Nozaru literatūra

 

Centrālā statistikas pārvalde (Latvija). Latvijas statistikas gadagrāmata = Statistical yearbook of Latvia / Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja. - 1991/1992-. - Rīga : LR Centrālā Valsts statistikas komiteja, 2022. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22-29 cm. - (Latvijas statistika). - Sākot ar 1996. gadu iznāk arī atsevišķi CD-ROM. - Izdevējs sākot ar 1997.-2015. gadu: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; sākot ar sēj. par <2016.- > gadu: Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Atsevišķi sējumi ir Eiropas Savienības Informācijas aģentūras bibliotēkas dāvinājums.

        ISBN 9789984065731.

 

Denīns, Patriks.

    Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi / Patriks Denīns ; tulkotājs Ēriks Heinsbergs ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors Jāzeps Baško ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis ; priekšvārda autors un sērijas zinātniskais redaktors Dr. phil. Raivis Bičevskis. - Liepāja : Kodoka, 2022. , ©2022. - 266 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 2. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 239.-258. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 259.-266. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934904929.

 

Hajeks, Frīdrihs.

    Ceļš uz kalpību / Frīdrihs Augusts fon Hajeks ; tulkotājs Raimonds Jaks ; redaktori: Arturs Hansons, Jāzeps Baško ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis ; pēcvārds: Kārlis Ketners ; priekšvārds: Egons Rusanovs ; sērijas zinātniskais redaktors Dr. phil. Raivis Bičevskis. - Liepāja : Kodoka, 2022. , ©2022. - 317 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 3. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 295.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 313.-317. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934904936.

 

Jaloms, Ērvins. 

    Nāves un dzīvības jautājums / Ērvins Jaloms un Merilina Jaloma ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.

        ISBN 9789934098482.

 

Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / redaktors Gints Tenbergs ; Daigas Brinkmanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 167, 207 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Dalīta paginācija. . - Rādītāji: 160.-167., 200.-207. lpp.

        ISBN 9789934311871.

 

Ķeviņš, Aldis.

    Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2022]. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas izdošanas gads noskaidrots izdevniecības tīmekļa vietnē.

        3. daļa. Baltais aplis.

        ISBN 9789934614088.

 

Konference "X stunda. Barikādēm - 30" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021 : konferences apkopojums / redaktors Augusts Zilberts ; dizains: Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca ; ievads: Pauls Raudseps ; uzrunas: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Nauris Puntulis. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Izdevums angļu valodā: Conference "X Hour. 30th Anniversary of the Barricades". - Paneļdiskusiju vadītāji: Edijs Bošs, Aidis Tomsons un Sarmīte Ēlerte. . - Diskusijās piedalījās: Dainis Ģēģers, Māris Šops, Andris Jaunsleinis, Juris Strīpnieks, Jānis Dinevičs, Tālavs Jundzis, Dainis Īvāns, Egils Einārs Jurševics, Raimonds Graube, Guntis Kalme, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Mirlins, Zaiga Grīnberga, Māra Sīmane, Laila Pakalniņa.

        Latvijas sabiedrība 1991. gada barikāžu priekšvakarā un to laikā / Edgars Engīzers. X stundu sagaidot. Latvijas Tautas frontes ceļš uz barikādēm / Romualds Ražuks.

        ISBN 9789934610110.

 

Lāriņš, Viesturs.

    Sporta medicīna : teorija un prakse / Viesturs Lāriņš ; zinātniskie recenzenti: Oskars Kalējs, Signe Tomsone ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : Jumava, 2022. - 311 lpp. : attēli ; 24 cm.

        ISBN 9789934205859.

 

Mikltvaits, Džons. 

    COVID-19 trauksmes zvans : kā pandēmija atsedza Rietumu pasaules trūkumus, un kā tos novērst / Džons Mikltvaits, Eidrians Vuldridžs ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; priekšvārda autors Pauls Raudseps ; redaktore Ieva Lešinska-Geibere. - [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. - [Lietuva] : Balto Print. , ©2021. - 175 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [167.]-175. lpp.

        ISBN 9789934893216.

