Nozaru literatūra

 

Dimants, Ainārs.
    Latvijas prese 200 gados : no "Latviešu Avīzēm" līdz digitālo mediju laikmetam / Ainārs Dimants ; mākslinieks Jānis Pavlovskis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 367, [1] lpp. ; 24 cm. - Avoti un literatūra: 319. - 360. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Grāmatas tapšanu atbalstījusi LR Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds.
        Saturs: Vēsturiskā attīstība ; Patstāvīgas mediju sistēmas atjaunošanās vēsturiskie nosacījumi ; Pirmā Latvijas laika mediju sistēma (1918-1940) ; Plašsaziņas mediji padomju un vācu okupācijas laikā ; Demokrātijas un neatkarības atjaunošana - Latvijas preses ''Zelta laikmets" ; Mūsdienu mediju sistēma ; Jaunas mediju sistēmas izveidošanās (1991-1995) un mediju liberalizācija un komercializācija (1995-2003): struktūras ; Kvalitāti nodrošinošās infrastruktūras aizmetņi ; Iekļaušanās Eiropas Savienības mediju tirgū (2003-2008), mediju ekonomiskā recesija (2008-2013) un tālākās strukturālās pārmaiņas, medijiem digitalizējoties.
        ISBN 9789934291173.

 

Eglītis, Imants.
    Psihiatrija / Imants Eglītis ; vāka dizaina autors Oskars Bērziņš ; priekšvārds: Dr.habil.med. Maija Eglīte. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 199.-[200.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 201.-[207.] lpp. - Darbs sagatavots pēc 1989. gada izdevuma.
        ISBN 9789934313257.

 

Kalnačs, Benedikts.
    Pavērsiens : Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā / Benedikts Kalnačs ; recenzenti Dr.art. Kristiāna Ābele, Dr.philol. Raimonds Briedis, Dr.philol. Ieva Kalniņa ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Pauls Daija ; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma redaktori: Dr. Violeta Kelertas (angļu valodā), Dr. Rolfs Filmanis (vācu valodā) ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis. - Riga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. - 383 lpp. ; 22 cm. - (Latviešu literatūras vēsture). - Bibliogrāfija: [347.]-362. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [363.]-374. lpp. - Kopsavilkums angļu un vācu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Vāka noformējumā izmantota Georga Vilhelma Timma (1820-1895) glezna "Pērses upes ieleja vasarā".
        ISBN 9789984893624.

 

Šķēle, Armands.
    Starp dzīvi un basketbolu : autobiogrāfija / Armanda Šķēles un Artūra Raudziņa kopdarbs ; literārā redaktore Diāna Polgina ; māksliniece Vita Kalve. - [Rīga] : Autorizdevums, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 249, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 9789934232527.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Balode, Ilona.
    Ielu muzikantu piezīmes / Ilona Balode ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 1519, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934095177.

 

Faulerova, Lūcija.
    Nāves meitene : [romāns] / Lūcija Faulerova ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, [2023]. - 205, [2] lpp. : portrets ; 20 cm. - Eiropas Savienības Literatūras balva 2021. gads.
        ISBN 9789934206122.

 

Hana, Dženija.
    P.S. Es tevi joprojām mīlu / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska ; vāka dizaina autore Aija Andžāne ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 328, [7] lpp. ; 21 cm. - (Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi / Dženija Hana ; otrā grāmata). (New York Times Bestsellers). - Tagad arī Netflix filma! -- Uz vāka. . - "Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi " II daļa.
        [2.]daļa.
        ISBN 9789934311833.

 

Hūvere, Kolīna.
    Likteņa nolaupītājs : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2023]. - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers). - Uz vāka: Ne katra kļūdaina rīcība ir sodāma, reizēm ir vajadzīga tikai piedošana...
        ISBN 9789934250781.

 

Kouls, Daniels.
    Atdarinātājs : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 399, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313448.

 

Prestons, Duglass.
    Ledus robeža : [piedzīvojumu trilleris] / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 495, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934311581.

 

Tilaks, Dzintars.
    Zlatas ceļš / Dzintars Tilaks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 140, [1] lpp. ; 22 cm. - 7.-9. - Veltījums Ukrainas kara bērniem-- Uz vāka.
        ISBN 9789934314308.

 

Tu esi Latvijas dārgums / redaktors Valdis Rūmnieks ; korektore Anna Frīdenberga ; projekta vadītāja Velga Līcīte- Meldere. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022. - 303 lpp. - Konkursa "Tu esi Latvijas dārgums" bērnu literārie darbi.
        ISBN 9789934617102.

 

Vaita, Kārena.
    Antikvariāts Rojālstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 478 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 9789934250743.

 

Vaita, Keita.
    Leikdžordžas slepkava : [romāns] / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 398 lpp. ; 21 cm. - (The New York Bestseller).
        ISBN 9789934250750.

 

Vilass, Manuels.
    Prieks : romāns / Manuels Vilass ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Premio Planeta 2019. gadā.
        ISBN 9789934310416.

 

Zandere, Inese.
    Vai grāmatai ir knābis? / Inese Zandere ; ilustrāciju autore Rūta Briede. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 40 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - LNB lasītveicināšanas programma "Grāmatas starts".
        ISBN 9789934916106.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гармус, Бонни.
    Уроки химии : [роман] / Бонни Гармус ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Азбука, 2023. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389210097.

 

Джонс, Тайари.
    Серебряный воробей : роман / Тайари Джонс ; перевод с английского И. Кикиной. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 413 с. ; 22 см. - (За закрытой дверью. У каждой семьи свои тайны). - Номинант премии "Goodreads choice". - На переплете: Лгут тем, кого любят.
        ISBN 9785041174682.

 

Кобен, Харлан.
    Победитель : [роман] / Харлан Кобен ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 444, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389217829.

 

Крамер, Марина.
    Горгона с пихтовой веткой / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2023. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
        ISBN 9785041721824.

 

Купер, Джеймс Фенимор.
    Последний из могикан : роман / Джеймс Фенимор Купер ; перевод с английского Е. Чистяковой-Вэр. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 413 с. ; 21 см. - (Мировая классика).
        ISBN 9785389077065.

 

Миронова, Александра.
    На исходе февраля : [роман] / Александра Миронова. - Москва : Эксмо, 2023. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Вслед за мечтой).
        ISBN 9785041650636.

 

Николаенко, Саша.
    Убить Бобрыкина, или История одного убийства / Саша Николаенко. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2023. - 283, [3] с. ; 21 см. - (Классное чтение). - Премия "Русский Букер".
        ISBN 9785171526351.

 

Оруэлл, Джордж.
    Дочь священника ; Да здравствует фикус! : [романы : перевод с английского ] / Джордж Оруэлл. - Москва : Эксмо, 2023. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Яркие страницы).
        ISBN 9785041732677.

