Ruta Darbiņa
 „Cilvēka dzīves spožums un posts”
Grāmata stāsta par mums visiem zināmu cilvēku – cilvēces ģēniju – dzīvi, kuri, dzīvodami ar vienkārša cilvēka sapņiem, sāpēm, priekiem un bēdām, kamēr vien tiks pieminēti, ar saviem darbiem bagātinās ne tikai mūs, bet arī nākamās paaudzes.
 Pārbaudīt pieejamību

 

 

 Aija Strautmane
 „Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē”
 Grāmatā atradīsiet konsultācijas ikdienas, lietišķās, protokola un dažādas etniskās vides etiķetes jautājumos.
 Pārbaudīt pieejamību

 

 

Juris Noviks
„Būvdarbi” VI
Grāmata veltīta krāsotāju un tapsētāju darbu veikšanai. Aplūkoti jaunākie šajās jomās izmantojamie materiāli, to īpašības un darbu veikšanas tehnoloģija. „Būvdarbi” VI ir sestā grāmata sērijā "Individuālā būvētāj bibliotēka". Savā praktiskajā darbā to var izmantot kā individuālie būvētāji, tā arī būvniecības firmu darbinieki, bet par mācību līdzekli – augstskolu studenti, celtniecības koledžas un specializēto arodvidusskolu audzēkņi.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Hulians Melgosa, Anete D. Melgosa
„Kopā uz mūžu”
 Grāmata par to, kā sasniegt laimīgas un stabilas attiecības kopā ar partneri dažādos dzīves posmos.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Frederiks Delavjē
„Vingrinājumi sievietēm”
Grāmata atrodami visi vingrinājumi, kas padara sievietes augumu skaistāku un pievilcīgāku. Tajā sniegti ne vien ļoti precīzi un lieliski ilustrēti vingrinājumu apraksti, bet arī visa nepieciešamā informācija par sievietes ķermeņa īpatnībām, kas ļauj sastādīt konkrēta cilvēka augumam atbilstošu vingrinājumu programmu.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Arkādijs Egidess
„Personības psiholoģiskais portrets”
Šī grāmata ne tikai iemācīs visiem interesentiem nekļūdīgi izprast cilvēkus un prasmi saskatīt tajos gan pozitīvās, gan negatīvās rakstura īpašības, bet arī paskaidros, kā pareizi veidot savas attiecības, tātad – palīdzēs efektīvāk un veiksmīgāk sadarboties ar apkārtējiem.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Brigita Armsa
„Vietējais mārketings”
Profesionālajā literatūrā vietējā mārketinga tēma līdz šim ir maz apskatīta, tāpēc šīs grāmatas nozīme ir nepārvērtējama. Tā ir publikācija par daudziem praktiskiem piemēriem, un tā ir uzrakstīta viegli saprotamā valodā.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Braiens Megi
„Filozofijas vēsture”
 Ceļvedis Rietumu filozofijas vēsturē, kurā izgaismotas galvenās filozofiskās tēmas, apskatīti svarīgākie jautājumi un analizēti izcilo filozofu nozīmīgākie darbi.
Pārbaudīt pieejamību

 

Filips Vilkinsons
„Reliģijas”

Krāšņi ilustrētā enciklopēdija satur vairāk nekā 1000 šķirkļus par pasaules reliģijām, kurus papildina detalizēti mākslas darbu, materiālās kultūras pieminekļu, kā arī dažādu reliģiju sekotāju attēli. Bagātīgs informācijas avots, kas ļauj skaidrot reliģiskas parādības mākslā, literatūrā, dramaturģijā un mūzikā.

Pārbaudīt pieejamību

 

 

Sergejs Boļšakovs
„Inovatīvā darbība Latvijā”
Grāmata ieteicama ekonomikas specialitāšu studentiem un maģistrantiem, uzņēmējiem u. c. interesentiem. Galvenās tēmas: inovatīvās darbības būtība un loma ekonomikas attīstībā; Latvijas un citu ES valstu ekonomiskās attīstības analīze inovatīvās darbības kontekstā; nacionālās inovācijas sistēmas darbība un tās finansiālais nodrošinājums Latvijā; ES finansējuma nozīme inovatīvās darbības veicināšanā Latvijā.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Hugo Bruno Šterns
„Lecektis un siltumnīcas piemājas zemē” 
Praktiski padomi individuālajiem būvētājiem par lecekšu un siltumnīcu celtniecību, sākot ar tās iekārtošanu dārzeņu un puķu audzēšanai. Grāmatā stāstīts par siltumnīcu vēdināšanu, ūdensapgādi, apsildi un papildu apgaismojumu.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

