Nozaru literatūra

 

Džobsons, Roberts.
    Prinča Filipa gadsimts : Edinburgas hercoga aizraujošā dzīve / Roberts Džobsons ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Zaķe ; atbildīgā redaktore Agnes Strazdiņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - 423 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291760.

 

Plaudis, Jānis Arvīds.
    Slepenās organizācijas : no druīdiem līdz Teitoņu ordenim / Jānis Arvīds Plaudis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; maketētājs Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, [2023]. , ©2023. - 192 lpp. ; 20 cm. - Izmantotā literatūra: 192. lpp. . - Bibliogrāfija: 192. lpp.
        ISBN 9789934206351.

 

Šneps-Šneppe, Manfrēds.
    Balodiāna : kā veidojās Latvijas valsts / Manfreds Šneps-Šneppe ; Igora Graura priekšvārds ; Ingus Feldmaņa vāka dizains ; Mika Niedras redakcijā. - Rīga : Jumava, [2023]. - 270 lpp. ; 24 cm. - Avotu un literatūras norādes: 267.-270. lpp.
        ISBN 9789934206320.

 

Zemītis, Guntis.
    Drošības aspekti Latvijas vēsturē : no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām / Guntis Zemītis ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Heinrihs Soms, Dr.hist. Aldis Miņins ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka noformējumu veidojusi Baiba Lazdiņa ; maketētāja Ineta Priga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 591 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 535.-579. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 503.-533. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934189586.

 

Карнеги, Дейл.
    Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы : 7 способов стать счастливым : перевод с английского / Дейл Карнеги. - Минск : Попурри, 2019. - 238, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9789851542037.

 

Некрасов, Анатолий (Анатолий Александрович).
    Материнская любовь : все самые сложные вопросы : советы и рекомендации / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2022. - 297, [1] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171480462.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Hameleons : romāns / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas vāka dizains ; Kristīnes Lapiņas redakcija. - Rīga : Jumava, [2023]. - 190, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934206313.

 

Einfelds, Jānis.
    Ševronas strūklaka / Jānis Einfelds ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. - 132, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595837.

 

Gortners, K. V.
    Tjūdoru atriebība : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusu Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. , ©2023. - 391, [2] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: #1 New York bestseller.
        ISBN 9789934250873.

 

Hanišova, Viktorije.
    Sēņotāja / Viktorije Hanišova ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Rīga : Pētergailis, [2023]. - 253, [2] lpp. ; 22 cm. - Tulkojums tapis ar Čehijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.
        ISBN 9789984335636.

 

Makaloka, Eimija.
    Bez elpas : romāns / Eimija Makaloka ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] ; PNB Print. , ©2023. - 458 lpp. ; 21 cm. - (1 New Your Times Bestsellers). - Uz vāka: Seši svešinieki, viens slepkava, tu vari būt nākamais...
        ISBN 9789934250866.

 

Marcinovičs, Viktars.
    Mova = 墨瓦 / Viktars Marcinovičs ; no baltkrievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ilze Jansone ; vāka dizaina autors Agnese Kurzemniece. - Rīga : Prometejs, 2023. - 268, [1] lpp. ; 22 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no baltkrievu valodas. - Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934553493.

 

Odrēna, Ešlija.
    Krustojums : psiholoģiskās spriedzes romāns / Ešlija Odrēna ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 374, [1] lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934291722.

 

Pastare, Agnese.
    Atgūtā dzīvība : jauniešu romāns / Agnese Pastare ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Ilvija Dīcmane ; maketētāja Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2023. - 262, [1] lpp. ; 21 cm. - (Atstumtā uguns ; III). - 7.-9. - "Jauno rakstnieku konkurss dalībnieks"-- uz vāka. . - "Atstumtā uguns" III daļa.
        [3.] daļa.
        ISBN 9789934301094.

 

Robertsa, Nora.
    Es paņemšu visu... : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] ; PNB Print. , ©2023. - 541 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250835.

 

Sievietes liktenis : dzejas izlase / autoru kolektīvs ; korektore: Iveta Reinsone ; makets: Reinis Veldre. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. , ©2023. - 147, [4] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934301162.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Андреева, Наталья.
    Семь разгневанных богинь : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2023. - 317, [1]с. ; 21 см. - (Актуальный детектив).
        ISBN 9785171539221.

