Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošanas noteikumi

 

1. SBA ir maksas pakalpojums, ko var izmantot ikviens reģistrēts Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lietotājs, ja viņam ir nepieciešams iespieddarbs (grāmata/žurnāls), kura nav RCB kopkrājumā. Klients sedz pasta izdevumus. 

 

2. Lai noformētu SBA pasūtījumu, jāaizpilda pasūtījuma veidlapa, norādot visas nepieciešamās ziņas par pasūtāmo izdevumu. 

 

3. SBA kārtā saņemtos izdevumus var izmantot tikai RCB lasītavā, uz mājām tie netiek izsniegti. 

 

4. Pasūtījuma izpildes laiks atkarīgs no pieprasītā izdevuma atrašanās vietas un pieprasījuma tajā bibliotēkā, no kuras tas tiek pasūtīts (vidēji 1 mēnesis). 

 

5. SBA kārtā saņemto izdevumu lietošanas laiku nosaka bibliotēka, no kuras izdevums saņemts.

 

Pasūtījuma veidlapa