„Finanšu grāmatvedība”
Grāmata iepazīstina ar grāmatvedības darba organizāciju uzņēmumā, raksturo svarīgākos uzskaites objektus, apraksta to uzskaites kārtību un atspoguļošanu finanšu pārskatos. Grāmatas nobeigumā skatīta grāmatvežu profesionālā ētika.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Viesturs Reņģe
„Psiholoģija. Personības psiholoģija”
Apskatītās tēmas: temperaments; raksturs; personības psiholoģiskās īpašības, vajadzību struktūra, veidošanās un attīstība, pētīšanas metodes; psiholoģiskie testi.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Hananijs Zamskis
„Speciālās pedagoģijas vēsture” 
Hananijs Zamskis (1913-1998) bija izcils sava laika pētnieks, kas ielūkojies bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpes un izglītošanas vēsturē. Viņš ne tikai aprakstīja faktus, notikumus un personības, bet, būdams vēsturnieks un arī defektologs, aktīvi līdzdarbojās 20. gadsimta defektoloģijas laukā, analizēja procesu likumsakarības un deva savu vērtējumu.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Daina Dzintere, Inga Stangaine
„Rotaļa – bērna dzīves prasmju sekmētāja”
Grāmata palīdzēs rast atbildes, kā atbalstīt bērnu rotaļīgumu, bērnu prasmi sadarboties, dalīties, kā sekmēt bērnu radošās prasmes rotaļā, kas veicina bērnu pašapziņu, cieņu, mērķtiecību, zinātkāri, atbildības un gribas īpašību veidošanos. Liela uzmanība atvēlēta rotaļlietām, to daudzveidībai, rotaļlietu nozīmei bērnu attīstības sekmēšanā.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Daina Celma
„Vadītājs un vadīšana izglītībā” 
„Pirmajās četrās grāmatas nodaļās ir analizētas teorētiskās nostādnes pārmaiņu teorijās, menedžmenta teorijas, menedžmenta teoriju izmantošanas iespējas izglītībā un skolas vadītāja darbība pārmaiņu procesā. Piektajā nodaļā ir analizēta vispārizglītojošo skolu vadītāju darbība Latvijā. Sestajā nodaļā dotas skolas vadītāja darbības konceptuālās nostādnes, kas veidotas, analizējot empīriskā pētījuma datus.” (D.Celma.)
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Aina Ļāščenko, Lilita Druzika
„Humānas un efektīvas skolas veidošana”
Grāmatā aprakstīta Dobeles rajona Bēnes vidusskolas veidošanās par humānu un efektīvu skolu laikposmā no 1987. līdz 2001. gadam.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Vladimirs Šibajevs
„Neformālā izglītība interešu centros”
Grāmatā domāta kā palīgs interešu izglītības, sociālā darba, sporta un pirmsskolas pedagogiem, visiem skolotājiem un pedagoģijas studentiem, vecākiem, kā arī ikvienam, kas saistīts ar cilvēka fiziskā un garīgā potenciāla pilnveidošanos.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Baiba Kaļķe
„Latviešu skolotāji rakstnieki”
Monogrāfija par skolotājiem rakstniekiem 20. gadsimta pirmajos 40 gados.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Maija Dūka
„Psihes bioloģiskie pamati”
Šī mācību līdzekļa mērķis – dot ieskatu psihes bioloģiskajos pamatos, kas varētu noderēt pedagoga darbā.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

50 способов успешного манипулирования человеком
Grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kā iemācīties manipulēt ar cilvēkiem un kā izvairīties no manipulācijas.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Пташинский В.С.
Nero 8 с нуля!
Grāmata un tai pievienotais kompaktdisks noderēs, ja vēlaties apgūt CD-R/RW un DVD±/RW disku veidošanu.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Сергей Михайлович Зайцев
Все о ребенке первых трех лет жизни” 
Enciklopēdijā apskatītās tēmas – grūtniecība, dzemdības, pēcdzemdību periods, bērna attīstība, higiēna, uzturs, profilakse un ārstēšana, ārstēšanas procedūras un līdzekļi.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Виктор Александрович Миловидов
Самоучитель английского языка
Grāmata noderēs gan pašmācībai, gan valodas apguvei speciālista vadībā.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Олег Андреевич Андреев
Техника развития памяти
Grāmatā aprakstītā programma ir unikāla, tai nav analogu. Daudzi programmas vingrinājumi un paņēmieni ir patentēti, un tiem ir izgudrojuma statuss.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Анатолий Алексеевич Горелов
Социология в вопросах и ответах
Grāmata radīs vienotu priekšstatu par cilvēces sabiedrību, tās attīstības priekšnosacījumiem, dinamiku un likumsakarībām.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Сьюзан Берри, Стив Брэдли
Как подобрать садовые растения
Grāmatā aprakstīti dažādi ēnaugi un tie, kuriem vajadzīgs daudz gaismas.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Домашний винодел
Grāmatā stāstīts, kāpēc mājās gatavoti alkoholiskie dzērieni reizēm ir sliktas kvalitātes, bet reizēm – gluži kā „firmas prece”. Aprakstīti veidi, kā mājās pagatavot dažnedažādus alkoholiskos dzērienus, oriģinālas degvīna, konjaka, džina, viskija, liķiera, balzama receptes. Atsevišķa nodaļa veltīta arī dziednieciskajiem alkoholiskajiem dzērieniem.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Валентина Георгиевна Казанская
Психология и педагогика
Grāmatas autore atklāj psiholoģijas un pedagoģijas pamatsaturu, šo zinātņu mērķus un metodes, kā arī to nozīmi cilvēka dzīvē.
Pārbaudīt pieejamību

 

 

Šajā izstādē apkopotas tikai nozaru literatūras grāmatas, pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties mājaslapas sadaļā „Jaunieguvumu saraksti”.

 

Jaunās grāmatas RCB tiek izliktas divas reizes mēnesī – 1. un 16. datumā. Gadījumos, kad šajos datumos ir svētku dienas, jaunieguvumi tiek izlikti pirmajā darbdienā pēc svētkiem.