 

Olupe, Edīte.  

    Vēju grāmata : par vēju dabā un cilvēka dzīvē / Edīte Olupe ; grāmatas, vāka dizaina un zīmējumu autors Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 286, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp. - Grāmatā apzinātas vairāk nekā 140 vējdzirnavas visos Latvijas novados, tādēļ ceļojot tās būs ērti atrast un nolasīt pēc ievietotajām koordinātām vai kvadrātkoda.
    Saturā: Vēja brālībai piederīgajiem ; Kas ir vējšn ; Dievi, kas valda pār vēju ; Vēja mātes aizgādnībā ; Augi un vējš ; Vējš dzīvnieku nosaukumos ; Noķert vēju ; Vējdzirnavu laikmets ; Dzirdēt vēju ; Sajust vēju televīzijas tornī ; Vēja rādītāji ; Vējš virtuvē.
        ISBN 9789934084140.

 

Valsts drošības dienests (Latvija). Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību 2021. gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - 2018 (2019)-. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2021. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. - Radniecīgais izdevums: Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību ... gadā. . - Iznāk arī angļu valodā: Annual Report on the activities of the Latvian State Security Service in ... - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - No 2018. gada 1. janvāra Drošības policija ir pārdēvēta par Valsts drošības dienestu.
        ISBN 9789934883071.

 

Viljams, Entonijs.

    Medical Medium : hronisko un neizskaidrojamo slimību noslēpumi un izdziedināšanās no tām / Entonijs Viljams ; tulkojums latviešu valodā: Lilija Berzinska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 511, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 500.-[512.] lpp.

        ISBN 9789934310973.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Gekišs, Nauris

    Pavasara sauciens / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2021. - 246 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934910302.

 

Gortners, K. V. 

    Tjūdoru noslēpums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789934250545.

 

Judina, Dace. 

    Kas lēni nāk... : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 356, [3] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 16. grāmata). - Uz vāka: Nedrīkst būt tā, ka vienam ir labi, bet pārējie cieš.

        ISBN 9789934290770.

 

Ķestere, Inese. 

    Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/6 (276).

        ISBN 9789934290602.

 

Kostello, Metjū.

    Čeringemas mistērijas / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojušas Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Trīs romāni vienā grāmatā.

        ISBN 9789934290671.

 

Manfelde, Andra.

    Poēma ar mammu / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 97, [6] lpp. : fotogrāfija ; 23 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934595585.

 

Montefjore, Santa.

    Itāļu meitene Bruklinā : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. , ©2022. - 445 lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).

        ISBN 9789934250576.

 

Slišāne, Annele.

    tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, ilustrācijas ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        . pīns.

        ISBN 9789934908200.

 

Sviklāns, Jānis. 

    Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/5 (275). - Romānu konkursa debijas balva -- uz vāka.

        ISBN 9789934290558.

 

Šadre, Daina.  Maldugunis / Daina Šadre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/7 (277).
        ISBN 9789934290749.

 

Trimalniece, Ieva.

    Mīlestība pasaulē staro / Ieva Trimalniece. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 218 lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934300240.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз. 

    Казначей : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Мастер криминальных тайн).

        ISBN 9785041642013.

 

Астахов, Павел. 

    Класс : история одного колумбайна / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [4] с. ; 21 см. - (Современный российский детектив).

        ISBN 9785041558987.

 

Бочарова, Татьяна.

    Трефовый интерес : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041658229.

 

Донцова, Дарья. 

    Неудачная карьера мегеры : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (В мире преступных страстей. Виола Тараканова).

        ISBN 9785041616540.

 

Елецкая, Наталья.

    Салихат : роман / Наталья Елецкая. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Это личное!). - На переплете: Финалист национальной литературной премии "Рукопись года".

        ISBN 9785171489335.

 

Колычев, Владимир.

    Убойное лето / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041638092.

 

Нестерова, Наталья.

    Девушка с приветом : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2022. - 287 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).

        ISBN 9785171486228.

 

Пронин, Виктор.