 

Пиколт, Джоди.
    Обращаться с осторожностью : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Ю. Белолапотко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2023. - 572, [2] с. ; 21 см. - Роман ранее издавался под названием "Хрупкая душа".
        ISBN 9785389213005.

 

Полякова, Татьяна.
    Чего хочет женщина : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041654894.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Geka, Dzintra.
    Mātes Sibīrijā : intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu bērniem : interviju fragmenti no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem / Dzintra Geka ; intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - [Rīga] : Sibīrijas bērni, [2022]. - Rīga : Fonds "Sibīrijas bērni", 2022. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. - 575, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934901614.

 

Marijs, Daglass.
    Pūļa neprāts : dzimums, rase un identitāte / Daglass Marijs ; tulkotāja Karīna Tillberga ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors Jāzeps Baško. - Bigauņciems : Kodoka, [2022]. , ©2022. - 363, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 342.-357. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 358.-363. lpp.
        ISBN 9789934904943.

 

Okvela-Smita, Sāra.
    Pa vidu starp bērnību un pieaugšanu : rokasgrāmata astoņu līdz trīspadsmit gadus vecu bērnu vecākiem / Sāra Okvela-Smita ; Ilze Lasmane, tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [231.]-236. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934914218.

 

Saulītis, Jānis.
    Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata : darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori / Jānis Saulītis, Jānis Ieviņš ; Eduarda Groševa zīmējumi, grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 272 lpp. - Bibliogrāfiskais rādītājs: 184.- [187.] lpp. - Pielikumi: 190.- 272.lpp.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934312328.

 

Štāla, Stefānija.
    Ikviens spēj veidot attiecības : zelta vidusceļš starp tuvību un brīvību / Stefānija Štāla ; tulkojusi Baiba Cekule. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. - 285 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [283.] - 285. lpp. - Populārās grāmatas "Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas" autore.
        Saturs: Kā, lūdzu? Ikviens spēj veidot attiecības? ; Vai tad mēs neesam paaudze, kas nespēj veidot attiecības? . . ; Piesaiste un autonomija ; Pielāgošanās un sevis apliecināšana ; Mazvērtība un pārākums ; Mūsu attiecību programma ; Mūsu iemīlēšanās stils ; Tipisks vīrietis, tipiska sieviete ; Bailes pazaudēt uzbudina, drošība garlaiko ; Pēkšņas mīlestības beigas un citas distancēšanās metodes ; Citi jūtu izplēnēšanas iemesli ; Ekskurss: man patīk būt vienam ; Pieredze vai gēni? ; Vecāku mājas - treniņnometne attiecībām ; Pirmatnējā uzticēšanās un spoguļotā pašvērtības izjūta ; Plūstošā pāreja no negatīvas pieredzes līdz traumai ; Drosme būt godīgam ; Atrodi savu piesaistes programmu! ; Piektais solis: identificē savas emocijas! ; Atrodi savu autonomijas programmu! ; Iepazīsti savu ēnas bērnu! ; Mūsu 4D filma - perspektīvas maiņa ; Mūsu pieaugušais Es ; Ēnas bērns un viņa aizsardzības stratēģijas ; Ar vecāku lomu saistītie konflikti ; Dziedināšana ; Kādas tad ir laimīgas attiecības? ; Stiprini savu pieaugušo Es! ; Atklāj savu saules bērnu! ; Atrodi savu lološanas stratēģiju! ; Kopsavilkums: astoņi soļi ceļā uz jaunu dzīvi.
        ISBN 9789934914201.

 

Vecgrāvis, Viesturs.
    Pie augstā loga : monogrāfija / Viesturs Vecgrāvis ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Anita Rožkalne ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Dens Dimiņš, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 332, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Poruks). - Bibliogrāfija: 321.-[329.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 304.-[320.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595769.

 

Хоус, Молли.
    Сила извинений : как просить прощения, даже когда все безнадежно : перевод с английского / Молли Хоус. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 300, [2] с. ; 22 см. - (С заботой об отношениях). (Психология. Плюс 1 победа).
        ISBN 9785041719227.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bakena, Elizabete.
    Labā sieva / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 413 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250729.

 

Heizelvuda, Alija.
    Mīlestības hipotēze : romāns / Alija Heizelvuda ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. , ©2023. - 396, [1] lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers). - Uz vāka: "Smieklīgi, seksīgi un asprātīgi!".
        ISBN 9789934291418.

 

Levina, Marina.
    Dizainere : vēsturisks romāns / Marina Levina ; vāka un grāmatas dizaina autore Natālija Kugajevska ; grāmatas ilustrāciju autore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 366, [1] lpp. - Uz vāka: Šis stāsts ir tikpat sens kā pasaule...un katrai nākamajai paaudzei tikai šķiet, ka viņi piedzīvo ko jaunu, līdz šim nebijušu.
        ISBN 9789934312991.

 

Lynx, Lauren.
    Gabaliņš Paradīzes : romāns / Lauren Lynx ; literārā redaktore Līga Lugovija. - [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2022]. , ©2022. - 307 lpp. ; 22 cm. - (Aidaho sērijas romāns ; 2). - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
        ISBN 9789934913006.

 

Makdonalds, Eds.
    Melnspārnis / Eds Makdonalds ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553479.

 

Melcers, Breds.
    Bēgšanas meistars / Breds Melcers ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 478 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250705.

 

Pastare, Agnese.
    Pazaudētā cerība : jauniešu romāns / Agnese Pastare ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Ilvija Dīcmane. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - (Atstumtā uguns ; II). - 7.-9. - "Jauno rakstnieku konkurss dalībnieks" -- uz vāka. . - "Atstumtā uguns" II daļa.
        [2.] daļa.
        ISBN 9789934300745.

 

Robertss, Gregorijs Deivids.
    Garīguma ceļš / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 199, [6] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Starptautiskā bestsellera "Šantarāms" autors.
        ISBN 9789934310843.

 

Tālers, Guntis.
    Monstra rotaļu laukums / Guntis Tālers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313974.

 

Vaita, Keita.
    Nejaušā tikšanās / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2023]. - 441 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 978993425767. . - ISBN 9789934250767.

 

Zandberga, Evija.
    Rubīna lapsas medības / Evija Zandberga, Dace Znotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 509, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313400.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гарсиа Маркес, Габриель.
    Полковнику никто не пишет ; Шалая листва ; Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля : сборник : перевод с испанского / Габриэль Гарсиа Маркес. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171057756.

 

Ивановская, Дарья.
    Помост у реки Роны : [роман] / Дарья Ивановская. - Москва : АСТ, 2023. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171518493.

 

Лавряшина, Юлия.
    Девочки мои : роман / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (За кулисами у каждого своя боль).
        ISBN 9785041650667.