 

Гор, Анастасия.
    Ковен озера Шамплейн / Анастасия Гор. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Книжный бунт).
        ISBN 9785041120108.

 

Дорош, Елена.
    Забытый аромат : роман / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Вечерний детектив Елены Дорош).
        ISBN 9785041758233.

 

Климова, Юлия.
    Пожалуйста, обернись : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).
        ISBN 9785041802844.

 

Князева, Анна.
    Лето не вечно : роман / Анна и Ксения Князевы. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Книга из серии о следователе Ульяне Железняк.
        ISBN 9785041759438.

 

Корр, Кристина.
    Нежеланный брак, или Сделка с оборотнем : роман / Наталья Мамлеева. - Москва : RUGRAM, 2022. - 263 с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517076328.

 

Кудрявцев, Михаил.
    Ключи покойника : финансовые тайны в форме увлекательного детектива / Михаил Кудрявцев. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив с шестью нулями: финансовые аферисты : 1000000).
        ISBN 9785041754662.

 

Логинова, Анастасия.
    Сердце Ворона : [роман] / Анастасия Логинова. - Москва : АСТ, 2022. - 350, [1] с. ; 21 cm. - (Детективъ минувших лет). - Книга цикл "Мир Ордэне". . - Продолжение книги "Алмазная пыль".
        ISBN 9785171478162.

 

Метлицкая, Мария.
    Незапертая дверь / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2023. , ©2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Женские судьбы). (Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041802462.

 

Назарова, Валентина.
    Перед рассветом : [роман] / Валентина Назарова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2022. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks).
        ISBN 9785001548775.

 

Павлова, Светлана.
    Смена : [роман] / Светлана Павлова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks).
        ISBN 9785002110858.

 

Платунова, Анна.
    Обещанная колдуну / Анна Платунова. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Колдовские миры).
        ISBN 9785041174477.

 

Погосов, Михаил.
    Эскортница / Михаил Погосов. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041802585.

 

Пратчетт, Терри.
    Творцы заклинаний ; Вещие сестрички : фантастические романы / Терри Пратчетт ; перевод с английского И. Кравцовой, В.Вольфсона. - Москва : Эксмо, 2020. - 572, [2] с. ; 22 см. - Книга цикла "Плоский мир".
        ISBN 9785041118624.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Hansens, Anderss.

    Smadzeņu spēks : kā kustības un treniņi stiprina tavas smadzenes / Anderss Hansens ; no angļu valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 242.-[248.] lpp. un rādītājs: 249.-[254.] lpp.

        ISBN 9789934315541.

 

Margēvičs, Tālivaldis.

    Dzīves melnā montāža / Tālivaldis Margēvičs ; Edgara Švanka grāmatas un vāka dizains. - [Rīga] : Autorizdevums, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

        ISBN 9789934314247.

 

Montgomerija, Hedviga.

    Pusaudža gadi : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai : 13 - 19 gadi / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; Piektā grāmata). - Bibliogrāfija: [208.] lpp.

        ISBN 9789934314391.

 

Muižas un parki : Pleskavas apgabals, Latgale un Vidzeme / zīmējumi, maketēšana: Sergejs Volodins. - Pleskava : PRSO ,,Peipsi project", 2021. - Balvi : Balvu novada pašvaldība. , ©2021. - 246, [1] lpp.

 

Диксон, Дугал.

    После человека. Зоология будущего : перевод с английского / Дугал Диксон ; предисловие Десмонда Морриса. - Москва : Колибри, 2017. - 239 с. : ил., цв. ил. ; 23 см. - Глоссарий: с. 222-223. . - Предметный указатель: с. 226-233.

        ISBN 9785389122253.

 

Крегер, Отто.

    Почему мы такие на работе? : как осознать наши различия и успешно работать вместе : 16 типов личности : перевод с английского / Отто Крегер, Джанет Тьюсен, Хайл Ратледж. - Москва : Альпина Паблишер, 2023. - 489, [1] с. ; 22 см.

        ISBN 9785961478624.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.