    И кровь, и деньги, и любовь… : [роман] / Виктор Пронин. - Москва : Эксмо, 2022. - 446 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041644451.

 

Романова, Галина. 

    В интересах личного дела : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [3] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041652012.

 

Стрельченок, Марина. 

    В храме души / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2021. - [Rīga] : Drukātava. , ©2021. - 214 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934232510.

 

Стрельченок, Марина. 

    Родина чувств / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2022. - [Rīga] : Drukātava. , ©2022. - 214 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934908408.

 

Устинова, Татьяна. 

    Хроника гнусных времен : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785041650117.

 

Daiļliteratūra ukraiņu valodā

 

Амеліна, Вікторія.

    Хтось, або Водяне Серце / Вікторія Амеліна ; намалювала Марiя Фоя ; головний редактор Мар'яна Савка ; художнiй редактор Назар Гайдучик ; лiтературний редактор Наталка Малетич. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - [33] c. : иллюстрации ; 22 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9786176792888.

 

Заґґ, Зої.

    Дівчина Онлайн. Соло / Зої, Заґґ ; з англiйської переклала Наталiя Ясiновська. - Львiв : Видавництво Старого Лева, 2022. - 390, [1] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Дівчина Онлайн ; Книга 3).

        ISBN 9786176798477.

 

Лепаж, Емманюель. 

    Одна весна в Чорнобилі / Емманюель Лепаж, текст та ілюстрації ; з французької переклала Оксана Макарова. - Київ : Видавництво для дітей, 2020. - 164, [4] с. : ілюстрації ; 31 см. - (Серiя "Комiксiв").

        ISBN 9786177818099.

 

Савка, Мар'яна.

    Босоніжки для стоніжки / Мар'яна Савка ; намалювала Юлія Пилипчатіна. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - 40 с. : iлюстрації ; 27 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9786176791478.

 

Савка, Мар'яна.

    Казка про Старого Лева / Мар'яна Савка ; намалювал Володимир Штанко. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - [40] с. : iлюстрації ; 30 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9789662909753.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Таємниця коштовності Нефертіті / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2017. - 239, [1] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 1). - 5.-6.

        Книга 1.

        ISBN 9786176141860.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Секрет великого магістра / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2018. - 247, [8] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 3). - 5.-6.

        Книга 3.

        ISBN 9786176142195.

 

Стельмашик, Агнєшка.

    Хроніки Архео. Прокляття золотого дракона / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2019. - 274, [5] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 4). - 5.-6.

        Книга 4.

        ISBN 9786176142720.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Загадка Діамантової долини / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2020. - 238, [9] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 5). - 5.-6.

        Книга 5.

        ISBN 9786176143000.

 

Līdzīgi raksti

 

Jauniešiem un pusaudžiem

 

Kāpēc? : lielo jautājumu enciklopēdija komiksos / teksts: Vincent Villeminot, Charlotte Grossetete ; ilustrācijas: Olivier Deloye ; no franču valodas tulkojusi Inguna Brože. - Rīga : Madris, [2021]. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Pārāk svarīgi jautājumi, lai tos atstātu bez atbildes!.
        ISBN 9789984310176.

Belševica, Krista Anna.  Pelēks suns sapņo par zelta zivtiņām : stāsti par atmiņām / Krista Anna Belševica ; māksliniece Alise Krajeviča ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturs: Stelles ; Cilvēki aiz loga ; Ķieģeļi domā par lietu ; Litija mēnesis ; Sirdspukstu trajektorijas ; Kafija jūsu krūzē ir atdzisusi ; Pēdējais stāsts.
        ISBN 9789934097171.

 

Pulmans, Filips.  Putekļu grāmata : romāns / Filips Pulmans ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 750, [1] lpp. ; 21 cm. - 5.-6.
        2. daļa. Slepenā kopiena.
        ISBN 9789934093357.

 

Nozaru literatūra

 

Levāns, Andris, 1968-.  Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā? / Andris Levāns, Māris Zanders ; radošais redaktors un priekšvārda autors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 212.-214. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934612060.