 

Колычев, Владимир.
    Картина кровью / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2023. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041728847.

Корсакова, Татьяна.
    Свечная башня / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - Книга цикла "Стражевая башня".
        ISBN 9785041719296.

 

Манылов, Павел.
    Папа : роман / Павел Манылов. - Москва : АСТ, 2023. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Городская проза).
        ISBN 9785171524661.

 

Натан, Эми Сью.
    Повороты судьбы : [роман] / Эми Сью Натан ; перевод с английского Е. Ковалевой. - Москва : АСТ, 2023. - 349, [1] с. ; 21 см. - (В поисках утраченного счастья).
        ISBN 9785171368616.

 

Хасе, Сэйсю.
    Мальчик и пёс : [роман] / Сэйсю Хасе ; перевод с японского Сергея Логачева. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2023. - 283, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер в Японии).
        ISBN 9785041621469.

 

Шлинк, Бернхард.
    Внучка : роман / Бернхард Шлинк ; перевод с немецкого Р. Эйвадиса. - Москва : Иностранка, 2022. - 411, [1] с. ; 22 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389214590.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījuma ciklu par Latvijas vēsturi "Atslēgas" (2018) / redaktore Lilita Vaingārdnere ; literārā redaktore Sandra Skuja ; dizains: Madara Krieviņa ; [ievadvārdi]: Ilze Grase-Ķibilde, Gustavs Strenga. - Rīga : Ilze Grase-Ķibilde, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. - 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. . - "Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies"--Titullapā.
        ISBN 9789934911002.

 

Bentona, Dženeta Rebolda.
    Rietumu mākslas vēsture / Dženeta Rebolda Bentona ; tulkojums latviešu vlodā Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. , ©2022. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789984239088.

 

Cilvēks običnij : piezīmes un atmiņas / sastādītājs un zinātniskais redaktors Kaspars Strods ; literārā redaktore Ligija Purinaša ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. - Rēzekne : Hronologeja, 2022. - Rasmaņi : Drukātava. - 129 lpp. : attēli, faksimili ; 21 cm.
        ISBN 9789934914805.

 

Freids, Zigmunds.
    Melanholija un mazohisms / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; mākslinieks Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Strašulāne. - Rīga : Zinātne, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 103 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [77.]-80. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [102.]-103. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934599378.

 

Ivuškāns, Artūrs.
    Pēda un potīte : profilakse, vingrinājumi, pašmasāža / teksts un ilustrācijas: Artūrs Ivuškāns ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Zonne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jansili, Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 71.-72. lpp.
        ISBN 9789934312502.

 

Jēkabsons, Ēriks.
    Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā : 19. gadsimta otrā puse - 1914. gads / Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Juris Ciganovs, Toms Ķikuts, Valters Ščerbinskis ; literārā redaktore: Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma tulkotāja un redaktore: Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; maketētāja: Andra Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 542 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (521.-530. lpp.) un personu rādītāju (504.-518. lpp.). - Pielikumi: 401.- 499.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā 531.- 542. lpp.
        ISBN 9789934188725.

 

Kārkla, Zita.
    Iemiesošanās : sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā / Zita Kārkla ; recenzentes: Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Dr.philol. Sandra Meškova, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma redaktore Laine Kristberga ; māksliniece Inga Meldere ; vāka un grāmatas dizains: Dita Pence. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 246 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 223.-235. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 236.-240. lpp. . - Īsas rakstnieču biogrāfijas: 217.-222. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka atloka.
        ISBN 9789984893617.

 

Klimovičs, Atis.
    Kara reportieris ceļā / Atis Klimovičs, teksts un fotogrāfijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas un vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 381, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Intervija ar Ati Klimoviču: Egīls Zirnis, Inese Zandere.
        ISBN 9789934595714.

 

Sudraba, Velga.
    Psihosomatiskā medicīna / Velga Sudraba, Gunita Skaldere-Darmudasa ; recenzenti: Dr.med. Anatolijs Požarskis, Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.psych. Lūcija Rutka ; literārās redaktores: Inga Lievīte un Indra Orleja ; vāka dizains: Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2022. , ©2022. - 334 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 299.-334. lpp.
        ISBN 9789934618116.

 

Vidnere, Māra.
    Stresa menedžments : sintoniskais stresa vadīšanas modelis / Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, [2022]. - 206, [2] lpp. ; 23 cm. - Izmantotā lieteratūra: 193.-198. lpp. - Pielikumi: 200.-206 lpp.
        ISBN 9789984464589.

 

Фрейд, Анна.
    Психология Я и защитные механизмы : Детский психоанализ : перевод на русский / Анна Фрейд. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 160 с. ; 21 см. - (Мастера психологии).
        ISBN 9785446105274.

 

Чепмен, Гэри.
    Любовь как образ жизни : как научиться говорить на языке любви / Гэри Чепмен ; перевод с английского Татьяны Новиковой. - Москва : Эксмо ; ОДРИ, 2021. - 345, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785040928859.

 

Шталь, Стефани.
    Ребенок в тебе может найти любовь : построить счастливые отношения, не оглядываясь на прошлое / Стефани Шталь ; перевод с немецкого Н. Христофоровой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 304 с. ; 21 см. - (Осколки детских травм. Книги, которые заменят психолога).
        ISBN 9785041539481.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aksats, Federiko.
    Amnēzija / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 

 

Ambera, Dženifera.
    Karstās ēnas / Dženifera Ambera; no vācu valodas tulkojusi Adelīna Berga. - Rīga : SIA Grāmatu Plaukts, 2022. , ©2022. - 119 lpp. ; 19 cm. - (Mīlestības ēnas).
        ISBN 9789934906473.

 

Bredberijs, Rejs.
    451 grāds pēc Fārenheita : romāns / Rejs Bredberijs ; no angļu valodas tulkojusi Inese Veide ; vāka mākslinieks Indulis Zvagūzis ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 159 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934312144.

 

Edgāra, Silēna.
    Mūru Dāma : par mūriem, kas šķir, un atmiņām, kas vieno / Silēna Edgāra sadarbībā ar Polu Beornu ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; literārā redaktore Linda Šmite ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 251, [1] lpp.
        ISBN 9789984239309.

 

Hargla, Indreks.
    Aptiekārs Melhiors un bendes meita : kriminālromāns / Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313516.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.
    Uguns un pulveris / Mērija Elizabete Kalniņa. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2022]. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934912504.

 

Kamerona, Beksija. Kamerona, Beksija.
    Kulta pēdās : mana bēgšana no kulta "Dieva bērni" un atgriešanās tajā : memuāri / Beksija Kamerona ; no angļu valodas tulkojis Andris Smilgdrīvs ; redaktore Elīna Vendija Rībena. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 366, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934310560.