    Nātrija hlorīds : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Q nodaļa / Jusi Adlers-Olsens ; devītā grāmata).

        ISBN 9789934314582.

 

Alsterdāla, Tūve.

    Mēs zinām, ka atceries : romāns / Tūve Alsterdāla ; no zviedru valoda tulkojis Māris Tīts ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizains: Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - 2021. gada labākais skandināvu kriminālromāns -- uz vāka.

        ISBN 9789934314988.

 

Baha, Tabea.

    Zīda villa : romāns / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934312748.

 

Cybuļs, Jurs.

    Groznuo kuorta / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu Ļuce ; kruojuma sastuodietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; vuoki, karikaturas: Slyšans Prancs. - Reiga : Raudava, 2023. - 112 lpp : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789934890734.

 

Domu labirintos / Ina Anševica, Agita Freiberga, Sanda Īvniece, Ieva Puzirevska. - Rīga : Domu Pērles, 2020. , ©2020. - Polija. - 117 lpp. ; 18 cm.

        ISBN 9789934593154.

 

Džemisina, N. K.

    Piektais gadalaiks / N. K. Džemisina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, 2023, ©2015. - 389 lpp. ; 22 cm. - (Salauztā zeme : triloģija / N. K. Džemisina ; 1. grāmata). - Tulkots no angļu valodas. - Hugo balva. - Triloģijas "Salauztā zeme" pirmā grāmata.

        1. grāmata.

        ISBN 9789934553486.

 

Filipsone, Astra.

    Drauga tarifs / Astra Filipsone ; redaktore Anda Ogriņa ; vāka dizains: Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.

        ISBN 9789934313950.

 

Gekišs, Nauris.

    Lāsteku sonāte / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2023. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 116 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934910333.

 

Kristi, Agata.

    Nāve mākoņos : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Azovska ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 251, [3] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - "Izmeklē Erkils Puaro"--Uz vāka.

        ISBN 9789934312762.

 

Melne, Laura.

    Sunāns breiveibā / Laura Melne ; muokslineica Viviana Maris Stanislavska ; redaktors Jana Egle. - [Augšdaugavas novads] : Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda”, [2023]. - 36 nenumurētas lpp. ; 23 cm. - II.

        ISBN 9789934907173.

 

Noihausa, Nele.

    Mūžīgā draudzībā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 477, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934313813.

 

Norts, Alekss.

    Nāc man līdzi... : romāns / Alekss Norts ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Jansili, Silakrogs] : PNB Print. - 473 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250811.

 

Perveņecka, Margarita.

    Aspirantūra / Margarita Perveņecka ; redaktori: Dace Sparāne- Freimane, Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. - 574, [2] lpp. - Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934595677.

 

Praņevskis, Antons.

    Iekliedzās dzērve tālajās Sibīrijas debesīs : mani bērnības un Sibīrijas gadi / Antons Praņevskis ; redaktore Guna Zeltiņa ; vāka zīmējuma autore Marija Baiba-Genriha ; vāka mākslinieciskais noformējums: Doku Pauls ; pēcvārds: Arnolds Praņevskis. - Cēsis : Sava grāmata, 2022. - 391 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

        ISBN 9789934604928.

 

Stepēna, Maija.

    Likteņa iezīmētie / Maija Stepēna ; Lindas Jurķes vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2023]. - 191 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934206269.

 

Strautniece, Sanita.

    Apreibinātie / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; makets: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/4(286). - Bibliogrāfija: [204.] lpp. - Ziņas par autori: uz 2. vāka. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291814.

 

Trusoni, Daniela.

    Mīklu valdnieks / Daniela Trusoni ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - ©2023. - 475 lpp. ; 21 cm. - (1 New York Times bestsellers).

        ISBN 9789934250859.

 

Vīķelis, Gunārs.

    Paslēpes / Gunārs Vīķelis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; makets: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 192 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/5(287). - Ziņas par autori: uz 2. vāka.

        ISBN 9789934291920.

 

Vilde, Māra.

    Tā notiek tikai Gruzijā / Māra Vilde ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Raula Liepiņa mākslinieciskais iekārtojums. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. - 151, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934576430.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Астафьева, Влада.