  

Radzobe, Silvija, 1950-2020.  Čaks un laiks / Silvija Radzobe ; Zanes Radzobes redakcijā ; māksliniece Inta Sarkane ; redaktore Jolanta Treile ; personu rādītāju sastādīja Dina Beināre ; priekšvārds: Zane Radzobe. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 374.-383. lpp.
        ISBN 9789934599262.

 

 

 

Latviešu oriģinālliteratūra

 

 

Andersone, Džena.  Dadži : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturā: Telefons ; Dadži ; Brālis ; Miegs ; Spēle ; Skapī ; Kaimiņi ; Naktssargs ; Tumsa ; Sērkociņi ; Pakalpojums ; Aizmirstie ; Dežūra ; Dubļu cietoksnis.
        ISBN 9789934097478.

 

 

Kalniete, Sandra.  Tev būs četri vīri : [Latvijas sieviešu dzīvesstāsti] / Sandra Kalniete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 303, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934096433.

 

 

Krilova, Gunita, 1982-.  Cukursaldā / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093425.

 

 

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Uguns Pēda : [prozas darbu krājums] / Ēriks Kūlis ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktors, pēcvārds: Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Uguns Pēda ; Cēzara salāti ; Netaisnība ; A/s Jonass & Pēteris ; Puma, Klāvs un karaliene ; Kā kritis kārtis ; Ap auru laiku ; Brīnumdaris ; Vai jums ir skumji?.
        ISBN 9789934096808.

 

Lubāniņa, Kristīne.  Karma atlikumu neizdod : romāns / Kristīne Lubāniņa ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 172, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz 4. vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934097799.

 

Zīle, Baiba.  Alma - pasaules mala : romāns / Baiba Zīle ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 330, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934097102.

 

 

            Ārzemju tulkotā literatūra

 

Ingrems, Ričards.  Apmātība : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 334, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Atļautais un aizliegtais. Redzamais un slēptais. Vai solījuma nasta var kļūt nepanesama?.
        ISBN 9789934095757.

 

Šulmans, Alekss.  Izdzīvojušie / Alekss Šulmans ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238913.

 

 

Nozaru literatūra

 

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā : grām. augstskolu stud., speciālistiem un interesentiem / I. Ziemeles red. - Rīga : Izglītības soļi, 2000. - 409 lpp. - Bibliogrāfija: lpp. 315.-323.
        ISBN 9984943607.

 

Kerija, Tanita.
    Ko domā mans pusaudzis? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. , ©2021. - 220 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem. . - "13 līdz 18 gadi"--Uz vāka. . - Alfabētiskais rādītājs: 214.-219. lpp.
        ISBN 9789934095122.

 

Kraģis, Indars.
    Oratora meistarība : publiskās runas teorija un prakse / Indars Kraģis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - [Rīga] : Jumava, 2021. , ©2021. - 262, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 254.-263. lpp.
        ISBN 9789934572845.

 

Krastiņš, Uldis.
    Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Trešais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 620, [1] lpp. : portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 561.-604. lpp. - Ziņas par autoriem: 12.-15. lpp.
        ISBN 9789934508967.

 

Markus, Dace.
    Ievads runas un rakstu kultūrā / Dace Markus, Anna Vulāne ; recenzente Dr.paed. Elita Stikute ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. , ©2022. - 63 lpp. : karte, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: valoda). - Resurss pieejams arī tiešsaistē (2020). - Bibliogrāfija: 62.-63. lpp.
        ISBN 9789934187704.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Krekle, Maija.
    Atraitnes dēls : Plūdoņa jūtas un dziņas : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 251 lpp. ; 21 cm. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 978993429040.
        ISBN 9789934290398.

 

Velbeks, Mišels.
    Serotonīns : romāns / Mišels Velbeks ; mākslinieks Aivars Plotka ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238951.

 

 

Līdzīgi raksti

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

--- Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

 Ledus sirds. Olafa vienradzis / teksts: Suzanne Francis ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont, 2022. - [Rīga] : ADverts. - 24 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Disney). (Ledus sirds). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934270857.