 

Lagzdiņa, Gunita.
    Pareizs laiks / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313646.

 

Pataki, Elisone.
    Spožās dzīves aizkulises : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250668.

 

Pazolīni, Pjērs Paolo.
    Ielas zēni : [romāns] / Pjērs Paolo Pazolīni ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Trektere. - Rīga : Aminori, 2022. - 246, [1] lpp. - Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbastu.
        ISBN 9789934612152.

 

Pennere, Sāra.
    Zudusī aptieka / Sāra Pennere ; no angļu valodas tulkojusi Dita Katlapa. - Rīga : Helios izdevniecība, [2022]. - 291, [12] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789916975978.

 

Skudra, Egīls.
    Kad lūzis gumijkoks : atmiņu stāsts / teksta autors, redaktors un sastādītājs Egīls Skudra ; fizioģeogrāfiskās kartes izveide: Armīns Skudra ; vāka dizaina izstrāde: Armīns Skudra un Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2022. - 336 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Uz vāka: Tā nebija izvēle starp kalpošanu okupācijas varai un cīņu par brīvību. Tā bija cīņa par savas patības saglabāšanu.
        ISBN 9789934300547.

 

Šlinks, Bernhards.
    Atvadu krāsas : stāsti / Bernhards Šlinks ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        Mākslīgais intelekts ; Pikniks ar Annu ; Brāļa un māsas mūzika ; Amulets ; Mīļotā meita ; Vasara uz salas ; Daniel, my Brother ; Vecuma plankumi ; Gadadiena.
        ISBN 9789934312687.

 

Šmite, Gundega.
    Grieķu svīta / Gundega Šmite ; māksliniece Gita Treice ; literārā redaktore Renāte Punka ; fotogrāfija 95. lpp.: Aleksandrs Okonovs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 91, [4] lpp. : ilustrācijas. - Par autori: [95.] lpp.
        ISBN 9789984239330.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Fortune, Carley.
    Every Summer After / Carley Fortune. - New York : Jove Book, 2022. - 307 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestseller).
        ISBN 9780593438534.

 

Haig, Matt.
    The Midnight Library / Matt Haig. - Edinburgh : Canongate, 2021. - 288 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9781786892737.

 

Johnson, Daisy.
    Sisters / Daisy Johnson. - London : Jonatan cape, 2020. - 183, [1] lpp. ; 21 cm. - Booker Prize.
        ISBN 9781787331778.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.
    Роковая монета : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171495718.

 

Барсукова, Лана.
    Сочини мою жизнь / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041685485.

 

Гарза, Эмбер.
    Где я ее оставила : роман / Эмбер Гарза ; перевод с английского Иннs Ермолиной. - Москва : АСТ, 2022. , ©2022. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171485788.

 

Горская, Евгения.
    Когда рассеется тьма : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041684716.

 

Данилова, Анна.
    Земляничное убийство : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041720346.

 

Князева, Анна.
    Последний день лета : роман / Анна и Ксения Князевы. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Книга из серии о следователе Ульяне Железняк.
        ISBN 9785041623005.

 

Луганцева, Татьяна.
    Этим пыльным январем / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21 cм. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171518899.

 

Михайлова, Евгения.
    Утешение изгоев : сборник рассказов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив - событие).
        ISBN 9785041720964.

 

Нотомб, Амели.
    Аэростаты ; Первая любовь : романы : перевод с французского / Амели Нотомб. - Москва : АСТ, 2022. - 212, [3] ; 21 см. - (Corpus). - Премия Ренодо. . - Премия Стрега.
        ISBN 9785171481490.

 

Пулман, Филип.
    Разрушенный мост : [роман] / Филип Пулман ; перевод с английского Е. Лозовик. - Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 21 см. - Золотой фонд Ф. Пулмана.
        ISBN 9785171488345.

 

Сауле, Линда.
    Водомерка / Линда Сауле. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 cм. - (Inspiria).
        ISBN 9785041716837.

 

Симмонс, Дэн.
    Дети ночи : роман / Дэн Симмонс ; перевод с английского В. Малахова. - Москва : АСТ, 2022. - 470, [1] с. ; 21 см. - (Вселенная Стивена Кинга).
        ISBN 9785171344191.

 

Соловьев, Всеволод.
    Касимовская невеста : роман / Всеволод Соловьев. - Москва : Вече, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448436598.

 

Трауб, Маша.
    Кольцо из фольги / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2023. - 349, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041602833.

 

Уорсли, Люси.
    Чисто британское убийство : удивительная история национальной одержимости / Люси Уорсли ; перевод с английского Елены Осеневой. - Москва : Синдбад, 2021. - 316, [2] с. : ил., цв ил., портр. ; 22 см. - Библиография: с. 310-[317]. - На обложке: автор бестселлера "Английский дом. Интимная история".
        ISBN 9785001312321.

 

Шавалиева, Сания.
    Пчела в цвете граната : [роман] / Сания Шавалиева. - Москва : АСТ, 2022. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Городская проза).
        ISBN 9785171503499.

 

Шпильман, Владислав.
    Пианист : необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939-1945 годах : основано на реальных событиях / Владислав Шпильман ; перевод с английского Екатерины Поляковой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Холокост. Правдивая история).
        ISBN 9785171384753.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums angļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. - [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2022]. - 424 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

 

Atver Satversmi : Latvejis Republikys Satversme = Latvijas Republikas Satversme / sagatavojis un izdevis Publisko tiesību institūts. - Rīga : Publisko tiesību instituts, [2022]. - 64 lpp.

 

Blends, Džefrijs.
    Slimība kā ilūzija : funkcionālās medicīnas pamatprincipi hronisku slimību ārstēšanā / Džefrijs Blends ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. - 334, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576409.

 

Kļaviņa, Minjona.
    Ceļš tēlniecībā : Minjona Kļaviņa / Minjonas Kļaviņas izdevuma koncepcija, materiālu atlase un sakārtojums ; zinātniskā konsultante Dr.art. Ruta Čaupova ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais iekārtojums ; redaktore Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 127 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Teksta autori: Ruta Čaupova, Ināra Ņefedova, Jānis Kļaviņš, Osvalds Akmentiņš, Pauls Dambis, Eleonora Šturma, Viktors Irbe, Henrijs Moors, Ilmārs Rumpēters, Hugo Vītols. . - Uz vāka: Skulptūra bronzai, 1964. Foto: A. Lvov. . - Tēlniecei veltīto dzejoļu autori: Hugo Krūmiņš, Jānis Veselis, Oļģerts Liepiņš, Pēteris Aigars. . - Minjonas Kļaviņas nozīmīgākie darbi: 126.-127. lpp.
        ISBN 9789934599347.