    Море играет со смертью : роман / Влада Астафьева. - Москва : АСТ, 2023. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-триллер). - Люди бывают безжалостнее, чем стихия -- на обложке. . - Влада Астафьева - творческий псевдоним Влады Ольховской - писателя, драматурга, преподавателя литературного мастерства.

        ISBN 9785171521493.

 

Гальяно, Энрико.

    Счастье живет внутри : роман / Энрико Гальяно ; перевод с итальянского О. Ткаченко. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks). - Cultura Mediterranea balva.

        ISBN 9785002111534.

 

Гаскелл, Элизабет.

    Север и Юг : романы / Элизабет Гаскелл ; перевод с английского Валентины Григорьевой, Ирины Гуровой, Елены Первушиной. - Москва : Иностранка, 2019. - 670, [1] с. ; 22 cм. - (Большие книги. Иностранная литература).

        ISBN 9785389054837.

 

Горовиц, Энтони.

    Сороки-убийцы : [роман] / Энтони Горовиц ; перевод с английского Александра Яковлева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 477, [1] с. ; 22 cм. - (The big book).

        ISBN 9785389186422.

 

Климова, Юлия.

    Не исчезай, останься : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).

        ISBN 9785041723392.

 

Климова, Юлия.
    Не спеши её терять : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).
        ISBN 9785041739898.

 

Колочкова, Вера.

    Давай придумаем любовь : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья).

        ISBN 9785041806736.

 

Криптонов, Василий.

    Сигнал из прошлого : детективный роман / Василий Криптонов, Мила Бачурова. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2023. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Neon ; Книга 1). (Расследование вели двое).

        ISBN 9785171535018.

 

Леонов, Николай.

    Охота на мага / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 411, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041757380.

 

Мэй.

    Руки, полные пепла / Мэй. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult. Книжный бунт). (Боги в свете неона).

        ISBN 9785041075651.

 

Нестерова, Наталья.

    Точки над "Ё" : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2023. - 286 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).

        ISBN 9785171550271.

 

Углицкая, Алина.

    Призванная для дракона / Алина Углицкая. - Москва : T8 RUGRAM, 2021. - 274, [2] с. : ил. ; 22 cm. - (Хроники драконьей империи).

        ISBN 9785517038135.

 

Улица грёз : сборник стихов / редактор Галина Маслобоева. - Резекне : Издательство Латгальского культурного центра, 2023. - 159, [1] с. ; 21 см. - "Поэзия в душе моей живёт..." -- на обложке.

        ISBN 9789984293653.

 

Хейл, Хелена.

    Лавандовая ветвь : [роман] / Хелена Хейл. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Trendbooks).

        ISBN 9785002111527.

 

Хилл, Джо.

    Коробка в форме сердца / Джо Хилл ; перевод с английского Д. Старкова. - Москва : Эксмо, 2023. - 412, [2] с. : ил. ; 21 cm. - (Fanzon). - Финалист Британской премии фэнтези. . - Премия "Черное перо". . - Премия "Локус". . - Премия Брэма Стокера.

        ISBN 9785041684075.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Fausta, Keitija.

    Bērni vispirms : kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība : pētījumi, statistika, stāsti / Keitija Fausta, Steisija Meninga ; tulkotāja Alīna Ozoliņa ; literārā redaktore Līga Gulbe ; vāka mākslinieks Andars Ignacs. - [Rīga] : Ģimene, [2023]. , ©2023. - 378, [1] lpp. : diagramma ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934238178.

 

Geitss, Bils.

    Klimats: kā novērst katastrofu : esošie risinājumi un nākotnes redzējums / Bils Geitss ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; redaktors Miķelis Kaldurs ; literārās redaktores: Ilze Kļepikova, Gunita Skroderēna. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. - [Lietuva] : BALTO print. , ©2021. - 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [205.]-214. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 215.-223. lpp.

        ISBN 9789934893223. . - ISBN 9789934883521(atcelts).

 

Kenedija, Bekija.

    Sirdī labs : kā kļūt par tādu vecāku, kāds jūs vēlētos būt / Bekija Kenedija ; Agneses Orupes tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : Helios izdevniecība, [2023]. - 305, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789916986318.

