas institūts bijušajā Gdaņskas kuģubūvētavā
 • Reprezentācija, sāncensība un vara: mākslinieks kā sabiedrisks intelektuālis
 • Mākslinieki kā jaunu telpu ražotāji
Pārbaudīt pieejamību

 

 

„Latvijas kara muzeja gadagrāmata” III
Pētījumi, apskati, pārskati.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Latvijas kara muzeja gadagrāmata” VI
Pētījumi, apskati, pārskati.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Latvijas kara muzeja gadagrāmata” VIII
Pētījumi, apskati, pārskati.
Pārbaudīt pieejamību
Lienīte Litavniece
„Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā”
Promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Saturs –
 • Kreditēšana un reģionālās attīstības politika: teorētiskie un tiesiskie aspekti
 • Mājokļu tirgus un tā kreditēšana reģionālās attīstības aspektā
 • Komercdarbība un tās kreditēšana reģionālās attīstības aspektā
 • Kreditēšanas iespējas un problēmas Latgales reģiona mikro, mazo un vidējo komersantu vērtējumā
 • Mazo un vidējo komercsabiedrību ietekme uz Latgales reģiona attīstību vērtējums ar hierarhiju analīzes metodes palīdzību
Pārbaudīt pieejamību

 

 

„Ojārs Vācietis. Bibliogrāfija”
Bibliogrāfijā uzrādīti dzejnieka Ojāra Vācieša (1933-1983) darbi pa žanriem, kā arī literatūra par viņu: grāmatas, materiāli no periodiskajiem izdevumiem, attēlizdevumi, notis, skaņu ieraksti, elektroniskie resursi u. tml. Šajā grāmatā atrodami arī interesanti statistikas dati, piemēram, visvairāk publicētie Ojāra Vācieša dzejoļi.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Eiropas Savienības struktūrfondu gada grāmata” 2007
Izdevumā sniegts ieskats nozīmīgākajos struktūrfondu apguves notikumos 2007. gadā.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Salacgrīva 80”
Rakstu krājums, kurš tapis Salacgrīvas 80. jubilejai par godu. Pilsētas vēsture un mūsdienu seja.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas”
Starptautiskās konferences (Rīga, 2005. g. 9.-12. nov.) ziņojumi. Teksts latviešu un angļu valodā.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Ceļvedis pa represēto Rīgu”
Ceļvedis sastādīts ielu alfabēta secībā, izmantojot Latvijas Valsts arhīva 1995. gadā izdoto 1941.-1953 un 1949. gadā represēto cilvēku sarakstu. Ceļvedī atradīsiet 1941. un 1949. gadā represēto vārdus un adreses. Komplektā karte.
Pārbaudīt pieejamību

 

Jānis Jansons
„Latvijas Universitātes fizikas institūts (1919-1944) un tā sagatavotie fiziķi”
Pārbaudīt pieejamību

 

„School autonomy in Europe”
Pārbaudīt pieejamību

 

„Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe”
Pārbaudīt pieejamību

 

„Latvia in International Organisations”
Pārbaudīt pieejamību

 

„100 social innovations from Finland”
Pārbaudīt pieejamību

 

В. И. Гольцман
„Оцифровываем и ретушируем свой фотоальбом”
Grāmata par to, kā fotogrāfijas, kuras, savulaik izgatavotas uz papīra, glabājas fotoalbumos, pārvērst ciparu formātā un apstrādāt datorā.
Pārbaudīt pieejamību

 

„Деньги. Кредит. Банки”
Mācību līdzeklis augstskolu studentiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Юлия Юрьевна Дрибноход
„Украшение тела в салоне красоты”
Grāmata par manikīru, pedikīru, tetovēšanu, pīrsingu, intīmajām frizūrām u. c. kosmetoloģiskiem ķermeņa izdaiļošanas paņēmieniem.
Pārbaudīt pieejamību

 

Рой Маккалистер
„Всё о суккулентах”
Sukulenti ir sausumizturīgi augi, kam ir sulīgas lapas (alojes, laimiņi) vai stublāji (kaktusi) un kas aug sausās vietās. Grāmatā atradīsiet vairāk nekā 600 krāsainu fotogrāfiju, vairāk nekā 800 sukulentaugu veidu aprakstus, informāciju par sukulentu kopšanu telpās.
Pārbaudīt pieejamību

 

Д. Г. Хессайон
„Все о саде, за которым легко ухаживать”
Dažāda veida informācija par viegli kopjama dārza ierīkošanu un uzturēšanu – dekoratīvie augi, dārzeņi, laistīšana, mēslošana utt.
Pārbaudīt pieejamību

 

Д. Г. Хессайон
„Все о вечнозеленых растениях”
Mūžzaļo augu apraksti un attēli, informācija par to audzēšanu un pielietojumu.
Pārbaudīt pieejamību

 

Šajā izstādē apkopotas tikai nozaru literatūras grāmatas, pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties mājaslapas sadaļā „Jaunieguvumu saraksti”.

Jaunās grāmatas RCB tiek izliktas divas reizes mēnesī – 1. un 16. datumā. Gadījumos, kad šajos datumos ir svētku dienas, jaunieguvumi tiek izlikti pirmajā darbdienā pēc svētkiem.