 

Klišāns, Valdis.
    Pieauguša puikas atmiņu klade : padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi / Valdis Klišāns ; dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 189, [2] lpp. ; 27 cm. - Izmantotie interneta resursi: [191.] lpp.
        ISBN 9789934310744.

 

Masiļūne, Antoņina.
    Povuoru gruomota / Antoņina Masiļūne ; dizainere un maketētāja: Valentīna Siņakova ; dizaina konsultante, idejas autore un atbildīgā par izdevumu: Diāna Apele ; korektore: Maruta Latkovska ; valodas konsultante: Lidija Leikuma ; tehniskā redaktore: Vita Ansone ; fotogrāfiju autore: Zaiga Pettere. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ; Latgales Druka, 2022. - 137, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984442556.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Latvijas attīrīšana no "pretpadomju elementiem" 1944.-1953. : dokumentu krājums / sastādījis Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. - Pirmais izdevums. - Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2021. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 224 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934836343.

 

Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties / redaktors Rihards Bambals ; autori: Rihards Bambals, Nora Biteniece, Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš [un vēl 5 autori] ; ilustrāciju autore Elīna Brasliņa ; literārās redaktores: Daina Vaivare, Lilija Kampāne, Sandra Liniņa, Inese Lismane. - Rīga : Valsts kanceleja, 2022. - [Ogre] : Digitālā pele. , ©2022. - 144 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Autori arī: Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Rostoks, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča.
        ISBN 9789934822544.

 

Ruduša, Rita.
    Latvijas mediju arheoloģija / Rita Ruduša ; redaktors Andrejs Vīksna ; dizains: Estere Betija Grāvere. - Rīga : Ascendum, [2022]. , ©2022. - 118 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 109.-118. lpp. - Atsevišķu rakstu autori arī: Atis Klimovičs, Ingus Bērziņš, Nellija Ločmele, Oļegs Ignatjevs, Sarmīte Ēlerte un Daiga Bitiniece.
        ISBN 9789934906220.

 

Velychko, Yuriy.
    Starting point. East / Yuriy Velychko, Hanna Teryanik ; переклад англiйсько.: Ольга Тимчишин. - Київ : АВИАЗ, 2020. - 20 lpp. : Fotogrāfijas ; 18 cm.
        ISBN 9786177209507.

 

Мурхаус, Роджер.
    Дьявольский союз : пакт Гитлера - Сталина, 1939-1941 / Роджер Мурхаус ; перевод с английского Татьяны Азаркович. - Москва : АСТ, 2020. - 541, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 573). - Указатель имен: с. 535-[541].
        ISBN 9785171149154.

 

Промышленность Латвии до и после восстановления независимости : 2013.gada 13.decembra konferences referātu apkopojums / materiālus apkopoja un red. Ruta Pazdere, Andrejs Cīrulis ; referātu aut.: Ruta Pazdere, Viesturs Pauls Karnups, Māris Zvaigzne u.c. ; Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. - Rīga : Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2022. - 144 lpp. : diagr., faks., il., tab. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Atsev. pielikumi krievu val.
        Saturs: Vispārējs pārskats par Latvijas ekonomiku / Ruta Pazdere. Latvijas rūpniecība pirms PSRS okupācijas / Viesturs Pauls Karnups. Latvijas rūpniecības nacionalizācija un arodbiedrības 1940.-1941. gadā / Māris Zvaigzne. Rūpniecība - PSRS un Latvijas interešu samezglojumi / Pēteris Guļāns. Migrācija rūpniecības attīstībai Padomju Latvijā un tās sekas / Pārsla Eglīte. Latvijas tautsaimniecības militarizācija PSRS okupācijas gados / Ilgonis Upmalis. Militārā budžeta īpatsvars Latvijas PSR budžetā Latvijas un PSRS budžetu norēķinu kontekstā 20. gadsimta 40. un 50. gados / Gatis Krūmiņš. VEF speciālā produkcija / Jānis Blaubergs. Politiski ekonomiskā okupācija VEF / Dainis Dandēns. Pārtikas ražošana un iedzīvotāju apgāde ar pārtiku pārejas periodā / Dainis Ģēģeris. Privatizācijas procesa nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā / Jānis Počs. Pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā sociālisma uz kapitālismu / Uldis Osis. Latvijas rūpniecība perspektīvā / Kristaps Soms, Irīna Skribāne.
        ISBN 9789934836398.

 

Риекстиньш, Янис.
    Преступления оккупационной армии СССР в Латвии : 1940 - 1991 гг. / Янис Риекстиньш. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2022. - 214 с. : faksimili ; 22 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934836381.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andersone, Džena.
    Sainis : stāsti / Džena Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 507, [2] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturā: Dzeltenās podziņas ; Tu mani nemīli ; Kritiens ; Damirs Hāns spēlē šahu ; Pārtraukums ; Manzeva Nams ; Virzība uz priekšu ; Nelaiks ; Inspektors ; Sainis.
        ISBN 9789934312601.

 

Cilvēkspārns : lugu krājums : lugas 9+ un jauniešiem / redaktore Skaidrīte Gugāne ; vāka mākslinieciskais noformējums: Marija Leina ; sastādītāji: Ineta Kona (ievadvārdi), Ērika Zirne, Vilnis Rullis [un vēl 5 sastādītāji] ; pēcvārds: Biruta Zujāne. - [Rīga] : Biedrība "Dramaturgu asociācija", 2022. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 261, [2] lpp. : ilustrācija, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Uz vāka: Marijas Leinas glezna "Mēs - karnevāls", 2022. . - Sastādītāji arī: Ināra Andžāne (ievadvārdi), Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Ieva Kalniņa, Biruta Zujāne.
        Kā pavasarī / Māris Bortņikovs. Šūpolēs / Arta Dzīle. Mēness atspulgs / Sandijs Lāszils. Ledainās ķēdes / Sandijs Lāszils. Mums jau nevajag daudz / Andris Niedzviedzis. Zaķpastala / Laima Poga. Laiva pie prezidenta pils / Lelde Stumbre. Bērni / Lelde Stumbre. Pidžamas stāsts / Egīls Šņore. Meitene un lelle / Inese Tālmane. Kaķis un pele / Biruta Zujāne. Skriesim abi pasauli ķert / Biruta Zujāne. Pēdējais konservs / Miks Lisovskis.
        ISBN 9789934906817.

 

Eniņa, Zane.
    Santjago ceļš : plāksteris pēdām un sirdij / teksts, fotogrāfijas: Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktores: Gunta Šustere un Aija Balcere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 382 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - "Piedzīvojumi un pārdzīvojumi, kājām mērojot vairāk nekā 2500 km piecos Santjago ceļos: Franču, Le Puy jeb Via Podiensis, Portugāļu, Ziemeļu jeb Okeāna un Latvijas"--Uz vāka.
        ISBN 9789934314070.