 

Lapsa, Lato.

    Valstsgribis : cenzēts / Lato Lapsa, Kristīne Bormane ; Terezas Kolarikovas grāmatas vāka noformējums. - [Rīga] : pietiek.com, [2023]. - 391 lpp. ; 24 cm.

        ISBN 9789984823546.

 

Sniķeris, Ivars.

    Latviešu atmiņas par Otro pasaules karu / Ivars Sniķeris ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgais redaktors Miks Niedra. - Rīga : Jumava, [2023]. - 181, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934206306.

 

Эгер, Эдит Ева.

    Выбор : о свободе и внутренней силе человека : перевод с английского / Эдит Ева Эгер при участии Эсме Швалль-Вейганд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 441, [2] с. ; 19 см + фотографии. - (Покетбуки МИФ).

        ISBN 9785001954644.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Deiva, Laura.

    Sargā viņu! : romāns / Laura Deiva ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 395 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).

        ISBN 9789934250828.

 

Kalna, Ziedīte.

    Es arī tur biju : romāns / Ziedīte Kalna. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. - Rasmaņi : SIA "Drukātava", 2023. - 215, [1] lpp.

        ISBN 9789934300943.

 

Krūze, Harijs.

    Bēru muzikanta piezīmes / Harijs Krūze ; mākslinieks Jānis Alsbergs. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - 111 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934301100.

 

Migla-Streiča, Maija.

    Sapnis par sargeņģeli : stāsti / Maija Migla-Streiča ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 224 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934314711.

 

Miso, Gijoms.

    Meitene un nakts / Gijoms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - 284, [4] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Tulkots no franču valodas.

        ISBN 9789934314360.

 

Naneti, Andžela.

    Mans vectēvs bija ķiršu koks / Andžela Naneti ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 126, [2] lpp. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Mio nonno era un ciliegio.

        ISBN 9789984236841.

 

Ozols, Vairis.

    Pazudusī meita : [romāns] / Vairis Ozols ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - 256 lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934313684.

 

Randela, Katrīna.

    Vilku meitene / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Renāte Punka ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 205 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 7.-9.

        ISBN 9789984238920.

 

Šepa, Emēlija.

    Deviņas dzīvības : [romāns] / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; maketētājs Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 439 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).

        ISBN 9789934291708.

 

Tvila, Karīna.

    Tas ir tikai cilvēciski : romāns / Karīna Tvila ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; Aigara Ozoliņa mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2023. - 270, [2] lpp. ; 21 cm. - Tulkots no franču valodas. - Grāmata izdota ar Francijas institūta/Francijas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas atbalstu Izdevējdarbības atbalsta programmas ietvaros.

        ISBN 9789984239514.

 

Vitekers, Kriss.

    Mēs sākam no beigām / Kriss Vitekers ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Gold Dagger 2021.gads.

        ISBN 9789934313875.

 

Zembergs, Imants.

    Ar cerībām izdzīvot... : [romāns] / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, [2023]. , ©2023. - 229, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934914911.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Артемьева, Галина.

    Мельницы времени : [роман] / Галина Артемьева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 285 с. ; 21 см. - (Тонкости жизни).

        ISBN 9785222379523.

 

Володарская, Ольга.

    Жена Синей Бороды : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).

        ISBN 9785041801915.

 

Донцова, Дарья.

    Малютка Интрига / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).

        ISBN 9785041757403.

 

Дорош, Елена.

    Слеза Евы : роман / Елена Дорош. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 cm. - (Вечерний детектив Елены Дорош).

        ISBN 9785041743772.

 

Ефимова, Юлия.

    Ложь без срока годности : [роман] / Юлия Ефимова. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Лирический детектив). (Миссия: Дилетант).

        ISBN 9785171536978.

 

Колычев, Владимир.

    Бандитская дива / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2023. - 285 с. ; 21 см. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041757182.

 

Леонов, Николай.

    Артефакт с темным прошлым / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041757069.

 

Литвинова, Анна.

    Смерть за добрые дела : [последнее дело Нади и Димы] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] c. ; 21 см. - Книга серии приключений журналиста Димы Полуянова и его подруги, библиотекаря Нади Митрофановой.

