Rēzeknes 2. bibliotēkas kolektīvs
2. bibliotēkas kolektīvs (no kreisās): Lija Gorsāne,
Dzidra Germova, Zenta Ruskule. Priekšplānā – Broņislava Selecka 

     Lai noskaidrotu apmeklētāju vērtējumu par bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, personāla apkalpošanas kultūru un meklētu iespējas darba uzlabošanai, Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka veic aptauju. Aptaujas anketas iespējams aizpildīt gan bibliotēkā uz vietas, gan internetā. Aptauja ir anonīma, un no viena datora anketu iespējams aizpildīt vairākas reizes. Aicinām ikvienu, kurš ir bijis Rēzeknes 2. bibliotēkā, piedalīties aptaujā. Mums rūp Jūsu viedoklis!

      Aptaujas anketa