 

Es būšu tavi Ziemassvētki / teksts: autoru kolektīvs ; vāka dizaina apstrāde un sastādītāja: Agnese Piļāne ; Sandras Vanagas foto ; redaktore Iveta Reinsone. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. - Olaine : Drukātava. - 232 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934300738.

 

Husare, Edīte.
    Trusīni vessim reitā pi puiša = We'll take her to her friend tomorrow! = Die Häsin kommt morgen zu ihrem Freund / Edeite Husare ; zeimiejumi: Vincent Flückiger ; tulkuojums angļu volūdā Jayde Will ; tulkuojums vuocu volūdā Nicole Nau ; redaktore Ilze Sperga. - [Augšdaugavas novads] : LgSC, 2022. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā, angļu un vācu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934907159.

 

Kalitko, Katerina.
    Dzeja : Punctum festivāls 2022 : 25.05.22.- 03.06.22. / Katerina Kalitko ; atdzejojuši Māris Salējs, Ieva Lešinska. - Latvija : Versopolis, 2022. - 23 nenumurētas lpp. ; 26 cm.
        ISBN 25929208.

 

Kinnunens, Tommi.
    Nožēlu neizteica / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāns ir bijis nominēts gandrīz visām nozīmīgākajām literārajām balvām, kādas Somijā tiek piešķirtas.
        ISBN 9789934313462.

 

Kronberga, Katrīna.
    Tuksnešu bridēji / Katrīna Kronberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 367, [1] lpp.
        ISBN 9789934310355.

 

Lindgrēna, Minna.
    Nāve "Vakarbirzēs" / Minna Lindgrēna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Sirmā ; māksliniece Anita Rupeika. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271 lpp. : portrets ; 21 cm. - Ziņas par autori: 271. lpp.
        ISBN 9789984335629.

 

Perija, Sāra.
    Eseksas čūska / Sāra Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250736.

 

Repše, Gundega.
    Ekstāzes un metastāzes / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Grāmatas noformējumā izmantotas Viļņa Heinrihsona gleznu reprodukcijas: "Gadalaiki. Pavasaris", "Atvadas no Mariupoles", "Gadalaiki. Ziema".
        ISBN 9789934595721.

 

Strautniece, Sanita.
    Ieputinātie / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/12 (282). - Ziņas par autori: uz 2. vāka. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291500.
        ISBN 9789934291494.

 

Šibeka, Frīda.
    Grāmatnīca pie Temzas : romāns / Frīda Šibeka ; tulkojusi Lilija Berzinska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Der LovelyBooks Lezerpreis 2019.
        ISBN 9789934291401.

 

Tālers, Guntis.
    Grēksūdzes noslēpums : romāns / Guntis Tālers. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/1 (283). - Ziņas par autoru: uz 2. vāka.
        ISBN 9789934291524.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Leģionārs / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/11 (281). - Bibliogrāfija: [205.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291470.
        ISBN 9789934291487.

 

Vienojas sirdis Ogrē : biedrību "Sirdsdoma" , "Latgales ūdensroze" un kluba "Baltie vārti" kopkrājums / Skaidrītes Loginas, Aijas Miķeles-Strušeles un Ingridas Tāraudas redakcijā. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [izdevējs nav zināms], 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 149 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934236549.

 

Daiļliteratūra ukraiņu valodā

 

Кришталь, Олег.   До співу пташок : приватна подорож до себе / Олег Криштал ; переклала з англiйськоi Тетяна Некряч. - Київ : Autora izdevums, 2022. - 255 с. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789664375976.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Власова, Ксения.
    Притворись моей женой, ведьма! : [роман] / Ксения Власова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 233, [2] с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517047120.

 

Вольф, Ингер.
    Собиратель ос / Ингер Вольф ; перевод с датского Т. Русуберг. - Астана : Фолиант, 2020. - 315, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9786013385143.

 

Гусейнова, Ольга.
    Сумеречный мир : [роман] / Ольга Гусейнова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 399 с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517038166.

 

Дивер, Джеффри.
    Холодная луна : [роман] / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Минкина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. - 570, [3] с. ; 18 см. - (Звезды мирового детектива). - Книга из серии о расследованиях Линкольна Райма и Амелии Сакс.
        ISBN 9785389214873.

 

Ли Мие.
    "Магазин снов" мистера Талергута : [роман : перевод с корейского] / Ли Мие. - Москва : АСТ, 2021. - 283, [1] с. ; 21 см. - (Хиты корейской волны).
        ISBN 9785171374570.

 

Миньер, Бернар.
    Круг / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. Клоковой. - Москва : Эксмо, 2022. - 541, [1] с. ; 18 cm.
        ISBN 9785041602703.

 

Мруз, Ремигиуш.
    Безмолвная / Ремигиуш Мруз ; перевод с польского Валерия Садыкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Insperia). (Национальный бестселлер Польши).
        ISBN 9785041202729.

 

Мюриэл, Оскар де.
    Темные искусства : роман / Оскар де Мюриэл ; перевод с английского Д. Ключаревой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. , ©2021. - 380, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041174217.

 

Остен, Джейн.
    Доводы рассудка ; Мэнсфилд-парк / Джейн Остен ; перевод с английского Е. Суриц, Р. Облонской. - Москва : Эксмо, 2022. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы).
        ISBN 9785041599959.

 

Рубина, Дина.
    Липовая жена / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина).
        ISBN 9785041194567.

 

Тилье, Франк.
    Лента Мёбиуса / Франк Тилье ; перевод с французского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 507, [2] с. : иллюстрации. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389145344.

 

Хилл, Эдвин.
    Пропавшие / Эдвин Хилл ; перевод с английского Н. Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria). - На обложке: Хилл- восходящая звезда в детективном жанре.
        ISBN 9785041174330.

 

Хилл, Эдвин.
    Слабое утешение : роман : перевод с английского / Эдвин Хилл. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Inspiria).
        ISBN 9785041172091.

 

Шаттам, Максим.
    Во тьме : роман / Максим Шаттам ; перевод с французского Максима Петрова. - Москва : АСТ, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Короли французского триллера). (Трилогия зла ; 2). - Вторая часть цикла "Трилогия зла".
        ISBN 9785171274450.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Lindeblāds, Bjērns Natthiko.
        Varbūt es maldos : un citas gudrības no manas budistu mūka dzīves / Bjērns Natthiko Lindeblāds, Karolīne Banklere, Navids Modiri ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 174, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934098321.

 

Puče, Armands.
    Ar baltiem cimdiem : jeb Artura Nagliņa brīnišķigie piedzīvojumi / Armands Puče ; Literārā redaktore: Antra Rēķe ; mākslinieks: Edgars Švanks. - [Rīga] : SIA Zanes Grāmata, 202. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 213, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984928432.