        ISBN 9785041756901.

 

Минкина-Тайчер, Елена.

    Время обнимать : роман / Елена Минкина-Тайчер. - Москва : Эксмо, 2022. , ©2022. - 233, [2] с. ; 21 см. - (Самое время!).

        ISBN 9785969121874.

 

Шарапов, Валерий.

    Шпана на вес золота / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Короли городских окраин).

        ISBN 9785041729882.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

Bruņinieks, Haralds.
    Nāvi mānot : Sēlijas - Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, Saukas, Susējas un Viesītes pagasta nacionālie partizāni, 1944.-1952. gads / Haralds Bruņinieks ; māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; literārie redaktori: Renāte Kārkliņa, Oskars Lapsiņš, Juta Valdmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 543, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs nodaļu beigās un 487.-527. lpp. . - Bibliogrāfija: 529.-538. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Personu rādītājs: 539.-[544.] lpp.
        ISBN 9789934291258.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

--- Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Viss par robotiem / teksts Andrea Erne ; ilustrācijas: Markus Humbahs ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. - Rīga : Madris, [2023]. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789984313412. . - ISBN 9789984313413.

 

--- Pusaudžiem latviešu valodā

 

Bogdanova, Diana.
    Mana ome un vareņiki : par manu vecmāmiņu, ukraiņu virtuvi un to, kā es nekļuvu par pavāri / Diana Bogdanova ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 118, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934314490.

 

Sedlenieks, Didzis.
    X Ralphi Indrae : neparastā ekspedīcija / Didzis Sedlenieks ; [mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktors Aldis Vēvers]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 204, [3] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934052118.

 

--- Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093036.

 

Balode, Ilona.
    Ielu muzikantu piezīmes / Ilona Balode ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 1519, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934095177.

 

Bauere, Inguna.
    Māsa Magda / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934313578.

 

Bondū, Anna Lora.
    Padejosim? : romāns e-pasta vēstulēs / Anna Lora Bondū, Žans Klods Murlevā ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 250, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934065606.

 

Gaile, Inga.
    Jaukumiņš : [romāns] / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; Elīnas Brasliņas ilustrācijas un dizains ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 261, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595806.

 

Judina, Dace.
    Sešas pēdas : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 352 lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 18. grāmata).
        ISBN 9789934291777.

 

Kalna, Ziedīte.
    Es arī tur biju : romāns / Ziedīte Kalna. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2023. - Rasmaņi : SIA "Drukātava", 2023. - 215, [1] lpp.
        ISBN 9789934300943.

 

Kvinna, Džūlija.
    Mīlas dēka ar Bridžertonu : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 398, [1] lpp. ; 22 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 4. grāmata). - Tulkots no angļu valodas. - "Mīlas dēka ar Bridžertonu" ir ceturtā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934315121.

 

Lācītis, Vilis.
  Oxforda ar skatu uz Universitāti / Vilis Lācītis ; redaktors Kaspars Zalāns ; Ilvas Kalnbērzas vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 186, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595790.

 

Liksoma, Roza.
    Kādreiz pāries... : [fabulas] / Roza Liksoma ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 157, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Väliaikainen.
        ISBN 9789934063589.

 

Puertolā, Romēns.
    Meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 221, [2] lpp. - Oriģ. nos.: La petite fille qui avait avale un nuage grand comme la tour Eifel.
        ISBN 9789934061042.

 

Zētālers, Roberts.
   Viss mūžs / Roberts Zētālers ; no vācu val. tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC,   2017. - 111, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ein ganzes Leben.
        ISBN 9789934057618.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pusaudžiem krievu valodā

 

Кинни, Джеф.
    Роули Джефферсон : oчень милые страшилки / Джефф Кинни ; перевод с английского Ю. Карпухиной. - Москва : АСТ, 2023. - 222, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Дневник слабака). (Дневник Роули, лучшего друга слабака). - 5.-6.
        ISBN 9785171447182.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Акунин, Борис.
    Пелагия и черный монах : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2022. - 413 c. : ил. ; 17 см. - (Провинцiальный детективъ ; Книга 2). - Вторая книга трилогии "Провинцiальный детективъ". . - Продолжение романа "Пелагия и белый бульдог".
        ISBN 9785171061661.