 

Mankāstere, Herieta.
    Izidora Mūna atrakciju parkā / Herieta Mankāstere, autore un ilustratore ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 116, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Izidora Mūna / Herieta Mankāstere ; 6). - X.
        6. grāmata.
        ISBN 9789934099939.

 

Mankāstere, Herieta.
    Izidora Mūna dara blēņas / Herieta Mankāstere, autore un ilustratore ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 115, [6] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Izidora Mūna / Herieta Mankāstere ; 5). - X.
        5. grāmata.
        ISBN 9789934099953.

 

--- Pusaudžiem latviešu valodā

 

Kurbads : latvju varoņstāsts : latviešu tautas pasaka Guntara Godiņa apdarē / ilustrācijas: Sindija Anča un Marika Eglīte ; dziesmu teksti: Pēteris Kvetkovskis ; redaktore Marika Taube ; dizains: Sindija Anča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 99 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 32 cm. - (Bērnu žūrija, 2022). - 5.-6. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Par Kurbadu: bērnu vecākiem un zinātkāriem pusaudžiem / Guntis Pakalns. Ko Ansis Lerhis-Puškaitis izdarīja ar Kurbadu / Janīna Kursīte.
        ISBN 9789934310966.

 

--- Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Barone, Esperansa.
    Sarkanais zelts : romāns / Esperansa Barone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/4 (274). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290350.
        ISBN 9789934290343.

 

Bauere, Inguna.
    Doroteja. Izredzētā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350, [1] lpp. : portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934099564.

 

Džūela, Līza.
    Zelta meitene : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Then She Was Gone.
        ISBN 9789984359403.

 

Korija, Džeina.
    Vīrs, kura nav : [romāns] / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 442 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The dead ex.
        ISBN 9789984359182.

 

Linka, Šarlote.
    Bez vainas / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 396, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934096846.

 

Miranda, Megana.
    Perfektā svešiniece : [romāns] / Megana Miranda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 412 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Perfect Stranger.
        ISBN 9789984359274.

 

Meins, Endrū.
    Rotaļlietu vīrs : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 395 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359496.

 

Montefjore, Santa.
        Greisijas kārdinājums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 442 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359281.

 

Montefjore, Santa.
    Slepenās stundas / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains; Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 494 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359595.

 

Sendija, Klēra.
    Ļoti liela māja laukos : [romāns] / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 440 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: A Very Big House in the Country.
        ISBN 9789984359045.

 

Sviklāns, Jānis.
    Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/5 (275). - Romānu konkursa debijas balva -- uz vāka.
        ISBN 9789934290558.

 

Zālīte, Māra.
    Visas lietas : dzejas izlase / Māra Zālīte ; dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 193, [6] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934595530.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Бушков, Александр.
    Изобличитель : Кровь. Золото. Собака / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, [2] с. ; 17 см. - (Имперский детективъ).
        ISBN 9785041556532.

 

Володарская, Ольга.
    Мемуары мертвого незнакомца : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, [2] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041221454.

 

Володарская, Ольга.
    Пикник на млечном пути : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 345, [2] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041230845.

 

Корецкий, Данил.
    Алмазы для Золушки : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. ; 17 см. - (Оперативная работа).
        ISBN 9785171332877.

 

Метлицкая, Мария.
    Мандариновый лес : сборник / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041224899.

 

Нестерова, Наталья.
    Палата №… : сборник / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [2] с ; 17 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестероввой).
        ISBN 9785171357351.

 

Савельева, Ольга.
    Два сапога : книга о настоящей, невероятной и несносной любви / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. : иллюстрации ; 19 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785040948796.

 

Савельева, Ольга.
    Ну, ма-а-ам! : материнство, основанное на реальных событиях / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2019. - 282, [1] с. ; 18 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785040997008.