 

Remess, Andžils.
    Karostas noslēpumu skartie : personības un stāsti / Andžils Remess, Juris Raķis ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Rīga] : Dardedzes hologrāfija. , ©2022. - 234, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Personu rādītājs: [237.] lpp.
        ISBN 9789934291357.

 

Šarma, Robins.
    Manifests ikdienas varonim / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktors Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2022]. - 443 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590481.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

Mēs sargājam apkārtējo vidi / Karolas van Keseles teksts ; ilustrācijas: Gido Vandrejs ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. - Rīga : Madris, [2022]. - [16] lpp. : il. ; 28 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar atveramiem lodziņiem.
        ISBN 9789984311852.

 

---Sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Brikmanis, Jānis.
    Mazākie klasē : Latvijas mazie zvēri un putni / Jānis Brikmanis ; māksliniece Daiga Segliņa ; Guntas Plotkas dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 31, [2] lpp. : il. ; 29 cm. - II.
        ISBN 9789934065101.

 

Zaķis un viņa draugi : latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem / Emīlijas Marjutinas apdarē ; māksliniece Ilona Ceipe ; Emīlijas Marjutinas apdare. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 70, [2] lpp. : il. ; 30 cm. - XI. - Grāmata sagatavota pēc 1978. gada izdevuma.
        ISBN 9789934044137.

 

Zīgners, Ingo.
    Mazais pūķis Kokosrieksts viesojas akmens laikmetā / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 69, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XI.
        ISBN 9789984239361.

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Kinnijs, Džefs.
        Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 217, [1] lpp. ; 21 cm. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 17). - 5.-6.
        17. grāmata. Aotiņi pārpilli.
        ISBN 9789934314131.

 

Kļavis, Aivars.
    Bēgšana no čūsku valstības : triloģija / Aivars Kļavis ; mākslinieks Emīls Mozga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Ceļš uz nezināmo zemi ; 2. grāmata). - 7.-9.
        ISBN 9789934075919.

 

Latviešu tautas pasakas / sakārtojusi un rediģējusi Kristīne Skrīvele ; māksliniece Antra Augustinoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - XI.
        Saturs: DZĪVNIEKU PASAKAS: Kā kaķis un pele māju valdīja ; Lauku pele ciemā pie māju peles ; Zvejnieks un lapsa ; Lapsa par ubadzi ; Lapsa ar gaili ; Lapsa māca vilku zvejot ; Vilks un auns ; Vārna un gulbis ; Ceplītis un lācis ; Dzērve māca lapsai laisties ; Kā balodis mācījās ligzdu taisīt ; Gailītis un vistiņa ; Gailis kļūst par kungu ; Zirneklis un muša ; Suns par kurpnieku ; Cilvēks uzvar vilku ; Cilvēks un vilks ; Zaķis un lapsa ; Sala derības ar zaķi ; Ezis un zaķis ; Kas bailīgāks par zaķi ; Zemnieks un zvēri ; Mājlopi ceļ mežā būdiņu ; Zvēri un abru taisītājs ; Zvēru karš ; Putni uzvar zvērus ; Zvēri bedrē ; Rausis ; Vecīša cimdiņš. SADZĪVES PASAKAS: Ezera saraušana ; Lāču dīdītājs ; Liela brēka, maza vilna ; Augšas un apakšas ; Kad kokiem nobirs lapas ; Darbinieki pārmāca stārastu ; Attapīgais Andrītis ; Kumeļa perēšana ; Labās zāles ; Pa melam ēd, pa melam strādā ; Brīnumu putns ; Čiks ; Negantā sieva ; Ādams un Ieva ; Dumjā saimniece ; Slinkā sieva ; Kā laiskā sieva izmācīta ; Viszinis ; Gudrās atbildes ; Zoss dalīšana; Tas jau ir tas otrs ; Kā nabadziņš ticis pie naudas ; Svētu garu sesks apēdis. BRĪNUMU PASAKAS: Kurbads ; Trīs labas lietas ; Sadancotās kurpes ; Raganas apse ; Cepļa pils kungs ; Eža kažociņš ; Zalkša līgava ; Pateicīgie dzīvnieki ; Putnu Bulbulis ; Brīnumu gredzens.
        ISBN 9789934019449.

 

Latviešu tautas teikas / [sakārtojusi Kristīne Skrīvele (arī redaktore) ; māksliniece Antra Augustinoviča]. - Izdevums atkārtoti izdots 2018.gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 207, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - XIV.
        ISBN 9789934058516.

 

Neiburga, Andra.
    Stāsts par Tilli un Suņu vīru / Andra Neiburga ; mākslinieks Andris Breže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 95 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lasītprieks!). - 5.-6.
        ISBN 9789934019425.

 

Parvela, Timo.
    Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 128 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Kepler62. Poineerit.
        4. grāmata. Atklājēji.
        ISBN 9789934078255.

 

Preislers, Otfrīds.
    Mazā raganiņa : [pasaka] / Otfrīds Preislers ; no vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš ; ilustrējusi Vinnija Gebharde-Gailere ; redaktore Oļesja Burkevica. - Atkārtots izdevums 2017., 2018., 2019., 2020. gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 100, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lasītprieks! , 1407-3730). - XI.
        . - ISBN 9984361128(atcelts). . - ISBN 9789934019685.

 

Pīrss, Bobijs.
    Viljams Ventons un kriptālportāls / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [1] lpp. ; 21 cm. - (Viljams Ventons / Bobijs Pīrss ; 2). - 5.-6.
        ISBN 9789934073281.

 

Pīrss, Bobijs.
        Viljams Ventons un lurīdija zaglis / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. - Atkārtoti izdots 2020.gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - (Viljams Ventons / Bobijs Pīrss ; 1). - 5.-6.
        ISBN 9789934070327.

 

Pīrss, Bobijs.
    Viljams Ventons un orbulatoraģents / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - ([Viljams Ventons] ; 3. grāmata). - 5.-6.
        ISBN 9789934077548.

 

Šepetis, Rūta.
        Starp pelēkiem toņiem : grafiskais romāns / Rūta Šepetis, Endrū Donkins ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; mākslinieks Deivs Kopka ; krāsas: Brenna Laivseja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 24 cm. - 7.-9. - Uz vāka: Kādas meitenes episkais izdzīvošanas ceļojums.
        ISBN 9789934311185.

 

Tolonena, Tūtiki.
    Auklīte-bubulis / Tūtiki Tolonena ; no somu val. tulk. Anete Kona ; il. Pasi Pitkenens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 301, [3] lpp. : il. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Mörkövahti.
        ISBN 9789934067839 .