 

Алюшина, Татьяна.
    Дом, где исполняются мечты : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2022. - 346, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041657628.

 

Веллер, Михаил.
    Не бойся завтра / Михаил Веллер. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Книги Михаила Веллера).
        ISBN 9785171174934.

 

Грей, Лиза.
       Без следа : [роман] / Лайза Грей ; перевод с английского Н. Крякиной. - Москва : АСТ, 2021. - 315, [3] c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171274658.

 

Степанова, Татьяна.
    Яд-шоколад : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2021. - 346, [1] с. ; 20 см. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785041185466.

 

Улицкая, Людмила.
    Бумажный театр : непроза / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 538, [1] с. ; 21 см. - (Улицкая: новые истории). (Новая книга).
        ISBN 9785171326159.

 

Устинова, Татьяна.
    Оплаченный диагноз : роман / Татьяна Устинова ; Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] c. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041572501.

 

 

Nozaru literatūra

 

Līdums, Gatis.

    Trīs vīri krogā, neskaitot kaķi : ciešanu breviārs / Gatis Līdums ; vāka dizaina autors: Artūrs Bērziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 95, [1] lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934314735.

 

Nefa, Kristīna.

    Spēcīgā līdzjūtība pret sevi : kā sievietes var izmantot laipnību, lai izteiktos, pieprasītu sev tiesības un augtu / Kristīna Nefa ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; konsultante Līga Sovere ; redaktore Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2023]. - 413 lpp. ; 20 cm. - Piezīmes [365.] - 413. lpp.

        ISBN 9789934590511.

 

Odiņa, Aija.

    Priekškaru paceļot : mani atmiņu stāsti / Aija Odiņa. - Rīga : Zelta grauds, 2022. - 252, [3] lpp. ; 25 cm. - Personu rādītājs: 245.-250. lpp. . - Aijas Odiņas publikācijas: 251.-[253.] lpp. - Teksts latviešu valodā.

        ISBN 9789934914102.

 

Šišoņins, Aleksandrs.

    Veselības medicīna pret slimību medicīnu : cits ceļš : kā atbrīvoties no hipertonijas, diabēta un aterosklerozes : 9 vingrinājumu komplekss mugurkaula kakla daļai / Aleksandrs Šišoņins; Ivetas Boges tulkojums no krievu valodas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 287, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934313288.

 

Данкли, Виктория.

    Положи телефон! : 4-недельный план, который поможет положить конец истерикам, повысить успеваемость / Виктория Данкли ; перевод с английского А. Кияшко. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 324, [1] с. : цв. ил. ; 25 cm. - (Воспитание без ошибок. Практичные книги).

        ISBN 9785041180874.

 

Киохейн, Джо.

    Код доверия : искусство налаживать полезные связи с новыми людьми / Джо Киохейн ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 379 с. : ил. ; 21 см. - (Плюс 1 победа).

        ISBN 9785041778699.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bauere, Inguna.

    Māsa Magda / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 430, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934313578.

 

Bērziņa, Ruta.

    Baltās takas : romāns / Ruta Bērziņa ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2023. - 241 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934300899.

 

Hausmane, Romija.

    Mīļais bērns : romāns / Romija Hausmane ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. , ©2023. - 389, [2] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers. . - Uz vāka: Trilleris.

        ISBN 9789934291562.

 

Jahina, Guzela.

    Zuleiha atver acis / Guzela Jahina ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. , ©2023. - 414, [1] lpp. ; 22 cm. - Yasnaya Polyana balva, 2015. . - Lielās grāmatas balva.

        ISBN 9789934314537.

 

Judina, Dace.

    Sešas pēdas : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 352 lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 18. grāmata).

        ISBN 9789934291777.

 

Kalna, Ziedīte.

    Paaudžu ienaidā : tetraloģija / Ziedīte Kalna. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - 264 lpp. ; 22 cm.

        III daļa. Vara.

        ISBN 9789934300967.

 

Kalnietis, Guntis.

    Psihonauti : parapsiholoģisks piedzīvojumu romāns / Guntis Kalnietis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. - 389, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934300936.

