Bronislava Selecka
Foto no bibliotēkas arhīva

     Šogad Rēzeknes Centrālās bibliotēkas filiāle, pilsētas 2. bibliotēka, kas nu jau 17 gadus atrodas Atbrīvošanas alejā 166, atzīmē savas pastāvēšanas 45 gadu jubileju. Bibliotēkas vadītāja Bronislava Selecka pastāstīja, kā bibliotēkai klājies pēdējo piecu gadu laikā, kopš tā svinēja apaļo 40. gadskārtu. 

      


     „Šo gadu laikā strauji ir mainījies lasītāju pieprasījums un vajadzības, tagad ir daudz tādu, kuru bibliotēkas apmeklējuma galvenais mērķis ir datorpakalpojumu izmantošana. Patīkami, ka, pateicoties interneta pieslēgumam, saviem klientiem varam nodrošināt, piemēram, bezmaksas iespēju samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem elektroniskajā vidē. No 2008. gada lasītājiem ir pieejami pieci datori. Arī lielāko daļu no sava grāmatu krājuma esam ievadījuši elektroniskajā katalogā, un nu to var apskatīt jebkurš interneta lietotājs.

 


     Visus šos gadus rūpīgi strādājam pie literatūras izstāžu un pasākumu sagatavošanas. Sevišķi daudz pasākumu bērniem rīko vecākā bibliotekāre Zenta Ruskule. Arī nupat novembrī Zenta Ruskule un vecākā bibliotekāre Elita Kroiče novadīja interesantu pasākumu bērnudārzā „Pasaka”. Diemžēl dzīve dažkārt ir nežēlīga, jo Elitas vairāk nav starp mums. Daudzi noteikti atcerēsies arī Dzidru Germovu, kura te nostrādāja septiņus gadus, bet nu viņa strādā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā.

 

 

Bibliotēkas kolektīvs 2009.gadā
No kreisās: L.Gorsāne, Dz. Germova, Z.Ruskule
Priekšplānā: B.Selecka
 

 


     Visus gadus bibliotēka savus krājumus ir popularizējusi ar izstāžu palīdzību. Šogad lasītāju uzmanību visvairāk piesaistīja izstādes „Rokdarbi – tas ir stilīgi”, „Atrodi sevī prieku!”, „Ķirbis – pasaules lielākā oga”, „Sēņu aptieka” u. c. Lai izstādes būtu interesantākas un lai paplašinātu materiālu klāstu, mēs, bibliotēkas darbinieki, esam nesuši arī savus personīgos materiālus un grāmatas.

 


     Priecājamies par katru apmeklētāju un ļoti priecājamies par tiem, kuri nāk uz mūsu bibliotēku gadu gadiem. No 1972. gada lasa I. Semjonova, T. Rosicka – no 1983. gada, no 1993. gada bibliotēkas pakalpojumus izmanto B. Vindača un L. Svetlova, J. Raščevskis – no 1994. gada ,T. Fjodorova no 1995. gada. Paldies viņiem un daudziem citiem par uzticību, jo ar to viņi ir augstu novērtējuši mūsu darbu.

 


     Mēs ļoti pateicamies arī L. Svetlovai, I. Medveckai, J. Mackinai, I. Semjonovai, N. Stepanovai, M. Lonskai, J. Sitkovai, S. Orenišai, A. Petuhovai, M. Samsonovai, Ivanovu ģimenei un visiem pārējiem, kuri ir dāvinājuši bibliotēkai grāmatas.

 

 

 

Karlsona un Pepijas lomā bibliotekāres
(no kreisās) L.Gorsāne un Dz.Germova
 

 

 

     Ko vēl lai saka par mūsu bibliotēku? Strādājam, lai palīdzētu citiem, ļoti priecājamies par katru lasītāja teikto ”Paldies!”. Pateicība arī visiem bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem un iepriekšējai tās vadītājai O. Rassohinai, kas pašreiz ir čakla lasītāja. Daudz mūsu darbā palīdz arī sadarbības partneri – bērnudārzi „Pasaka” un „Laimiņa”, Rēzeknes 5. un 6. vidusskola, kā arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka.”

 

      45 gadu jubileju ar lieliem svētkiem pilsētas 2. bibliotēka neatzīmēs, bet gan 2010. gada 2. decembra vakarā rīkos tikšanos ar darbiniekiem, kuri ir strādājuši Atbrīvošanas alejā 166, lai padalītos atmiņās, un šis pasākums tiks iekļauts UNESCO programmā „Stāstu laiks bibliotēkā”. Mājaslapas lasītājiem piedāvāsim arī reportāžu no šī pasākuma!