 

Upīts, Andrejs.
    Sūnu ciema zēni : patiesīgs stāsts jaunatnei / Andrejs Upīts ; mākslinieks Indriķis Zeberiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 199 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lasītprieks!). - 5.-6.
        ISBN 9789934042720.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Ārnstede, Simona.
      Kad uz spēles likta sirds : romāns / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 379, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099144.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Kad zvaigznes apvienojas / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 446 lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250217.

 

Glatauers, Daniels.
    Mūžam tavs : romāns / Daniels Glatauers ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģinālnosaukums: Ewig dein.
        ISBN 9789934063404.

 

Hanimena, Geila.
    Eleanorai Olifantai viss kārtībā : [romāns] / Geila Hanimena ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 317, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Eleanor Oliphant is Completely Fine. - Costa Book Awards, 2017. . - The British Book Awards, 2018.
        ISBN 9789934074110.

 

Hilla, Melisa.
    Kafija ar mīlestību : romāns / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 399 lpp. ; 21 cm. - (#New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789984359991.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.
    Uguns un pulveris / Mērija Elizabete Kalniņa. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2022]. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934912504.

 

Kinnunens, Tommi.
    Nožēlu neizteica / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāns ir bijis nominēts gandrīz visām nozīmīgākajām literārajām balvām, kādas Somijā tiek piešķirtas.
        ISBN 9789934313462.

 

Kompaņīkova, Monika.
        Piektā laiva / Monika Kompaņīkova ; no slovāku valodas tulkojusi Aiga Veckalne. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - EBRD Literature Price 2022. . - Oxford-Weidenfield Price 2022.
        ISBN 9789984335599.

 

Konelijs, Maikls.
    Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 478 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250040.

 

Kronberga, Katrīna.
    Tuksnešu bridēji / Katrīna Kronberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 367, [1] lpp.
        ISBN 9789934310355.

 

Kvinna, Džūlija.
        Džentlmeņa piedāvājums : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 3. grāmata). - "Džentlmeņa piedāvājums" ir trešā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934311277.

 

Lagzdiņa, Gunita.
    Pareizs laiks / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313646.

 

Lekberga, Kamilla.
    Kaste : romāns / Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 687, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934311819.

 

Ollikaineni, A. M.
    Konteiners : kriminālromāns / A. M. Ollikaineni ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Paula Pihlaja ; ♯1).
        ISBN 9789934310768.

 

Railija, Lūsinda.
    [The murders at Fleat House]
    Slepkavības Flīthausā / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934312526.

 

Streičs, Ēriks.
    Latviešu dēkainis krievu armijā / Ēriks Streičs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 430, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934312540.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Leģionārs / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/11 (281). - Bibliogrāfija: [205.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291470.
        ISBN 9789934291487.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Christie, Agatha.
    Death in the Clouds = Nāve mākoņos : pēc Agatas Kristi romāna / Agatha Christie ; no angļu valodas tulk. Lilija Berzinska ; red. Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 191 lpp. : il. ; 20 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Death in the Clouds. - Teksts paralēli angļu un latviešu valodā.
        ISBN 9789934070143.

 

Fitzgerald, F. Scott.
    The Great Gatsby = Lieliskais Getsbijs : [adaptēta versiju angļu valodā] / pēc Frānsisa Skota Ficdžeralda romāna pārstāstījis Ashley Davies ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Diāna Romanoviča. - Atkārtots izdevums 2019. gadā. - Rīga : Zvaigze ABC, 2016. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts paralēli angļu un latviešu valodā. - Titullapas otrā pusē: "Retold by Ashley Davies".
        ISBN 9789934061882.

 

Wharton, Edith.
    The Age Of Innocence / Edith Wharton. - London : William Collins, 2010. - 322 p. ; 18 cm. - (Collins Classics).
        ISBN 9780007368648.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

---Pirmskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Я сама : для самостоятельных девчонок / xудожник: Алла Иванова. - [Ростов] : [Проф-Пресс], [2018]. - [10] с. : ил. ; 22 cm. - На обложке: Я уже совсем большая...
        ISBN 9785378287673.

 

Я сам : для самостоятельных мальчишек / xудожник: Алла Иванова. - [Ростов] : [Проф-Пресс], [2018]. - [10] с. : ил. ; 22 cm. - На обложке: Я уже совсем большой...
        ISBN 9785378287680.

 

---Sākumskolas vecuma bērniem krievu valodā

 

Стивенсон, Стив.
    Агата Мистери. Преступление на десерт : [роман] / cэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; перевод с итальянского Екатерины Даровской. - izdevums izdots atkārtoti 2022.gadā. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 121, [4] с. : иллюстрации. - (Девочка-детектив). - X.
        ISBN 9785389130265.

 

---Pusaudžiem krievu valodā

 

Мирай, Медина.
    Школония : [роман] / Медина Мирай. - Москва : АСТ, 2022. - 430, [1] с. ; 21 см. - (Молодежные хиты). - 7.-9. - На обложке: Что хуже: жалость или презрение?.
        ISBN 9785171273828.

 

Уэст, Карли Энн.
        Мастер кроссвордов / Карли Энн Уэст ; перевод с английского Е. А. Моисеевой ; иллюстрации Artful Doodlers Ltd. - Москва : Эксмо, 2022. - 255 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Hello Neighbor ; 6). (Привет, сосед ; 6). - 5.-6.
        ISBN 9785041179380.

 

---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Особые поручения : роман / Борис Акунин. - Москва : Захаров, 2021. - 332, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Новый детективъ).
        ISBN 9785815916609.

 

Алюшина, Татьяна.
    Два шага до любви : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041180379.

 

Бабицкий, Станислав.
    Гремучий студень : [роман] / Станислав Бабицкий. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Имперский детективъ).
        ISBN 9785041616168.

 

Карризи, Донато.
    Женщина с бумажными цветами : роман / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 220, [1] с. ; 18 см. - (Звёзды мирового детектива).
        ISBN 9785389179035.

 

Маррс, Джон.
    Пассажиры / Джон Маррс ; перевод с английского А. В. Филонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер).
        ISBN 9785041125929.

 

Омер, Майк.
        Глазами жертвы / Майк Омер ; перевод с английского С. Гребенниковой. - Москва : ЭКСМО ; Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Является продолжением триллеров Внутри убийцы и Заживо в темноте.
        ISBN 9785041168926.

 

Пальчевска, Елена.
    IT любовь : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 208 с. ; 21 см.
        ISBN 9789934895548.

 

Прах, Вячеслав.
    Холодные женщины : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2022. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171499280.

 

Свечин, Николай.
    На краю : роман / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина). - На обл.: Лауреат премии "Русский детектив".
        ISBN 9785041621902.

 

Скотт, Эмма.
    Когда ты вернёшься ко мне : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Гладыщевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. - 626, [4] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041593636.