 

Kišs, Danilo.

    Mirušo enciklopēdija : [stāstu krājums] / Danilo Kišs ; no serbhorvātu valodas tulkojis Arvis Viguls ; literārā redaktore Māra Poļakova. - [Rīga] : Orbīta, [2023]. - 227, [2] lpp. ; 18 cm. - (Orbītas bibliotēka). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934591198.

 

Kolbergs, Andris.

    Meklējiet sievieti / Andris Kolbergs ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 479, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Nosaukums uz vāka ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934314629.

 

Kvinna, Džūlija.

    Mīlas dēka ar Bridžertonu : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 398, [1] lpp. ; 22 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 4. grāmata). - Tulkots no angļu valodas. - "Mīlas dēka ar Bridžertonu" ir ceturtā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.

        ISBN 9789934315121.

 

Lācītis, Vilis.

    Oxforda ar skatu uz Universitāti / Vilis Lācītis ; redaktors Kaspars Zalāns ; Ilvas Kalnbērzas vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 186, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934595790.

 

Maseti, Katarina.

    Puisis no blakuskapa : romāns / Katarina Maseti ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - Tulkots no zviedru valodas.

        ISBN 9789934291388.

 

Rimša, Veneranda.

    Atklāsmes / Veneranda Rimša ; Ieva Kasparāne, vāka foto un makets ; Daces Junemanes korekcija. - [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. , ©2022. - 130 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934280948.

 

Šepflina, Gertraude.

    Vētras otrajā pusē / Gertraude Šepflina ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce. - Rīga : Jumava, 2023. , ©2023. - 439 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934206283.

 

Tanpinars, Ahmets Hamdi.

    Sirdsmiers : romāns / Ahmets Hamdi Tanpinars ; no turku valodas tulkojusi Dace Jurjāne-Turkere ; priekšvārds: Agnese Beļajeva, Dce Jurjāne-Turkere ; Ilutas Koidu vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2022. - 438, [2] lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no turku valodas.

        ISBN 9789934205729.

 

Virza, Edvarts.

    Straumēni / Edvarts Virza ; [Oskara Norīša ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; priekšvārds: Diāna Jance ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba]. - Riga : Jumava, ©2016. - 231, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934118975. . - ISBN 9789934118982.

 

Žuravska, Dzintra.

    Likteņa krustpunktos : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, [2023]. - 239, [1] lpp.

        ISBN 9789934614101.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья.

    Карты древнего мага : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).

        ISBN 9785171537111.

 

Барр, Александр.

    Симфония кукол : [роман] / Александр Барр. - Москва : Эксмо, 2023. - 285, [1] с. ; 21 cm. - (Темные секреты. Психологические триллеры о таинственных смертях).

        ISBN 9785041757205.

 

Волчок, Ирина.

    Будешь моей мамой : роман / Ирина Волчок. - Москва : АСТ, 2023. - 318, [1] с. ; 20 см. - (Главный приз).

        ISBN 9785171539702.

 

Горская, Евгения.

    За пеленой лжи : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).

        ISBN 9785041790233.

 

Донцова, Дарья.

    Торт от Ябеды-корябеды : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 315 с. ; 20 см. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).

        ISBN 9785041757953.

 

Йонассон, Рагнар.

    Затмение : роман / Рагнар Йонассон ; перевод с исландского Татьяны Шенявской. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Цикл о детективе Ари Торе, книга 2. . - Продолжеие романа "Снежная слепота".

        ISBN 9785389223448.

 

Посняков, Андрей.

    Тайна синих озер / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 60-х.

        ISBN 9785041758578.

 

Райли, Люсинда.

    Семь сестер : потерянная сестра / Люсинда Райли ; перевод с английского Кирилла Савельева. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 666, [3] с. ; 24 см. - Седьмая книга цикла Семи сестер.

        Книга 7.

        ISBN 9785041582807.

 

Ронина, Елена.

    Завтра были письма : роман / Елена Ронина. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Близкие люди).

        ISBN 9785041787790.

 

Шарапов, Валерий.

    Самый приметный убийца / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Короли городских окраин).

        ISBN 9785041758592.

 

Līdzīgi raksti