Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     1941. gada 14. jūnijs ir viena no traģiskākajām un drūmākajām dienām Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Tā ir diena, kad pirms 82 gadiem Padomju Savienības okupācijas režīms veica nežēlīgu noziegumu pret latviešu tautu – pirmo civiliedzīvotāju masu deportāciju.

 

     Šajā dienā vairāk nekā 15 400 Latvijas pilsoņu deportēja no Latvijas. Daļu no deportētajiem uzreiz arestēja un nogādāja ieslodzījuma vietās. Pārējos nometināja Sibīrijā un Kazahstānā.

 

     Atceroties šos traģiskus notikumus, Rēzeknes 2. bibliotēkā no 8. līdz 22. jūnijam skatāma tematiska izstāde “Atmiņu ugunskurs”. Izstādē aplūkojamas gan nozaru, gan daiļliteratūras grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats dažās no izstādē eksponētajām grāmatām.

 

     Dzintras Gekas grāmatā “Mātes Sibīrijā” apkopotas intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu bērniem, apkopoti interviju fragmenti no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem. Grāmatā rakstīts par latviešu sievietēm, kuras no pārticīgas dzīves nokļuva Sibīrijas sādžās, netīrībā, šaurībā, badā un aukstumā, par sievietēm, kuras šifona kleitās gāja zāģēt kokus un noskrandušām drēbēm vakarā atgriezās būdās, par mātēm, kuras atdeva bērniem niecīgo maizes devu un pašas nomira bada nāvē.

 

     Agritas Ozolos grāmata „Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss” – tas ir īpašo vēstuļu apkopojums. Vēstules uz trauslā, bet skaistā materiāla rakstījuši deportētie saviem tuvajiem dzimtenē vai citā nometnē. Sākotnēji daļai ļaužu nav bijis nekā cita, uz kā rakstīt, vēlāk tas kļuvis par veidu, kā tuvajiem aizsūtīt daļu no Sibīrijas dabas. Grāmatā aplūkojamas arī oriģinālo vēstuļu fotogrāfijas.

 

     Rūtas Šepetis romāns “Starp pelēkiem toņiem” liek aizrauties elpai, saviļņo līdz sirds dziļumiem un parāda, cik brīnumains var būt cilvēku gara spēks. Moku ceļš Sibīrijā ir garš, un Līnai, tāpat kā citiem, dienu pēc dienas palīdz izturēt neticams gribasspēks, mīlestība un cerība. Taču – vai ar mīlestību pietiks, lai izdzīvotu?

 

     Atgādinām, ka grāmatas no izstāžu plaukta drīkst arī ņemt lasīšanai uz mājām. Nāciet uz bibliotēku (Atbrīvošanas alejā 166) apskatīt izstādi un izvēlieties kādu no grāmatām!