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Nodaļu autori: Jāna Millere-Brēma, Filips Oto, Mihaels Puntšū, Henings Lāmans.
        Ievads un pārskats. Ko nozīmē digitalizācija? ; Digitalizācijas galvenie elementi ; Komunikācija, masu mediji un sabiedriskās diskusijas: Digitālie mediji Latvijā / Anda Rožukalne. Sabiedrība, kultūra un izglītība ; Infrastruktūra un vide ; Ekonomika un darbs: Ekonomikas digitalizācija un darba tirgus / Jānis Priede. Veselība un medicīna ; Noziedzība, drošība un brīvība: Kiberdrošība Latvijas Republikā / Jānis Grasis. Politika, tiesības un pārvaldība: Personas datu aizsardzība digitālajā vidē / Inga Kudeikina. Rīcības brīvība un digitāli ētiskie jautājumi.
        ISBN 9789934610066.

 

Klišāns, Valdis.
    Ievads Ukrainas vēsturē / Valdis Klišāns ; Guntas Plotkas iekšlapu un vāka dizains ; autora redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934311390.

 

Starptautiskā drošība : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Egita Proveja ; zinātniskais redaktors, pēcvārda autors: Māris Andžāns. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Vai pasaules kārtība pirms sabrukuma? Divi skatījumi / Tobias Bunde, Alī Vains. ANO un globālā drošība / Filips Rotmanis. Pārmaiņas transatlantiskajās drošības attiecībās un to sekas Eiropai / Klaudija Majore. Gaistošā Vācijas drošība / Gunters Hellmanis. Latvijas drošība pārmaiņu laikā / Māris Andžāns. Vai iespējama pasaule bez masu iznīcināšanas ieročiem? / Olivers Trēnerts. Sankcijas starptautiskajās attiecībās / Saša Lomanis. Starptautisko attiecību teoriju nozīmība mūsdienās / Zīgfrīds Šīders.
        ISBN 9789984850726.

 

Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības : rakstu krājums / zinātniskais redaktors Jānis Priede ; tulkojums: Mudīte Smiltena. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 106.-108. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas.
        Publiskā diskusija par starptautiskajām finanšu un ekonomiskajām attiecībām / Heriberts Dīters. Atvērtas pasaules tirdzniecības priekšrocības un trūkumi / Heriberts Dīters. Starptautiskās tirdzniecības politika un PTO krīze / Heriberts Dīters. Pārrobežu investīcijas / Heriberts Dīters. Starptautiskā finanšu sistēma / Heriberts Dīters. Finanšu tirgu regulējums / Heriberts Dīters. Satricinājumi starptautiskajā tirdzniecībā / Jānis Priede. Starptautisko ekonomisko attiecību nākotnes perspektīvas / Heriberts Dīters.
        ISBN 9789984850719.

 

Venks, Gērijs.
    Smadzenes un pārtika : kā ķīmiskās vielas kontrolē domas un sajūtas / Gērijs Venks ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2022. - 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576386.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dreika, Dagnija.
    Es mīlu tikai : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2022. - 202, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411378.

 

Dzene, Iluta.
    Vistumšākās ir ēnas starp mums / Iluta Dzene ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 268, [1] lpp. ; 21 cm. - Romānu konkursa laureāts -- uz 4. vāka.
        ISBN 9789934310201.

 

Grimaldi, Virdžīnija.
    Laiks atkal iedegt zvaigznes / Virdžīnija Grimaldi ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 286, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934097850.

 

Lāce, Ilze.
    Sarunas uz sētas kāpnēm : stāsti / Ilze Lāce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 190 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934310393.

 

Priedītis, Imants.
    Dzīves komandējums : no gaisa spēku izpalīgiem līdz Gulagam Čukotkā un neatkarīgajai Latvijai / Imants Priedītis ; ievadvārdi: Lelde Neimane ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Sandris Saukums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 175 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm.
        ISBN 9789934099731.

 

Ruiss Safons, Karloss.
    Rēgu labirints / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©20202. - 907, [4] lpp. ; 23 cm. - Cikla "Aizmirsto grāmatu kapsēta" noslēdzošā daļa.
        ISBN 9789934099847.

 

Volfs, Mārtiņš.
    Banda : romāns par rokenrolu, seksu un deviņdesmitajiem / Mārtiņš Volfs ; vāka dizaina autors Aivars Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934099168.

 

Līdzīgi raksti